CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür, TBMM Başkanlığı'na, engelli yurttaşların yaşadığı sorunların saptanması, çözümü konusunda etkin ve kalıcı önlemlerin alınması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.
Önergede, engelli yurttaşların toplam nüfusun 12,29'unu (yaklaşık 8.5 milyon) oluşturduğu belirterek, şöyle denildi:
"Farklı özür gruplarında bulunan bu vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik olarak bugüne kadar etkin ve kalıcı önlemler alınamamıştır. Özürlülerimizin yaşamakta olduğu sorunlar her geçen gün artmaktadır. Özellikle engelli vatandaşlarımızın istihdam sorunu, topluma katılmaları için fiziki koşulların yetersizliği sürekli dile getirilmesine rağmen çözüme yönelik ciddi adımlar atılmamaktadır. Engellilerimizin yaşadığı sorunların saptanması, çözümü için etkin ve kalıcı önlemlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

Kadrolar boş

CHP'li Ertemür, kamunun elinde bulunan ve özürlülerin kanuni hakkı olan olan memur ve işçi kadrolarının doldurulmadığını vurguladı. Yaklaşık 40 bin kadroya atama yapılmadığını kaydeden Ertemür, şöyle dedi:
"Ülkemizdeki mevcut dolu memur kadro sayısı 1 milyon 700 bin dolayındadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesine göre bu sayının yüzde 3 oranında memur statüsünde özürlü personel istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu da kamuda memur statüsünde 51 bin engelli vatandaşımızın istihdam edilmesi anlamına gelmektedir. 2009 yılı verilerine göre bu kapsamda kullanılan toplam kadro sayısı 10 bin civarındadır. Yaklaşık 40 bin kadroya atama yapılmamaktadır. Bir diğer ifadeyle hem 4857 Sayılı İş Kanunu hem de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre özürlülere kullandırılması gereken yaklaşık 63 bin kadro boş bırakılmıştır. Bu engelli vatandaşlarımıza tanınan kanuni bir hakkın yok sayılmasıdır."

282 TL aylık

Çalışamayan, çalışamayacak durumda olan engellilere 181-200 TL arasında aylık bağlandığına işaret eden Ertemür, "Bu miktar engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını insan onur ve saygınlığına yakışır bir şekilde sürdürmeleri ve asgari temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yeterli değildir. 181 lira engelli aylığı alan bir kişi, bakıma muhtaç ise bu kişiye evde bakım desteği verilmemektedir" dedi.
Engellilerin en büyük sorununun işsizlik olduğunu kaydeden CHP'li Ertemür, şöyle dedi:
"Türkiye İş Kurumu verilerinin incelenmesinden, 2009/Temmuz ayı itibarıyla işverenlerin; 1.909 kamu, 21.039 özel sektör olmak üzere toplam 22.948 özürlü açık kontenjanı bulunmaktadır. 2009/Ağustos ayı itibarıyla da; 80.237 erkek, 30.815 kadın olmak üzere toplam 111.052 özürlü işe yerleştirilmek için sıra beklemektedir."
Kaynak:Cumhuriyet Portal