Selamlar,

04.10.2019 Cuma günü resm gazetede yayımlanarak OVP 2020-2022 onaylandı. Bu plan Hükümetin 2022 yılına kadar yapacakları ile ilgili genel hükümleri ve planları içeriyor, bu yüzden geçmişte ve bugün ben önem vererek okurum.

Bu noktada biz engelliler için bu programda ne gibi planlamalar var diye baktığımda:

1-Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak ve Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine (sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık vb.) erişimi arttırılacaktır.
2- Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylerin yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmeteri geliştirilecek ve ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin attırılması teşvik edilecektir.
3-Malullük dolayısıyla iş yaşamanın dışında kalmış kişilerin çalışma hayatına geri dönmelerini sağlayacak ve çalışma hayatından dışlanmış olan dezavantajlı kesimleri toplumla bütünleştiren, sosyal dışlanma riskini en aza indiren Mesleki Rehabilitasyon Uygulaması hayata geçirilecektir.
4-Atıl kamu sosyal tesisleri ve lojmanları özelleştirme kapsamına alınacak, sosyal kesislerin tek elden etkin yönetimine yönelik bir şirket kurulacak ve uygun olan sosyal tesisler dezavantajlı grupların kullanımına tahsis edilecektir.

4. madde önerimiz olması ve OVP'ye girmesi sebebiyle mutluluk verici oldu.

https://www.engelliler.biz/forum/dig...aklari-16.html

Bu süreçte yani 2022 yılı sonuna kadar 4 madde ile ilgili gelişme olursa yine bu başlıktan paylaşabiliriz.