01 Ocak 2018'den itibaren "Yaşlılık aylığı bağlanması (4a [eski adıyla ssklılar])" için sadece e-devlet uzerinden "Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi" adımından basvuruda bulunması yeterli.


---------

Yaşlılık aylığı bağlanması (4a [eski adıyla ssklılar] için)
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için)
4- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)
5- Emeklilik Başvuru Dilekçesi

Yaşlılık aylığı bağlanması (4b [eski adıyla bağkurlular] için)
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

Not: Hizmetin tamamlanma süresi 60 gündür

Malullük aylığı bağlanması (4a [eski adıyla ssklılar] için)
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Malullük aylığı bağlanması (4b [eski adıyla bağkurlular] için)
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)
4- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

Not: Hizmetin tamamlanma süresi 90 gündür

Emeklilik zamanı gelmeden maluliyet tespiti yapmak için
1- Sigortalı ilk işe giriş bildirgesi
2- Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler vb.
3 -Erkekse askerlik süre belgesi şayet askerlik yapmamış ise sakat raporu
4- Var ise ilk işe giriş sağlık raporu, epikrizler ve diğer tıbbı belgeler
5- Talep dilekçesi

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
Sigortalı Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı
İsim : Cevdet CEYLAN
Unvan : Daire Başkanı V.
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA
Tel : 0 312 230 29 70 / 308
Faks : 0 312 229 31 80
e-Posta : cceylan@sgk.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri:
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
İsim : İbrahim ULAŞ
Unvan : Sosyal Sigortalar Genel Müdürü
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA
Tel : 0 312 2078015
Faks : 0 312 2078143
e-Posta : iulas@sgk.gov.tr