SGK malulen emeklilik işlemi esnasında sürücü belgesi ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüklerine bildirimde bulunacak.
Bu uygulama eskiden vardı, sonra iptal edildi, ama şimdi 10 Haziran 2011 tarihinde yayınlanan 2011/49 sayılı genelge ile yeniden yürürlüğe kondu.


"Kurum sağlık kurullarınca çalışma gücünün en az % 60‟ını kaybettiği kararı verilen sigortalılar ile bunların 18 yaşından büyük bakmakla yükümlü oldukları/hak sahibi çocukları hakkında düzenlenmiş kurul kararına esas olan sağlık kurulu raporları, sürücü belgesi yönünden değerlendirilmek üzere, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince, aylık dönemler halinde düzenli olarak il/ilçe emniyet müdürlüklerine bildirilecektir."O aşamadan sonra sanırım Emniyet ilgili kişiyi çağırıp, sürücü olabileceğine dair yeni bir rapor isteyecek ve gerekirse sürücü belgesinin sınıfını değiştirmek için sürücü kursuna yönlendirecek.