Türkiye'de yaşayan engelli bireylerin yüzde 85.7'si sosyal yardım ve desteklerin artırılmasını istiyor. Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan Ulusal Özürlüler Veri Tabanına kayıtlı olan engelli bireylerin yüzde 77'si sağlık hizmetlerinin, yüzde 40.4"ü bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Engellilerin yüzde 28.7'si iş bulma olanaklarının arttırılmasını beklerken, yüzde 25.6'sı eğitim olanaklarının arttırılmasını, yüzde 17.7'si fiziksel çevre ve ulaşım imkanları konusunda düzenlemelerin yapılması yönünde kamu kurum ve kuruluşlarından beklentilerini dile getiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması'nı yayımladı. Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında Ulusal Özürlüler Veri Tabanında kayıtlı olan engelli bireylere yönelik olarak, "Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010", ülke genelinde ilk kez gerçekleştirildi. Bu araştırma ile engelli bireylerin günlük yaşam içindeki sorun ve beklentileri tespit edilerek, bu alandaki politikaların etkin bir biçimde oluşturulabilmesi hedeflendi. Araştırmada, Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan Ulusal Özürlüler Veri Tabanı çerçeve olarak kullanılırken, çalışmanın alan uygulaması ise Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirildi. Buna göre Ulusal Özürlüler Veri Tabanına kayıtlı engellilerin yüzde 29.2'sini zihinsel engelliler, yüzde 25.6'sını süreğen hastalığı olan engelliler, yüzde 8.8'ini ortopedik engelliler, yüzde 8.4'ünü görme engelliler, yüzde 5.9'unu işitme engelliler, yüzde 3.9'unu ruhsal ve duygusal engelliler, yüzde 0.2'sini dil ve konuşma engelliler ve yüzde 18'ini birden fazla özüre sahip olanlar oluşturdu. Kayıtlı engellilerin, yüzde 58.6'sının erkek, yüzde 41.4'ünün kadın olduğu belirlendi. Kayıtlı olan engelli bireylerin yüzde 85.7'si sosyal yardım ve desteklerin artırılmasını istiyor. Kayıtlı olan engelli bireylerin yüzde 77'si sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yüzde 40.4"ü bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yüzde 28.7'si iş bulma, yüzde 25.6'sı eğitim olanaklarının arttırılması, yüzde 17.7'si fiziksel çevre ve ulaşım imkanları konusunda düzenlemelerin yapılması yönünde kamu kurum ve kuruluşlarından beklentileri olduğunu belirtiyor.

-ENGELLİ BİREYLERİN YÜZDE 38.4'Ü SOSYAL YARDIMLARDAN DÜZENLİ OLARAK YARARLANIYOR-

Kayıtlı olan engelli bireylerin yüzde 38.4'ü sosyal yardımlardan düzenli olarak yararlanıyor. Kayıtlı olan engelli bireylerin yüzde 27'si özürlü aylığından, yüzde 11.2'si ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün ayni ve nakdi yardımlarından düzenli olarak yararlandıklarını belirtiyor.

-ENGELLİLERİN YÜZDE 55.7'Sİ AĞIR FİZİKSEL İŞ VE GÜÇ GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞMAYI İSTİYOR-

Kayıtlı olan engelli bireylerin yüzde 55.7'si ağır fiziksel iş ve güç gerektirmeyen işlerde çalışmayı istiyor. Kayıtlı olan engelli bireylerin çalıştığı veya çalışabileceği işte ihtiyaç duyduğu düzenlemeler veya çalışma koşullarına bakıldığında, yüzde 33.3'ü sağlık problemleri nedeniyle çalışma zamanı içinde daha fazla kısa molalar kullanmayı, yüzde 27.6'sı ise yarı zamanlı işte çalışmayı istiyor.

-KAYITLI OLAN ENGELLİ BİREYLERİN YÜZDE 56.8'İNİN ÖZRÜ HASTALIK SONUCU ORTAYA ÇIKTI-

Kayıtlı olan engelli bireylerin yüzde 56.8'inin özrünün hastalık sonucu ortaya çıktığı belirlendi. İkinci sırada yüzde 15.9 ile genetik veya kalıtsal bozukluk, yüzde 9.6 ile kaza ve yüzde 3 ile gebelikte veya doğum sırasında yaşanan problemler yer aldı.

-ENGELLİLERİN YÜZDE 66.9'U KALDIRIMLARIN VE YAYA YOLLARININ KULLANIMA UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR-

Kayıtlı olan engelli bireylerin yüzde 66.9'u kaldırımların, yaya yollarının ve yaya geçitlerinin engelli bireyin kullanımına uygun olmadığını düşünüyor. Yaşadıkları yerdeki fiziksel çevre düzenlemeleri ile ilgili olarak, kayıtlı olan engelli bireylerin yüzde 66.3'ü oturdukları binanın, yüzde 59.5'i dükkan, market, mağaza ve lokantaların, yüzde 58.4'ü kamu binalarının, yüzde 55.4'ü postane ve banka benzeri yerlerin engelli bireyin kullanımına uygun olmadığını belirtti.

Haberx