Genel Yetenek Testi Soru Sayısı

1) Türkçe 15
2) Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

Toplam 60 Soru. bir şey değilmiş

Engel Grubu Ek Süre Toplam Süre

1) Genel Engelli Grubu

a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler - 60 dakika

b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar 20 dakika (Ek Süre) Toplam 80 dakika

c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları 40 dakika (Ek süre) Toplam 100 dakika

2) Görme Engelli Grubu

a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 40 dakika (Ek Süre) Toplam 100 dakika

b) Soruları kendisi okuyabilenler - 60 dakika

3) İşitme Engelli Grubu 20 dakika (Ek süre) Toplam 80 dakika

4) Zihinsel Engelli Grubu

a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 40 dakika (Ek Süre) Toplam 100 dakika

b) Soruları kendisi okuyabilenler 20 dakika (Ek Süre) Toplam 80 dakika

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2014-EKPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere edininiz.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Sınava girebilmeniz için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzun yanınızda bulunması zorunludur.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.

Adaylar Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olan yardımcı araçlarla sınava girebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, elektronik büyüteç, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.

SINAVIN UYGULANMASI

EKPSS, 27 Nisan 2014 Pazar günü tek oturumda yapılacaktır. Sınav sabah saat 10.00'da başlayacaktır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilir, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yapabilirler.
Sınav süresince adayların; birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar kullanmaları, Sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.