SGK BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN:
- MALULİYET AYLIKLARI İLE İLGİLİ OLARAK 1965’TEN BU YANA HİÇBİR DÜZENLEME
YAPILMAMIŞTI
- YENİ DÜZENLEMEYLE KALP, AKCİĞER VE BARSAK NAKLİ OLAN HASTALARA DA
MALULİYET HAKKI GETİRİLDİ
- KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN VATANDAŞLAR ARTIK DİYALİZE GİRMEDEN DE,
DOKTOR RAPORUYLA MALULİYET HAKKI KAZANILABİLECEK
- DOWN SENDROMU, OTİZM GİBİ HASTALIKLARIN DA LİSTEYE EKLENMESİ EN RADİKAL
VE EN ÖNEMLİ KARARLARDAN BİRİSİDİR
- YENİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE MALULEN EMEKLİ GRUBUNA YAKLAŞIK 4250 KİŞİNİN
DAHA EKLENMESİNİ BEKLİYORUZ
Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ve 1965 yılından bu yana değişiklik yapılmamış
olan maluliyet yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapılıyor.
1 Eylül 2013’te yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle organ nakli olan tüm
hastalara koşulsuz maluliyet hakkı tanınıyor.
Kanal 24 ve NTV’nin canlı yayın konuğu olan SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan,
getirilen yeni düzenlemelerle ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gökalp İlhan: Maluliyet Aylıkları İle İlgili Olarak 1965’ten Bu Yana Hiçbir
Düzenleme Yapılmamıştı
Başkan Gökalp İlhan, Maluliyet aylıkları ile ilgili olarak 1965’ten bu yana hiçbir
düzenlemenin yapılmadığına dikkati çekerek, bu konuda SGK olarak iki temel düzenleme
yaptıklarını vurguladı. Bu iki düzenlemenin vatandaşlar açısından çok önemli olduğunu
dile getiren Gökalp İlhan, Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışarak çok
önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Eski yönetmelikte maluliyet şartlarında çok farklı hastalık gruplarını içeren, çok
geniş ifadelerle somut olarak kriterleri belli olmayan bir takım hususlar olduğunu belirten
Gökalp İlhan, “Birçok hastalık için bunları ayrıştırdık. Kriterleri somut hale getirdik. Belli
hastalıkların etkilerine bakarak birtakım düzenlemeler yaptık. Vücut sağlığını bir bütün
olarak düşünerek buna göre kriterler oluşturduk” diye konuştu.
Gökalp İlhan: Yeni Düzenlemeyle Kalp, Akciğer ve Barsak Nakli Olan Hastalara
da Maluliyet Hakkı Getirildi
Gökalp İlhan eski yönetmeliğin organ nakli olan hastalarda sadece böbrek ve
karaciğer nakillerini kapsadığını ayrıca 1 yıllık maluliyet hakkı verdiğini hatırlatarak, yeni
düzenlemeyle kalp, akciğer ve barsak nakli olan hastalara da maluliyet hakkı getirildiğini
ifade etti.
Eski yönetmelikteki 1 yıllık kontrol muayenelerinin vatandaşlar için sorun
oluşturduğunun altını çizen Gökalp İlhan, “Yeni düzenlemeyle bu kontrolleri kaldırdık.
Hem kapsam genişledi, hem de işlemler kolaylaştırılmış oldu. Bunun dışında kemik iliği
nakli hastalarına da maluliyet hakkı getirildi. Ancak kemik iliği nakillerinde 1 yıllık kontrol
muayeneleri devam edecek” dedi.
Gökalp İlhan: Kronik Böbrek Hastalığı Olan Vatandaşlar Artık Diyalize Girmeden
de, Doktor Raporuyla Maluliyet Hakkı Kazanılabilecek
Düzenleme öncesinde kronik böbrek hastalığı olan vatandaşlar ile ilgili ciddi
sıkıntılar yaşandığını ifade eden Gökalp İlhan, önceki düzenlemeye göre sadece diyalize
girmiş hastaların malul olabildiğini, ancak artık diyalize girmeden de, doktor raporuyla
maluliyet hakkı kazanılabileceğini dile getirdi.
Yeni düzenlemeyle birkaç istisnai kanser hastalığı dışındaki tüm kanser hastalarına
18 ay boyunca maluliyet hakkı getirildiğini vurgulayan Gökalp İlhan, “Bu çok önemli bir
düzenleme çünkü kanser hastalığında tedavi sürecinde başka komplikasyonlar
oluşabiliyor. 18 ay sonra bu hastalarımızın maluliyet hakları devam etmesi gerekiyorsa
elbette devam edecek” diye konuştu.
Başkan Gökalp İlhan, lösemi hastalarına da 24 ay sürekli maluliyet hakkı
getirildiğini belirterek, bu sürelerin hastalıkların tedavilerinin ortalama sürelerine göre
belirlendiğini kaydetti.
Gökalp İlhan: Down Sendromu, Otizm Gibi Hastalıkların da Listeye Eklenmesi En
Radikal ve En Önemli Kararlardan Birisidir
Bunların yanı sıra down sendromu, otizm gibi hastalıkların da listeye eklendiğini
söyleyen Gökalp İlhan, “Bu konudaki en önemli değişiklik ise, bu tip hastaların
ebeveynleri hep ‘Bize bir şey olursa, çocuğumuza kim bakacak’ endişesi taşıyorlardı, yeni
düzenlemeyle bu tür hastalığı olan çocuklar bakıma muhtaç raporu alabilecekler. Bu karar
en radikal ve en önemli kararlardan birisidir” dedi.
Ayrıca yatalak, bakıma muhtaç kişilerin yeni düzenleme ile malul
sayılabileceklerinin altını çizen Gökalp İlhan, bazı nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların,
daha önce yönetmelikte yer almayan kalp, akciğer ve sindirim sistemi hastalıklarının
ayrıntılı kriterlerinin oluşturularak listeye eklendiğini ifade etti.
“Düzenleme ile yardımcı solunum cihazı ile yaşamını sürdüren vatandaşlarımız da
muhtaç kabul edildiler” diyen Gökalp İlhan, önceki yönetmelikte yer alan 10 yıl şartı
aranmaksızın sadece bin 800 gün prim ödeme gün sayısı olmasının maluliyet için yeterli
olacağını vurguladı. Gökalp İlhan ayrıca, bulaşıcılığı yüksek veya tedaviye dirençli olan
hastalıklar için hem hastanın hem de toplumun sağlığı gözetilerek 2 yıl süreyle maluliyet
hakkı getirildiğini belirtti.
Şeker hastalığının önceden maluliyet için hiçbir değerlendirme kriterinin
olmadığına dikkati çeken Gökalp İlhan, “Sadece zarar gören organ üzerinden bir
değerlendirme yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle artık şeker hastalığı maluliyet için bir kriter
oldu. Eğer şeker hastalığı sebebi ile en az 3 organında bozulma görülmüşse, bu maluliyet
için bir sebep sayılacak” diye konuştu.
Şeker hastalığı nedeniyle 3 organı zarar görmüş olan hastaların oranının, tüm
şeker hastalarının yüzde 1’inden az olduğunu söyleyen Gökalp İlhan, “Yani tüm şeker
hastaları başvuracak diye bir algı oluşmamalı. Bir kişinin 3 organının şeker hastalığı
yüzünden zarar görmüş olması için en az 15-20 yıllık şeker hastası olması gerekiyor.
Türkiye’de şu anda 5 milyon 200 bin şeker hastası var. Kamuoyunda tüm şeker
hastalarının maluliyet için başvurabileceği algısı olmamalıdır” dedi.
Başvurularda zamanın önemine dikkati çeken Başkan Gökalp İlhan, yeni
yönetmeliğin 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe gireceğini ve bu tarihten önce
başvuranların eski yönetmeliğe göre, 1 Eylül’den sonra başvuranların ise yeni
yönetmeliğe göre değerlendirileceğini söyledi. Daha önce maluliyet için başvurmuş ve
başvurusu reddedilmiş vatandaşların itiraz hakkının bulunduğunu vurgulayan Gökalp
İlhan, “İtiraz edenlerin durumları 1 Eylül’den sonra tekrar değerlendirilecek” dedi.
“SGK olarak vatandaş odaklı çalışmalarımızı sürdürürken, bütçe dengesine dikkat
ediyoruz. Bütçemizde olumlu gelişmeler söz konusu” diye konuşan Gökalp İlhan, SGK
olarak 10 milyon 382 bin kişiye emekli aylığı ödediklerini, bunların içinde 2012 yılı sonu
verilerine göre 112 bin 241 kişinin malulen emekli olduğu bilgisini verdi.
Gökalp İlhan: Yeni Düzenlemeyle Birlikte Malulen Emekli Grubuna Yaklaşık 4250
Kişinin Daha Eklenmesini Bekliyoruz
Yeni düzenlemeyle birlikte malulen emekli grubuna yaklaşık 4250 kişinin daha
eklenmesini beklediklerini ifade eden Gökalp İlhan, “Mali açıdan bakıldığında bütçeye 40
milyon lira ek ödeme getirecek. Bu da toplam oran içerisinde yüzde 0,05 ile çok cüzi bir
oran” diye konuştu.