Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme mezunu kaç kişiyiz ve puanlarınızı 73 puan