İyi günler..

2014 yılında yapılan ekpss sınavında önlisans düzeyinde 80.623 puan aldım ve daha önceki senelerde yapılmış olan ekpss tercihlerinde önlisans düzeyinde mezun olamadığım için tercih yapamamıştım.

2015 yılındaki dgs sınavı ile şu anda lisans düzeyinde okul okumaktayım.. Bulunduğum ilde daha önceleri neredeyse hiç alım olmamış.. Acaba 2015 aralık ayında yapılacak olan ekpss tercihlerinde bulunduğum il sınırları dışında bir yere tercih edip, daha sonra daha göreve başlamadan tekrar tayin isteyebilir miyim.?

Bu konuyla ilgili biraz araştırma yaptığımda böyle bir hakkımızın olduğunu mevzuatta var olduğu görmekteyim.. Acaba bunu yapan veya şu anki yönetmelik ile alakalı bilgisi olan var mı?

Yönetmelik gereği.;

Anılan Yönetmeliğe 30/6/2014tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar kurulu Karı ilave edilen "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı Ek 3 üncü maddesinde "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır."denilmektedir.