Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Avrupa Konseyi PM'de 47 ülkenin parlamenterlerine seslendi. Gül, engelli çocuklara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, 'Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyasına destek vermesi, kampanyayı himaye etmesi sıfatıyla, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin parlamenterlerine hitap etti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) sonbahar dönemi çalışmaları çerçevesinde, 'Hasta ve Engelli Çocukların Eğitiminin Güvence Altına Alınması'' konulu raporun tartışılması sırasında genel kurula hitap eden Gül, insan hakları konusunda dünyada çocuklar ve kadınlar için yapılması gereken daha çok şeyin olduğunu vurguladı.

İyi bir toplum olmanın yolunun engelli çocuklarımıza sahip çıkıp onları aileleriyle baş başa bırakmamaktan ve erken yaşlarda engelleri aşabilecekleri eğitim imkanlarını sağlayarak, toplumun aktif bireyleri olmalarını sağlamaktan geçtiğini ifade eden Gül, bunun mümkün olduğunu hatırlattı.

AB SÜREC İ İTİCİ GÜÇ
Bütün insanların, özellikle de masum çocukların eşit olduğuna inanan bir kişi olarak ve cumhurbaşkanı eşi olmanın verdiği fırsatları da değerlendirerek, kendisini bazı sosyal faaliyetlere adadığını belirten Hayrünnisa Gül, 'Bunlardan biri de 'Eğitim Her Engeli Aşar' kampanyasıdır' dedi.

Yeniden yapılandırılan sosyal güvence sistemi içinde engelliler için özel kaynaklar oluşturulduğunu, belirten Gül, 'Bu çalışmalarda, Türkiye'de temel hakların genişletilmesini ve derinleştirilmesini hedefleyen demokratik vizyon kadar, AB üyelik sürecimiz de önemli bir itici güç olmuştur'' ifadesini kullandı.

Son anayasa değişikliğiyle çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi mağdur grupların temel hak ve özgürlüklerini en üst düzeyde kullanmaları için pozitif ayrımcılık hakkını veren yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğine işaret eden Gül, 'Engelli çocukların eğitim görebileceği ve sosyal hayatın her alanında etkin olabileceği konusunda, tüm toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Engellerin başarıya engel teşkil etmediğini belirten Gül, milletvekili Lokman Ayva'yı örnek gösterdi.

ORTAK EVİMİZ AVRUPA
HayrÜnnİsa Gül, konuşmasını, 'Engellilere karşı ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadele, hepimizin önceliği olmalı. Ancak bu şekilde temel değerlerimiz olan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini, ortak evimiz olan Avrupa'da ve tüm dünyada hakim kılabilir'' ifadesiyle tamamladı.

Akşam