Merhaba Arkadaşlar,

Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi ve Beypazarı Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti işbirliği ile desteklenen "Sosyal Entegrasyon Sürecinde Herkes İçin Erişilebilir Parklar: Katılımcı Revizyon Örneği" projesinin açılış toplantısının ardından şimdide 2.aşama olan ve tüm engelli grupların katılımını arzu ettiğimiz "Serbest Kürsü" adlı toplantımıza ankaradaki herkesi bekliyoruz.

Proje sonucunda Beypazarı Atatürk Parkı dahilinde bir revizyon projesi çıkarılacak ve bu revizyon projesi diğer parkların yapımı için örnek teşkil edecektir. Böylelikle engelli bireylerin toplum içerisindeki sosyalliği artırabilinecek ve entegrasyon süreci başlamış olacaktır.

PROJE HAKKINDA

TSD, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
finanse edilen “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi” projesi çatısı altında geliştirdiği, “Sosyal Entegrasyon Sürecinde Herkes İçin Erişilebilir Parklar: Katılımcı Bir Revizyon Örneği” projesiyle engelsiz bir hayat ve eşit sosyal imkânlar için bir adım daha atıyor. Beypazarı Atatürk Parkı örneğinde gerçekleştirilecek proje çalışmalarıyla,
ayrım yapılmaksızın tüm toplumun ortak sosyalleşme
mekânlarından hep beraber faydalanmalarını sağlayarak, değerli bir örnek oluşturmayı ve bu örneğin yaygınlaşması için çaba sarf etmeyi hedefliyor.

TSD, Ankara Şubesi olarak Beypazarı Belediyesi ortaklığı ile “Sosyal Entegrasyon Sürecinde Herkes için Erişilebilir Parklar: Katılımcı Bir Revizyon Örneği” başlıklı bir proje
hazırlamış bulunmaktayız. 15 Ağustos 2013 tarihi itibariyle resmi olarak çalışmalarına başladığımız Projemiz, “Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti” işbirliği tarafından tanımlanan “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde desteklenmektedir.

Projemizin genel hedefi; parkları sosyal entegrasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirerek, engelli ve diğer vatandaşların sosyalleşme mekanlarında buluşmasını ve ortak mekanları paylaşmalarını sağlayarak, engelsiz bir Türkiye için bir adım daha atmak yolunda girişimde bulunmak ve araçlar üretmektir.

Projemizin genel hedefine erişmesine katkı sağlayacak çalışmalar ise;
•TSD Ankara Şubesinin Kapasitesinin Geliştirilmesi
•Beypazarı Belediyesi Teknik ve Algısal Kapasitesinin Geliştirilmesi
•STK-Belediye İşbirliğinin Ortak bir Uygulama Projesiyle Güçlendirilmesi
•Görünürlük ve Bulguların Yaygınlaştırılması
başlıkları altında gruplandırılabilir.

Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi’nin Kapasitesinin Geliştirilmesi kapsamında gerçekleştireceğimiz;
•Fiziksel ve Sosyal Engeller Hakkında Bilgi Paylaşımı ve Serbest Kürsü toplantıları
•Politik-Sosyal-Teknik Diyalog Semineri
•Vizyon ve Kapasite Geliştirme Gezisi
•İnceleme Gezisi / Anket Uygulaması / Park Revizyonu Çalıştayı’nın sorun ve ihtiyaçların, bir sosyal entegrasyon konusu olarak ele alınmasına ve sosyal entegrasyon için fiziksel engellerin kaldırılması kapsamında değerlendirilmesine katkıda
bulunacağına inanıyoruz.

Beypazarı Belediyesi’nin Teknik ve Algısal Kapasitesinin Geliştirilmesi kapsamında gerçekleştireceğimiz;
•Fiziksel erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturma ve Atatürk Parkı Revizyon Projesi süreci ile davranış – tutum geliştirme seminerleri
•Atatürk parkı erişilebilirlik tespit ve anket formlarının oluşturulması çalışmaları
•Alan çalışması - teknik inceleme gezisi ve Atatürk Parkı Revizyon Projesi kapsamında bilgi paylaşım toplantısının ise projenin uygulayıcı ve uygulamaya yönelik girişimlerinin şekillendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.

STK-Belediye İşbirliğinin Ortak bir Uygulama Projesiyle Güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştireceğimiz;
•Önceki çalışmalara yönelik araştırmalarımız
•Anket uygulamalarımız
•Revizyon projesi hazırlama çalışmalarımız
•Revizyon projesi özelinde gerçekleştireceğimiz çalıştay
•Gerçekleştirdiğimiz teknik gezilerle edindiğimiz bilgiler ile
projeleri bir kişi ya da kurumun tek başlarına ürettikleri dokümanlar olmaktan çıkartarak ihtiyaç sahiplerinin aktif katılımı ile üretilmesine zemin hazırlamayı amaçlıyoruz.

Görünürlük ve bulguların yaygınlaştırılması kapsamında;
•Tasarlanan web sayfası ve hazırlayacağımız raporlar,
•Üreteceğimiz tespit formları
•Oluşturacağımız sergi ile
elde edilen bilgi ve bulguların paylaşılmasını, STK-Belediye işbirliklerine yönelik açılımların sağlanmasını hedefliyoruz.


Facebook ve Twitterdan proje sürecini takip etmek için,

twitter.com/herkesicinpark

facebook.com/herkesicinpark
Ankara'da olan arkadaşlarımız için,

"Serbest Kürsü" Toplantısı

TARİH : 21.09.2013 Cumartesi
SAAT : 13:30 - 18:00
YER : Sürmeli Otel
ADRES : Cihan Sokak No:6 Sıhhiye Ankara / Türkiye
Toplantı Yeri için tıklayınız.