Adayların 12/06/2015 tarihi mesai bitimine kadar belgelerini göndermeleri gerekmektedir.

2015 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Klavuzunun yerleştirme sonuçların duyurulmasına ilişkin 7 nci maddesinde "… bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir." denilmekte olup, bu sebeple adaylara Kurumumuz tarafından ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.Adayların 12/06/2015 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan atamaya esas belgeleri elden teslim etmeleri veya posta yoluyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mh. 2176 Sk. No:25 Çankaya / ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.2015 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Klavuzunun 8 inci maddesi uyarınca yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya başvuru bilgi formuyla birlikte atamaya esas belgeleri 12/06/2015 tarihi mesai bitimi itibariyle elden teslim etmeyen yada göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. (12/06/2015 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilen evraklar da Kurumumuzca kabul edilecektir.)ATAMAYA ESAS BELGELER:1- Diploma / Öğrenim Belgesi aslı veya tasdikli sureti.2- Engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu gösteren mevzuat hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporu.4- Mal Bildirim Formu5- 6 adet fotoğraf6- Başvuru Bilgi Formu7- Yerleştirme sonuç belgesi.İrtibat No: 551 63 51 – 551 62 35 - 551 65 82[/