Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Yönergesi Yayınlandı
Sağlık Bakanlığı “evde bakım” ile ilgili bir yönerge yayınladı. Yönergenin kapsamı;
sosyal devlet anlayışı ilkesiyle evinde ve aile ortamında, evde sağlık hizmeti
sunumuna ihtiyacı olan bireylere muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve
rehabilitasyonu içeriyor. Evde Bakım sunumunu, sağlık kurumları bünyesinde
oluşturulacak evde sağlık hizmetleri birimleri üstlenmiş durumda.
Evde bakım hizmeti sunumunu Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilecek; Bakanlığa
bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastaneleri ile genel veya dal
hastaneleri bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri ile toplum sağlığı
merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile sunulacak.
Oluşturulacak Koordinasyon merkezi hastaların başvuru kayıtlarını telefon ile
doğrudan yapacak ve başvuruları kaydedecek.
Evde sağlık hizmetlerinin sunumu, birimlerin işleyişi, uygulama sırasında ortaya
çıkan sorun ve aksaklıkların tespiti ve çözüme kavuşturulması, evde sağlık
hizmeti alan birey ve yakınlarının hizmetle ilgili talep ve şikayetlerini
değerlendirmek ve karara bağlamak amacıyla bir komisyon oluşturulacaktır.
Evde sağlık hizmeti verilen hastaların fonksiyonlu hasta karyolası, havalı yatak ve
benzeri, tedaviye yardımcı olabilecek ve demirbaş niteliğindeki tıbbi cihazların,
imkânlar ölçüsünde, hizmeti veren müdürlük veya sağlık kurumu tarafından
temin edilerek evde sağlık bakım hizmeti süresince hasta veya yakını adına
düzenlenen zimmet karşılığında hastanın kullanımına tahsis edilebilir.
Ekiplerde çalışacak kişiler şu meslek guruplarından oluşmaktadır: tıbbi sekreter,
bulunmaması halinde uygun nitelikte bir personel, evde sağlık hizmetleri ekibinde
ise asgari bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru ve bir şoför. Mevcut olması
halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç halinde bir psikolog, bulunmaması
halinde ise sosyal çalışmacı veya her ikisi birden bu ekibe dahil edilebilir.
Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından aşağıda gösterilen “Evde Sağlık
Hizmeti Başvuru Formu” ile veya müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezine
veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlere telefon müracaatı ile sözlü olarak
veya toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi veya aile hekimleri aracılığı ile
yapılabilir.

T.C. Sağlık Bakanlığı
E62F0FF153CF18F145EBDBEB5B