Sonradan sakatlanan memur muamelesi görürsünüz ve 5510 sayılı yasanın geçici 4. maddesine tabi olursunuz (emeklilik zamanınız geldiğinde kurum sevki ile hastaneden yeni rapor almak zorundasınız):

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,
gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla emekliliği hak ederler.