AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı aracılığıyla, Uşak Üniversitesi önderliğinde ve Çağrı Merkezleri Derneği’nin de desteği ile yürütülen projeyle görme engelli bireyler için çağrı merkezi sektöründe kariyer yolu açılıyor. Daha önce Almanya’da büyük bir başarıyla gerçekleştirilen projenin bir benzerini ülkemizde hayata geçirmek için çalışmalar tamamlanmış bulunuyor. Proje kapsamında Çağrı Merkezleri Derneği tarafından eğitim içeriklerinin onaylanması ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi eğitimi alacak görme engelli bireylere iş bulabilmeleri konularında destek sağlanacak. İlk eğitim döneminde 40 görme engelli bireye eğitim verilecek ve bu rakam hızla büyüyecek.

Ülkemizde görme engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi, bireysel ve sosyal yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri açısından eğitim olanaklarının artırılması ve yaygınlaştırılması önemli bir gereklilik olarak öne çıkıyor. Ayrıca mesleki statüleri açısından, engelli çalışanların gelir düzeyinin, benzer özgeçmişe sahip ancak görme engelli olmayan çalışanlara göre daha düşük olduğu da toplumsal alanda yaşanan önemli sorunlardan biri konumunda. Proje aracılığıyla görme engellilere hem meslek kazandırılması hem de Türkiye’nin en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan çağrı merkezi sektöründe kariyer yolu açılması hedefleniyor.

Çağrı Merkezleri Derneği, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı aracılığı ve Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’nun önderliğinde yürütülen, Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı olan “Leonardo da Vinci Yenilik Transferi” projesinde ortak olarak yer alıyor. Ülkemizde Avrupa Birliği konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olacak projenin sosyal ortaklarından biri olarak öne çıkan Çağrı Merkezleri Derneği, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan uluslararası çağrı merkezi müşteri temsilcisi eğitimi ve bu eğitimi alan katılımcıların sektörde istihdam edilebilmesi konularında katkı sağlayacak.

Görme engelli bireylerin kullanımına uygun olacak şekilde özel geliştirilmiş LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) yazılımı, Almanya’dan transfer edilecek. Söz konusu yazılım, proje kapsamında geliştirilecek ve yeni modüllerin eklenmesi ile mesleki eğitime uygun pedagojik materyallerle güçlendirilecek. Elde edilecek bilişim teknolojisine Altı Nokta Körler Vakfı tarafından yönlendirilen tüm Türkiye’deki görme engellilerin erişimi ve kullanımı sağlanacak. Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) ise bilgi ve birikimiyle proje kapsamındaki eğitim içeriklerinin oluşturulmasının yanı sıra üyeleri aracılığıyla proje kapsamında eğitim alan görme engelli bireylere istihdam desteği de sağlayacak. ÇMD, eğitim konularıyla ilgili ihtiyaç analizlerinin yapılması ve sertifika programlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Proje kapsamındaki ilk uygulamanın 2011 yılı sonbahar döneminde uygulamaya konulması planlanıyor. Söz konusu projenin bir benzeri Almanya’da e-LearnVIP Projesi adı altında 2005-2006 yıllarında gerçekleştirilmiş ve önemli bir başarı elde etmişti.

Söz konusu proje kapsamında Almanya da bulunan BFW (Berufsförderungswerk Düren Zentrum für berufliche Bildung blinder und sehbehinderter Mensche) Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve tamamlanmış olan e-Learn-VIP isimli proje çıktıları transfer edilecek. Böylece görme engelli bireylerin mesleki eğitimi alanında geniş kitlelere ulaşabilir özellikleri olan yeni bir yöntem kazandırılmış olacak.

Görme engelli bireyler için çağrı merkezi sektörüne yönelik sertifikasyon eğitimi

Projeye katılacak kursiyerler Altı Nokta Körler Vakfı tarafından belirlenecek. İlk etapta 40 kursiyerin dahil edilmesi hedeflenen projenin katılımcı sayısının, ilk dönem eğitimlerinin ardından kısa süre içerisinde artırılması hedefleniyor. Altı Nokta Körler Vakfı, projede sertifikasyon eğitimine ülkemizden katılacak hedef kitlenin oluşturulması ve proje çıktılarının ve uzaktan eğitim sistemi ile görme engellilere yönelik verilecek mesleki eğitimin tanıtım ve yaygınlaştırılması çalışmalarında aktif olarak rol alacak. Vakıf, görme engelli seçiminde, mesleki eğitime ihtiyacı olan, 18-35 yaş arasında iş ve istihdam olanağı olmayan bireylere öncelik vermeyi hedefliyor. Yürütülen çalışmalar aracılığıyla, Altı Nokta Körler Vakfı’na kayıtlı olan ve istihdamı gereken tüm görme engelli bireylere ulaşılması hedefleniyor.

Görme engellilere yönelik olarak özel bir yaklaşımla hayata geçirilen yazılım, bir uzaktan eğitim programı niteliği taşıyor. Yazılım, eşzamanlı ve eşzamansız olarak iki farklı ana platform üzerinde barındırılıyor. Eşzamanlı ortamda kursiyerlere internet üzerinden canlı ders sunumları yapılacak. Eşzamansız ortamda ise, öğrencilere ders içerikleri sunulacak ve internet vasıtasıyla ders içeriklerine ulaşmaları sağlanacak. Bunun yanı sıra bu LMS’ye entegre edilecek olan online sınav sistemi modülü ve mobil erişim desteği projenin temel hedefleri sarasında yer alıyor. Kurs içerikleri, LMS sisteminin entegrasyonu ve gerekli modüllerin geliştirilmesinin ardından, isteyen kurum ve kuruluşların proje kapsamında geliştirilen tüm içerik ve programlara erişimi sağlanacaktır.

Proje kapsamında Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Sertifikası eğitimlerinin 3 ayda tamamlanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra kurs görecek öğrencilere 15 gün bilgisayar okuryazarlığı eğitimi verilecek, sertifika programı sonrasında ise bir hafta boyunca çağrı merkezlerinde kullanılan yazılım ve donanımların kullanımı konusunda özel bir kurs düzenlenecek.

UZEMYO (Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu) Müdürü Yrd. Doç. Dr. M. Kemal Karaman, proje tamamlandıktan sonra eğitim içeriği bu eğitimi talep edecek ya da sivil toplum kuruluşları vasıtası ile ulaşılabilecek görme engelli bireylere verilebileceğini belirtti: “Canlı ders anlatımı ile verilen eğitimlerde Uşak Üniversitesi tarafından temin edilen altyapı, 250 kişiye aynı anda ulaşılmasını sağlıyor. Dolayısıyla biz bu eğitimi sadece proje kapsamı ve sürecinde verilecek bir eğitim olarak görmüyor, sürdürülebilir bir eğitim olarak ülkemizde görmezlerin mesleki eğitiminde bir yenilik olarak yorumluyoruz. Proje sonrasında bu eğitimi alan ve bir çağrı merkezinde işe başlayan görmezlerin takibi ve kariyerinde ilerlemesi, diğer eğitimleri de alması amacıyla çağrı merkezi müşteri temsilciliği dışındaki eğitim paketlerini hazırlamak da proje sonrasına yönelik olarak planlanan çalışmalar arasında yer alıyor. Burada görmezlerin çağrı merkezlerinde müşteri temsilcisi olarak göstereceği başarı performans takipleri bize eğitim içeriklerinin güncellenmesi açısından da veri oluşturacak düşüncesindeyiz.”

Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Pekkan, görme engelli bireyler için çağrı merkezi sektörünün önemli istihdam fırsatları sunduğuna dikkat çekti:


  • “Ülkemizde bugün itibariyle 40.000 kişiye istihdam sağlayan çağrı merkezi sektörünün 2015 yılında 85.000 kişiye iş olanağı sağlaması bekleniyor. Üstelik sektörümüz çağrı merkezi lokasyonlarının yanı sıra uzaktan çalışmayı da destekleyen bir iş modeline sahip. Bu nedenle görme engelli bireylerin de bu imkanlardan yararlanmasının istihdam anlamında büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Biz de Çağrı Merkezleri Derneği olarak eğitim içeriklerinin oluşturulmasına destek vereceğiz ve tüm üyelerimizle birlikte, bu projede eğitim alan görme engelli bireylere iş bulabilmelerine yardımcı olacağız.Bu projenin bir diğer önemli noktası ise AB projesi olması nedeniyle, Avrupa standartlarında uluslararası bir çağrı merkezi müşteri temsilcisi sertifika programının hazırlanması ve görme engellilere uygun bir LMS (Learning Management System - Öğrenme Yönetim Sistemi) ortamının geliştirilmesidir. Tüm Türkiye’deki görme engelli bireylerin bulundukları yerde eğitim almalarına imkan veren bu projenin kapsamını ilerleyen dönemlerde diğer ortaklarla birlikte daha da genişleterek devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

Proje koordinatörü olan UZEMYO(Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu) ile Çağrı Merkezleri Derneği’nin yanı sıra; Altı Nokta Körler Vakfı, Intron Bilişim ve Yazılım Teknolojileri, BFW (Berufsförderungswerk Düren-Almanya), CNR-ITD (Istituto per le Tecnologie Didattiche - Consiglio Nazionale delle Ricerche – İtalya) gibi kurumlar da projenin içerisinde ortak olarak yer alıyor.

Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), Türkiye’de çağrı merkezleri sektörünün gelişimini sağlamaya, faaliyet ve etki alanını genişletmeye yönelik iş/güç birliğini hedefleyen referans kuruluş olmak üzere, Kasım 2008 tarihinde 9 kuruluşun ortak girişimiyle kuruldu.

Türk İnternet