5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'nda "başka birinin sürekli bakımına muhtaç" olma hali ifadesi yer almaktadır, ve bu durumda olan kişilere kanunda fazladan avantajlar sağlanmıştır:
1- Malulen emeklilik süresinin belirlenmesinde [Madde 26],
2- Malulen emeklilik maaşının hesaplanmasında [Madde 27, Madde 94]
3- İş kazası sonucu elde edilen Sürekli İş Göremezlik Gelirinin hesaplanmasında [Madde 19, Madde 55]
4- Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında [Madde 33]

İşte bu haklardan yararlanabilmek için hangi durumda sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacağına dair MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır. Buna göre ilgili madde şu şekildedir:
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâlleri

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri
MADDE 10 – (1) Sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğu durumlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar.
b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.
c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.
ç) İki elin kaybı veya yok hükmünde olması.
d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı veya yok hükmünde olması.
e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı veya yok hükmünde olması.
f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.
g) Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması.
ğ) Giyinme, beslenme, fonksiyonel mobilite, bağırsak ve mesane bakımı, kişisel hijyen ve tuvalet ihtiyaçları gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması.
h) Bu maddede tespit edilen durumlar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelinmesine sebep olan sekeller ve ağır hastalıklar.