TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Sayfa 3 / 5 İlkİlk 12345 SonSon
Toplam 62 mesajın 31-45 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #31
  Üye
  yasar2456 Avatarı

  Gerçek Adı
  yaşar
  Üyelik Tarihi
  25.03-2010
  Son Giriş
  05.11-2021
  Saat
  21:23
  Yaşadığı Yer
  NEVŞEHİR
  Mesaj
  347
  Alınan Beğeniler
  13
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  geçmiş olsun kardeş bilgiler güzel ileride lazım olabilir.bulunsun .

 2. #32
  Üye
  fatmazehra Avatarı

  Üyelik Tarihi
  06.05-2007
  Son Giriş
  09.01-2021
  Saat
  00:24
  Yaşadığı Yer
  bursa
  Mesaj
  103
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Gecmiş olsun ayrıca bızlerıde bılgılendırdıgınız ıcın tesekkurler

 3. #33
  Üye
  devran29 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  27.08-2013
  Son Giriş
  11.01-2020
  Saat
  02:24
  Yaşadığı Yer
  van
  Mesaj
  1.005
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  büyük geçmiş olsun

 4. #34
  Üye
  kaniirfan Avatarı

  Üyelik Tarihi
  25.04-2009
  Son Giriş
  08.09-2018
  Saat
  11:32
  Mesaj
  23
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  şU BİLGİLERİ DE BURAYA KOYALIM.. bELKİ ACİLEN BİRİNE LAZIM OLABİLİR


  I. GİRİŞ
  Özürlülerin edindiği taşıt araçlarında, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin (2) numaralı bendi gereğince uygulanan ÖTV muafiyetinin uygulanmasıyla ilgili olarak yaşanan problemleri “Motorlu Taşıt Alımlarında Özürlülere Uygulanan ÖTV İndiriminde Ortaya Çıkan Sorunlar” başlıklı makalemizde[1] incelemiş ve muhtemel çözüm önerilerimizi de aynı makalede dile getirmiştik.
  Gelir İdaresi Başkanlığı, özürlü vatandaşlarımızın yaşadığı bu sorunlara duyarsız kalmamış ve konuyla ilgili olarak hazırladığı değişiklik önerisini “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” içerisinde TBMM’ne sevk etmiş ve bu tasarı 04.06.2008 tarihinde 5766 sayılı Kanun olarak yasalaşmıştır[2].


  II. PROBLEMLER NE İDİ?

  A. Araç alımında ödenmeyen ÖTV’nin tamamının, aracın özürlü olmayan birisine satışında ödenecek olması koşulunda süre sınırı olmaması
  ÖTV Kanunu’nun 15 maddesinin 2/a bendine göre, Kanun’un 7’nci maddesinin 2’nci bendi uyarınca özel tüketim vergisi ödenmeksizin satın alınan aracın, bu istisnadan faydalanma hakkı olmayan birisine satışında başlangıçta ödenmeyen ÖTV miktarı aracın alındığı günkü oran ve matrah üzerinden, aracın devir işlemleri yapılmadan alıcı tarafından ödenmek durumunda idi. Bunun nedeni; ikinci el araç satışlarında (aracın alımında ödenen her türlü vergiler dâhil edilerek belirlenen fiyat nedeniyle) aracı satan özürlünün, aracı ÖTV’nin de içerisine dâhil olduğu piyasa fiyatından satarak, ödemediği ÖTV kadar bir gelir elde etmek yoluyla hakkın kötüye kullanılmasının engellemesiydi.
  Burada dikkate alınmayan unsur; özürlünün, aracı satarken aracının piyasa fiyatında oluşan yıpranmada fiyatın ÖTV’ye isabet eden kısmının da ödenmek durumunda kalınmasıydı. Böylece; araç satıldığında ÖTV’ye isabet eden yıpranma düşünülmeksizin daha önceden tahsil edilmeyen ÖTV’nin tamamı tahsil edildiğinde, başlangıçta tahsil edilmeyen ÖTV’nin bir kısmı fiilen özürlü üzerinde kalmaktaydı.


  B. Beş (5) yıl içerisinde aracın çalınması yada zarar görmesi durumunda aynı süre içerisinde indirimden tekrar yararlanılamaması
  Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/2. maddesinde, maddede sayılan koşulları taşıyan özürlüler tarafından satın alınan motorlu taşıt araçlarının beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir. Kanun’un lafzı, bu 5 yıllık süre içersinde kaza, hırsızlık, doğal afet, vb. gibi elinde olmayan sebeplerle taşıtını kaybeden özürlülerin tekrar bu avantajdan faydalanamamaları sonucunu doğurmaktaydı. Özürlülere toplum içerisindeki mağduriyetlerinin azaltılması anlayışı içerisinde ÖTV istisnası getiren kanun koyucu, kaza yada hırsızlık gibi fiiller nedeniyle mağdur olan özürlüyü daha çok mağdur etme amacı gütmemekle birlikte, hakkın kötüye kullanılmasının engellenmesi amacıyla 5 yıllık süre içinde ikinci bir istisna öngörmemiştir. Ancak bu yapılırken herhangi bir kasıt ve kötü niyet olmaksızın sahip oldukları taşıt araçları satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde iradeleri dışında ellerinden çıkan özürlülerin düşünülmemiş olması, böyle bir olayla karşılaşan özürlülerin mağdur olması sonucunu doğurmaktaydı.

  III. DEĞİŞİKLİKLER NE GETİRDİ?

  A. Beş (5) yıldan sonra elden çıkarılan taşıtın, alımında ödenmeyen ÖTV’nin ödenmesi hükmü kaldırıldı.
  Araç alımında ödenmeyen ÖTV’nin tamamının, aracın özürlü olmayan birisine satışında ödenecek olması koşulunda süre sınırı olmamasından kaynaklanan sorun 2 şekilde çözümlenebilir idi: Yasa koyucu ya belirli bir süre sonunda aracın satışında ÖTV ödenmesi koşulunu kaldırarak, bu süre sonunda satılan aracın piyasa fiyatının içerisinde yer alan ve aracın değerinin düşmesinin ÖTV’ye isabet eden kısmının üzerinde kalan ÖTV tutarı kadar özürlülere “refah aktarımı” yapılması yönünde irade gösterebilir yada böyle bir refah aktarımını uygun görmemesi durumunda; ÖTV ödenmeksizin satın alınan bir aracın özürlü olmayan birine satışı esnasında ödenmesi gereken ÖTV miktarı tespit edilirken, ÖTV’nin aracın değeri içerisinde yok olan kısmının düşülmesini tercih edebilirdi.
  Kanaatimizce hem teknik olarak uygulama kolaylığı hem de toplum içinde önemli zorluklar yaşayan özürlü vatandaşlarımıza yönelik bir iyileştirme getirmek suretiyle Devletin kendilerinin yanında olduğunu göstererek moral destek sağlamak açısından daha avantajlı olan ilk çözüm Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından benimsenerek tasarı taslağı hazırlanmış, bilahare hükümet tarafından taslak haline getirilen düzenleme TBMM tarafından benimsenerek yasalaşmıştır.
  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinin “2-a” bendinde
  “(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır”hükmü bulunmaktadır.
  5766 sayılı Yasa’nın 19’uncu maddesinin “f” bendi ile yukarıda yer alan fıkrasının sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
  “Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.”
  Bahse konu Kanun’un 7’nci maddesinin (2) numaralı bendi, malul ve engelliler tarafından iktisap edilen taşıt araçlarıyla ilgili istisna maddesidir. Getirilen yeni hükümle, özürlülerin satın aldığı araçları (ister özel tertibatlı olsun, isterse %90’dan fazla sakatlık derecesine sahip olup satın alınan normal taşıt olsun) 5 yıl dolduktan sonra elden çıkarmaları halinde ÖTV ödenmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır.

  B. Beş (5) yıl içerisinde aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumunda aynı süre içerisinde indirimden tekrar yararlanabilme hakkı getirildi.
  5766 sayılı Yasa’nın 19’uncu maddesinin “c” bendi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinin (2) numaralı bendinin (b) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
  “c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,”
  Yukarıda bahsedildiği gibi, ÖTV Kanunu’nun 7’nci maddesinin (2) numaralı alt bendi özürlülerin iktisap edecekleri araçlarda uygulanan ÖTV istisnasıyla ilgilidir. Getirilen yeni bent hükmü ile özürlülerin ÖTV ödemeksizin satın aldıkları araçların maddede sayılan nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi sonucu hurdaya çıkarılması durumunda 5 yıllık süre beklenmeksizin yeni bir araç alabilmelerine imkân tanınmıştır. Ancak burada dikkat çekici husus hurdaya çıkarma nedenlerinin madde metninde tadadi olarak sayılmış olmasıdır. Buna göre aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi gerekmektedir. Örneğin hırsızlık sonucu aracın çalınması yada halk hareketleri sırasında yakılma dışındaki diğer eylemlerle kullanılamaz hale gelmesi durumlarında bu hükmün uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Buna mukabil örneğin aracın üzerine elektrik direğinin devrilmesi vb. sonucunda aracın hurdaya çıkartılmasının gerektiği durumlarda 5 yıllık süre beklenilmeksizin ÖTV ödenmeden yeni araç satın alınmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. Zira madde metninde “trafik kazası” ibaresi değil, “kaza” kelimesi kullanılmıştır. Yol kenarında dikili bulunan bir elektrik direğinin bir taşıt aracının üzerine “kasten” düşürülmediği durumlarda, “kazaen” düşmeden bahsedileceği için istisnanın uygulanması gerekir.
  Aracın kullanılamaz haline gelmesine neden olan olayların sınırlı tutulması, özellikle de hırsızlık olayının kapsam dışında tutulmasının nedeni kötüye kullanımın önüne geçmektir. Özellikle hırsızlık konusunda kötü niyetli kişilerce anlaşmalı bir hırsızlık yapılması ve tutanak tutturulması pekâlâ mümkündür. Ancak bu tarz tadadi sayımların en önemli sakıncası yasa yazımı sırasında akla gelmeyen fakat aynı sonucu doğuracak pek çok maddi olayın olabileceğidir. Örneğin doğal afetlerin genel olarak kabul edilmesi yerine sayımı yoluna gidilmesi, örneğin bir kasırga nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç sahibi özürlünün bu madde hükmünden faydalanıp faydalanamayacağı konusunda tartışmalara neden olabilecektir. Kötü niyetli vatandaşları engelleyebilmek açısından sınırları tartışılabilecek hükümler getirmek yerine hileli şekilde işlem yapanlardan tespit edilenlere ağır cezalar öngörülmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğu düşüncesindeyiz.
  Getirilen madde hükmüyle ilgili olarak söylenmesi gereken 2 husus daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 5 yıllık süre dolmadan ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için aracın kullanılamaz hale gelmesinin yeterli olmayıp, mutlaka hurdaya çıkarılması, yani trafik kaydından düşülmesi gerektiği; ikincisi ise hurdaya çıkartılan aracın kasko sigortasının olup olmamasının madde hükmünden faydalanabilmek için öneminin bulunmadığıdır.

  IV. SONUÇ
  Özürlü hakları Dünyanın önemli gündem maddelerinden biri olarak özellikle gelişmiş ülkelerde sıkça tartışma konusu yapılmaktadır. Tüm medeni ülkeler bir yandan ülkelerini özürlülerin de yaşamlarını kendi başlarına kolaylıkla yürütmelerine olanak sağlayacak şekilde dizayn ederken, bir yandan da özürlülere çalışma hayatları ve özel hayatlarında önemli avantajlar sağlamaktadır. Ülkemiz; binaların, sokakların, okulların, işyerlerinin, toplu taşım araçlarının vs. özürlülerin faydalanmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesinde maalesef istenilen seviyeye henüz gelememiştir. Ancak özürlülere iş yaşamında sağlanan avantajlar ve vergisel avantajlar konusunda, mevcut olan tüm eksiklik ve aksaklıklara rağmen, küçümsenemeyecek mesafeler alınmıştır. Sağlanan vergisel avantajların uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak Devletin göstermiş olduğu yapıcı yaklaşım sevindiricidir. Özürlülere taşıt alımında sağlanan ÖTV istisnasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar Maliye Bakanlığı tarafından dikkate alınmış, üstelik bu yapılırken özürlü vatandaşlarımızı daha fazla memnun edecek bir çözüm yolu benimsenmiştir. Bu kapsamda ÖTV istisnasından faydalanarak taşıt alan özürlülerin bu taşıtlarını 5 yıllık süreden sonra elden çıkarmaları halinde, başlangıçta ödenmeyen ÖTV’nin ödenmesi yükümlülüğü ortadan kaldırılmış; 5 yıllık süre dolmadan deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelerek hurdaya çıkarılan araçların yerine 5 yıllık süre koşulu dikkate alınmaksızın ÖTV ödenmeden tekrar taşıt alabilmelerine imkân verilmiştir.

 5. #35
  Üye
  kaniirfan Avatarı

  Üyelik Tarihi
  25.04-2009
  Son Giriş
  08.09-2018
  Saat
  11:32
  Mesaj
  23
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  YENİ GELİŞME (13,05,2014) Aracı kasko hurdaya çıkarmak için görevlendirdiği Trafik Müşavirliği 9 mayıs 2014 te beni aradı.. “Aracın Bertaraf Raporu çıkması için Aracın hiçbir borcunun olmaması gerekiyor. Ama siz kaza esnasında bariyerlere vurduğunuzdan Karayolları araca HACİZ koymuş.. Halbuki Aracınızın sigorta şirketi Bariyer parasını 5 mayıs 2014 tarihinde ödemiş. Ama karayolları henüz haczi kaldırmamış. Ankara Karayolları hacizi kaldırdıktan sonra evrağın bize ulaşması 10 gün sürer. İsterseniz Karayollarından rica ediniz ve evrağı elden alıp bize kargo ile gönderiniz. O zaman bu 10 günlük posta süresini beklememiş oluruz” dedi. Ben Ankara iline bağlı bir bölgede kaza yaptığımdan Ankara Karayolları ile iletişime geçtim. Sizinde başınıza gelirse kaza yaptığınız bölgenin bağlı olduğu karayolları ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Aradım ve Bana evrağı elden teslim ettiler bu gün itibarıyla (13 Mayıs) İlgili Trafik müşavirliğine kargo ile gönderdim.. Demem o ki kaskolu aracınızda olsa siz bizzat takip ederek evrak akışını sağlarsanız işi biraz daha hızlandırmış olacaksınız..Kaza tarihi 03/03/2014 yaklaşık 2,5 ay oldu….Bu arada bariyer parası 600tl tutmuş.. Ama bu oran bariyerin durumuna göre değişiyormuş..Dediğim gibi Aracın sigortası bu parayı ödedi....Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim…Sevdim bu işi :-) saygılar

 6. #36
  Üye
  kaniirfan Avatarı

  Üyelik Tarihi
  25.04-2009
  Son Giriş
  08.09-2018
  Saat
  11:32
  Mesaj
  23
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  YENİ GELİŞME: (15.05.2014): Araç Hurdaya ayrılmıştır. Ve bertaraf raporu şu an elimdedir. Şimdi yeni araç için girişimlerim başlamış olup gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim... Gördüğünüz gibi ENGELLİ ARACI HURDAYA ayrılmıştır. Şimdiye kadar bir çok engelli bireyin ise çeşitli zorluklarla bu hakkı verilmemiştir. Bilmiyorum ama belkide ilk kez benim ENGELLİ ARACIM hurdaya çıktı belkide... Sizden isteğim yukarıda yazdıklarımı iyi anlayıp yapmanız gerekenleri yapmanızdır, Pes etmemenizdir. Yeni aracın koltuguna oturana kadar size aktarımda bulunmaya devam edeceğim :-) Saygılarımla

 7. #37
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  11:00
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  56.640
  Alınan Beğeniler
  3.264
  Verilen Beğeniler
  3.817

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Güzel gelişmeler.

  Detaylı paylaşım için bir kez daha teşekkürler.

 8. #38
  Üye
  suskun62 Avatarı

  Gerçek Adı
  hüseyin
  Üyelik Tarihi
  30.04-2008
  Son Giriş
  18.11-2021
  Saat
  15:35
  Yaşadığı Yer
  İstanbul/esenyurt
  Mesaj
  412
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  3
  Blog Mesajları
  2

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Bu olayı anlattığınız için çok teşekkür ederim. Her engellinin okuması gereken bir yazı.

 9. #39
  Üye
  falko-06 Avatarı

  Gerçek Adı
  Şükrü KOÇ
  Üyelik Tarihi
  03.06-2008
  Son Giriş
  22.10-2014
  Saat
  14:08
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  6
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Seni Azminden Dolayı Tebrik ediyorum

 10. #40
  Üye
  bulnes Avatarı

  Üyelik Tarihi
  21.12-2003
  Son Giriş
  15.09-2019
  Saat
  16:56
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  1.007
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  16

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Çok büyük geçmiş olsun. Hakikaten sabırla işi takip etmişsiniz.
  Allah kimseye yaşatmasın.

 11. #41
  Üye
  popi Avatarı

  Gerçek Adı
  zehra
  Üyelik Tarihi
  16.02-2014
  Son Giriş
  21.05-2014
  Saat
  15:16
  Yaşadığı Yer
  aydın
  Mesaj
  6
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  çok geçmiş olsun bu bilgiler birçok insanın işine yarayacaktır teşekkürler

 12. #42
  Üye
  muharremxxx Avatarı

  Gerçek Adı
  engelsiz yaşamxxx
  Üyelik Tarihi
  19.05-2014
  Son Giriş
  30.05-2014
  Saat
  21:45
  Yaşadığı Yer
  Zonguldak
  Mesaj
  3
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  İrfan bey geçmiş olsun öncelikle,

  Ben de mayıs ayının başında kaza yaptım arabam pert oldu. Sigorta firması 66 bin tl fiyat biçti ama hurdaya ayıracağız ve siz yeni bir araba alasınuz diye 40 bin tl önerdiler. Ötv tutarını kesmişler.
  Bunu kabul etmemeliyim değil mi?

 13. #43
  Üye
  Since1905OnLyGS Avatarı

  Gerçek Adı
  Nezihe
  Üyelik Tarihi
  28.04-2014
  Son Giriş
  29.08-2021
  Saat
  15:17
  Yaşadığı Yer
  Antalya
  Mesaj
  421
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  1
  Blog Mesajları
  2

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  çok geçmiş olsun...

 14. #44
  Üye
  muharremxxx Avatarı

  Gerçek Adı
  engelsiz yaşamxxx
  Üyelik Tarihi
  19.05-2014
  Son Giriş
  30.05-2014
  Saat
  21:45
  Yaşadığı Yer
  Zonguldak
  Mesaj
  3
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Çok teşekkürler,

 15. #45
  Üye
  officer Avatarı

  Gerçek Adı
  İlker
  Üyelik Tarihi
  02.10-2008
  Son Giriş
  02.08-2021
  Saat
  14:53
  Yaşadığı Yer
  Mersin
  Mesaj
  7.174
  Alınan Beğeniler
  110
  Verilen Beğeniler
  30

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Geçmiş olsun. Bilgi paylaşımı için de teşekkürler..
Sayfa 3 / 5 İlkİlk 12345 SonSon

LinkBacks (?)


Başlığın Etiketleri