lise1 terk olunca, işimiz kurraya kaldı katılım tarihi belli olsada kurrada denesek şanmızı