Yaşlı ve engellinin 206 milyon lirasını çaldılar

Yaşlı ve engellinin 206 milyon lirasını çaldılar


Ana Sayfa
8 Şubat 2015 Pazar

21 - Yaşlı ve engellinin 206 milyon lirasını çaldılar!Ali Tezel
ali@tezel.com

700 milyon dolara mal olan Ak Saray’dan beslenen medyaya göre Türkiye’de işçi, memur ve emekliler açısından her şey harika! Gerçekler ise tabi ki öyle değil…

AKP, Ağustos 2013’te ‘Muhtaçlık Kriterlerini’ yeniden belirledi. Yasa çıkar çıkmaz yandaş gazete ve tv’ler her zaman olduğu gibi yeni düzenlemeyi ‘büyük müjde’ olarak verdi. Yandaş medyanın kalemşörlerine göre ‘65 Yaş Aylığı’ ve ‘Engelli Maaşı’ alanların sayısı 400 binden 1 milyon kişiye çıkacaktı.

2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’daki muhtaçlık kriterleri değişince aylık maaş tutarı 124 liradan 243 liraya çıktı. Bu haber binlerce vatandaşı önce heyecanlandırdı.

YANDAŞ MEDYANIN BÜYÜK YALANI

Ancak gerçeğin göründüğü gibi olmadığı kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Çünkü yeni düzenleme binlerce engelli ve yaşlının hayatını alt üst etti. 2013 yılı Ağustos ayında 853 milyon lira yaşlı ve engelli aylığı ödenirken, muhtaçlık kriteri değiştirilince birçok yaşlı ve engelli muhtaç sayılmadı. Devletin ödediği maaş tutarı 647 milyon liraya düştü. Yani yaşlıların ve emeklilerin 206 milyon lirası hortumlandı! İlgili maddeye göre; “Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz…”

BİNLERCE YAŞLININ MAAŞI GİTTİ

2013 Ağustos ayına kadar sadece kişinin gelirine bakılırken, bu tarihten itibaren özürlü veya 65 yaşından büyük kişinin birlikte ikamet ettiği AİLE’nin gelir ortalaması esas alınmaya başlandı. Yani, artık sadece engelli veya 65 yaşından büyüğün geliri olup olmaması önemli değil, bu kişilerin beraber oturduğu AİLE’nin geliri dikkate alınmaya başlandı. Bu yüzden de binlerce engelli ve yaşlı aylığından oldu. Aylıkları kesilenlerin yapabileceklerine gelince, öncelikle İdare Mahkemesinde dava açmanızı öneririm. Zira dere geçerken kural değiştirilince bu kural sadece Ağustos 2013’den sonra aylığa başvuracaklar için geçerli olmalıdır.

AİLESİ İLE KALAN MUHTAÇ OLDU

Yapılan yasa değişikliğinden sonra devletçe muhtaç sayılıp aylık alan engelli bu değişiklikten sonra ailenin içinde muhtaç hale geldi. Önceleri engellinin parası veya aylığı olduğu için gördüğü itibar gitti, aile bireylerine karşı muhtaç durumda kalan engelli aile içinde daha da yalnızlaştı. Yani, devletin muhtaç değilsin diyerek aylığını kestiği veya talebini reddettiği güçsüz, kimsesiz ve engelliler, mevcut kanun sonucunda gelir kaybına uğramışlar, adları yasal olarak muhtaç olmasa da aylıkları kesildiğinden bu defa ailelerin yanına muhtaç bırakıldılar.

Aileler de yanlarındaki engellinin aylığı kesildiği için, engellinin yanlarında barınmaya başladıkları evlerin harcamaları artmış, bu evlerin diğer harcamalarına ayıracakları bütçe de daralmıştır.

ÇÖZÜM ESKİYE DÖNÜŞLE OLUR

Şimdi TBMM yeniden durumu ele alıp, “hane başına düşen gelir” uygulamasından vazgeçip kişisel gelir uygulamasına geçmelidir.