Yüzde 40’dan fazla raporu olup da SGK’ya malülen emeklilik için müracaat edenlerin bu talepleri, işe başlamadan önce malülmüşsünüz veya yüzde 60’dan az diye reddedilirse, yeni bir talep olmaksızın malüllük aylığı yerine özürlü emekli aylığı bağlanmalıdır…

Ali bey, Bağ-Kur’a malülen emeklilik için müracaat ettim aradan 6 ay geçtikten sonra yüzde 80 rapor oranınız var ama bu hastalık işe girmeden evvel de varmış diyerek reddettiler. Şimdi malülen emekli edilmeden ama özürlü emeklisi olabilecekmişim bunun için yeni talep dilekçesi istiyorlar. Yaptıkları doğru mu? Ö. Erkent

Hemen en baştan ifade edeyim, yaptıkları işlem doğru değil. Sizden yeni bir talep istemeden ilk başvurunuzdan itibaren tarafınıza emekli (özürlü) aylığı bağlamaları ve birikmiş altı aylık aylığınızı da vermeleri gerekirdi.

***Bağ-Kur bu yasa tanımaz
Bakmayın, SSK’nın, Bağ-Kur’un ve Emekli Sandığı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiş olmasına, üçü de ayrı ayrı işlem yapmaya devam ediyor gibiler. Hele Bağ-Kur neresinden tutarsanız kopan uygulamalara imza atıyor. Zira, Bağ-Kur’un mayası kötü. 1971 yılında ilk defa Bağ-Kur kurulduğunda, SSK’dan ve Emekli Sandığından sosyal güvenliği memurlar istenmiş ama maalesef SSK’da, Emekli Sandığı da en işe yaramaz kişileri göndermişler. Maya kötü olunca 3 yıldan beridir SGK çatısı altında birleşilse bile Bağ-Kur uygulamaları bir türlü oturmuyor. Sizden yeniden (özürlü) emeklilik talebi isteyen Bağ-Kur yetkililerine (bırakın yasayı, yönetmeliği) talimat olarak gönderilen, Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Eğitim Notunun 128 ve 129 uncu sayfalarında durum açıklanmıştır. Malullük aylığına başvuran ve malullüğü ilk defa sigortalı olduğu tarihten öncede var olan kişilere malullük aylığı değil yaşlılık (özürlü) aylığı bağlanacağı, yeni bir başvuru almaksızın ilk malullük aylığı başvurusunun yeterli olacağı (maaş kaybı olmaksınız) belirtilmektedir.

Oysa, İstanbul Şişli SGM, bu durumda olan bir başkası içinde benzer uygulama yapıp, yeni talep istemekte, aylığı yeni talep aldıktan sonra bağlamayı (1 senelik maaş kaybı olacak) düşünmekte iken devreye SGK yetkilileri girdi de işi zorla yaptırabildiler.

Hatta, kendilerine gönderilen talimatları, bu talimatların kendilerini bağlamadığını SSK’lılar (4/a) için verildiğini, ilk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olan 4/a’lılar için uygulanacağını, eğitim notunun bağlayıcı olmadığını iddia edecek kadar da emir-talimat dinlemezler.

***“Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Eğitim Notu: Sayfa 128 ve 129
1) İşe Başlamadan Önce Malûl Olanlar

5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz. (5510 SK. M.25/İkinci fıkra)

Buna göre, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. (5510 SK. M.28/Dördüncü fıkra)

Ancak 4 (a) sigortalıları için Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendindeki 3960 gün sayısı kademelendirilirken, 4 (b) sigortalıları için söz konusu şartlar 2008/Ekim ayı başından sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılar için hemen uygulanır.”

***Durumu Ankara’ya bildirin
Sizin malüllük aylığı talebinizi bu hastalığınız işe girmeden evvel de varmış diye reddeden Bağ-Kur, ardından aynı tarih itibariyle sizi normal (özürlü) emekli yapması gerekirdi ve birikmiş aylıklarınızı da vermeliydi. Bu işlemi yapmazsa durumu SGK Başkanlığı’na yani Ankara’ya şikayet edin.

Ali Tezel