77618 - Ücretsiz ulaşıma Bakanlık desteği Torba Kanun'da
Bilindiği üzere; engelliler, 65 yaş üstü, şehit yakını ve gazilere 'ücretsiz ulaşım hakkı' getirildi.
Ancak, özellikle özel şahıs ve şirketlere ait ulaşım araçlarında sorunlar yaşanmaktaydı. Aile Bakanlığı, yaşanan bu sorunlar sonrası, Ücretsiz ulaşıma Bakanlık desteği vereceğini duyurmuştu. Ücretsiz ulaşım'a Bakanlık desteği, Meclis'e sunulan Torba Kanun'a eklendi.
Torba Kanun bu haliyle Meclis'ten geçerse; ücretsiz ulaşım için, özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren ulaşım araçları için, belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacak. Böylece, yaşanan tatsız olaylar sona erecek.
İşte ilgili o madde:
MADDE 24- 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır. Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan yere ve/veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracını taşıma kapasitesine göre farklılaştırmaya ve yapılacak Ödemeye ilişkin diğer esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken altı ay içerisinde belirlenir."

Engelliler Sitesi - Ücretsiz ulaşıma Bakanlık desteği Torba Kanun'da