8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KHK'lar ile 9 bakanlık yeniden teşkilatlandırılmıştır. 633 sayılı KHK ile teşkilatlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, SYDF Genel Müdürlüğü gibi kurumlar kapatılmıştır. 633 sayılı KHK'nın yürürlük maddesinde, bu KHK hükümlerinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, burada çalışan tüm üst düzey personelin görevlerinin bugün itibariyle sona erdiğini göstermesine rağmen, durum böyle değildir. Devamı için başlığa tıklayınız.