Emekli olanların yeniden memur olarak atanıp atanmayacağı konusunda
başvurulan mevzuat 5335 sayılı Kanunun 30. maddesidir.

Daha önce de Devlet Personel Başkanlığı, engelli emeklilerin,
genel ve katma bütçeli kurumkara atanamayacağını ancak belediye ve kitlere atanabileceğini açıklamıştı

Ancak, mezkur Kanunun birinci ve ikinci fıkrası sürekli olarak yanlış anlaşılmaktadır.

Danıştay Onikinci Dairesi, 2010/6363 Esas ve 2013/2323 Karar nolu yeni
kararıyla konuya açıklık getirdi.

Danıştay 12'nin yeni tarihli bu kararına göre,

- 5335 sayılı Kanunun birinci fıkrası, emekli olanların 6 istisna
dışında yeniden memur olarak atanamamasını düzenlemektedir.

- Kanunun ikinci fıkrası ise birinci fıkrada yer alan 6 istisna
göreve atanacakların ancak emekli aylıklarının kesilmesi halinde bu görevlere
atanabileceğini düzenlemektedir.

Danıştay'ın bu değerlendirmesine göre emekli olan bir memur, eğer yeniden atanacağı
kadro 6 istisna arasında değilse, hiçbir şekilde memur kadrosuna atanamayacaktır.

Engelliler Sitesi - Danıştay: Emekli olan yeniden memur olarak atanamaz