malum yeni yönetmeliğe göre raporunda çalışamaz yazanlar sınav başvuru yada atamasında sıkıntı olcak gibi çalışabilir yada çalışamazdan kasıt rapordaki istihdam kısmı işaretli olup olmamasımıdır benim raporum %40 istihdam kısmı işaretli sürekli fakat çalışturılamıcağı işler kısmında gece işlerinde ÇALIŞAMAZ yazıyor bu durum sınav başvurumda sıkıntı çıkarmı?