Maliye'yi, 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava eden erken emekli olur, az vergi öder

Engelli olup da hastaneden yüzde 40 raporu alanların, rapor oranlarını Maliye Bakanlığı'nın düşürme hakkı mevzuata göre yok. Vatandaşın yasal haklarını da almasını yasadışı şekilde engelleyen Maliye'ye karşı ancak dava açarak hakkınızı elde edersiniz Unutmayın dava açma süresi 30 gün

Ali bey, çok çaresiz bir durumdayız Eşim 2011 yılında yüzde 40 özürlülük raporu aldı. İŞKUR aracılıyla özel bir şirkette özürlü grubunda işe başladı 7 ay önce vergi indirimine başvurduk ve cuma günü sonuç yüzde 30 olarak geldi. Şu an İŞKUR eşimin özürünün yüzde 40'dan yüzde 30'a düştüğünü ve böyle olduğu için özür grubunda çalışamayacağını söylüyor. Fakat biz ne bir itiraz ne herhangi bir işlem yaptık vergi dairesi sağlık müdürlüğü ve bu işle ilgilendiği söylenen bir çok kurumla konuştuk ve hiç birinin bilgisi yok. Nerden nasıl bilgi alacağımızı ve ne yapacağımızı bilmiyoruz çok endişeleniyoruz çünkü bu işe çok ihtiyacımız var özürlülük grubundan çıkarılırsa işten çıkarılacak. Bu konuda bize yardımcı olursanız çok seviniriz, şimdiden teşekkür ederiz. Nazife KÖLECİK

Nazife hanım en baştan belirteyim, elinizde bulunan yüzde 40'lık rapor oranıyla İŞKUR sizi özürlü kadrosuna kaydetmek zorundadır. Oranın Maliye Bakanlığı tarafından yasadışı bir şekilde yüzde 30'a indirilmesi vergi indirim belgesi ve erken emeklilik durumunu etkiler. Bu sebepten, Maliye Bakanlığı'nın belgesini değil, hastane sağlık kurulu belgesi ile İŞKUR'a kaydolun.

***MALİYE'Yİ DAVA EDEN ERKEN EMEKLİ OLUR-AZ VERGİ ÖDER

Maliye'den alınan vergi indirim belgesi iki önemli işleve sahiptir, birincisi gelir vergisi daha az ödersiniz ve elinize daha çok ücret geçer. Tablodaki rakamlar kadar aylık gelirleri vergiden muaf tutulur. İkincisi de elinde vergi indirim belgesi olan SSK'lılar yaş şartına bağlı olmaksızın erken emekli olurlar.

AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI

( 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN )

Sakatlık Dereceleri

I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş olanlar) 800 TL

II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60'ını kaybetmiş olanlar) 410 TL

III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş olanlar) 190 TL

***Vergi indirim belgesi nasıl alınır?

Vergi indirim belgesi almak için işyerinden alınacak hizmet belgesi ile defterdarlıklara veya gelir idaresinin illerdeki temsilcilerine müracaat edilir. Elinizde yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu varsa bu rapor da eklenir. Rapor yoksa defterdarlık sizi yetkili hastanelerden birine sevk eder. İlgili yönetmeliğe göre hastane yüzde 40 rapor vermişse Defterdarlık size vergi indirim belgesini vermelidir. Ancak, Maliye yasadışı bir şekilde,

defterdarlık raporunuzu Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kuruluna gönderir. Merkez sağlık kurulu da genelde bütün raporların oranlarını düşürür ve düşürme durumuna göre yüzde 40 ve daha fazla ise vergi indirim belgesi verilir değil ise reddedilir.

***Danıştay Merkez Sağlık Kurulunun düşürme yetkisi yok dedi

Görüldüğü üzere, yetkili hastanelerden alınmış bütün raporları Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu incelemeden geçirip rapor oranlarını düşürmektedir. Ancak, bir okurumuz tavsiyemiz üzerine konuyu mahkemeye aksettirince mahkeme, "Maliye'nin rapor düşürme yetkisi yoktur" dedi. Gerçekten de mevzuatın herhangi bir yerinde Maliye'ye tanınmış bu tür yetki yoktur.

***Olayın Özeti

Yetkili olan, Şişli Etfal Hastanesi'nden yüzde 43 oranlı rapor alıp vergi indirimi için Maliye'ye müracaat eden E.Ö. 'nün yüzde 43 raporu, Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından yüzde 35'e düşürmüş ve vergi indirim talebi reddedilmiştir. Bunun üzerine Vergi Mahkemesinde dava açan okurumuz, davayı kazanmış ve söke söke mahkeme eliyle vergi indirim belgesi almıştır.

***Mahkeme Merkez Sağlık Kurulu değil hastaneler yetkilidir diyor

Mahkeme kararına göre, ilgili Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere özür oranının yüzde olarak belirleme yetkisi Yönetmelik eki listede sayılan sağlık raporlarını düzenlemeye yetkili olan sağlık kuruluşlarına tanınmış, sağlık raporlarında yer alan sakatlık bulgularına göre sakatlık oranının yüzde olarak belirleme konusunda Merkez Sağlık Kuruluna herhangi bir yetki tanınmamıştır demiştir.

***Dava açma süresi 30 gündür

Dava açmak için elinizde en geç 30 gün içinde alınmış bir red kararı olması gerekir. Zira, vergi mahkemelerinde dava açma süresi red kararının elinize ulaşma tarihinden itibaren 30 gündür. Bu sebeple geçmişte red alanlar, yeniden Maliyeye vergi indirim belgesi almak için müracaat etsinler, yeniden red gelirse de gidip vergi mahkemelerinde dava açsınlar. Davadan sonra replik ve düplik (cevap ve cevaba cevap) dilekçelerine de yasal süresi içinde cevap verirseniz davanızı kazanırsınız.