Yardımcı hizmetler hariç 698 kadro var. (GİH,TH, DH,SH)
Tercih adedi olarak 437 adet tercih satırı var.


GİH olarak 392 kadro var.
Tercih adedi olarak 244 adet tercih satırı var.

İlk 1.000 için;
20 kişi mezun olamamış liseli desek.
20 kişi kendi alanı açılmamış memur desek.

Farazi 40 kişi eder.
Yaklaşık 300 TH,DH,SH kadrosunda yüksek puanlı(ilk 1.000 içinde) 100 kişi var desek.
140 +400 =540 sıra.
Batı tercihlerinin çakışması, doğunun az tercih edilmesi gibi etkenleri düşünürsek en alt noktada 700. sıraya kadar GIH kadrosuna yerleşmeler olacaktır diye düşünüyorum.Oda yaklaşık 90 puana denk geliyor.

2001 olarak
Sadece VHKİ seçecekler için 34 kadro, 33 tercih satırı var.

2001 olarak.
Doğu olarak tabir edilen bölge illerinde ;
29 kadro 22 tercih satırı var