2- SAKAT (ÖZÜRLÜ) SAYILAN SİGORTALILARIN EMEKLİLİKLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
  • 506 sayılı SSK.Kanunu�nun 53.maddesinde malül sayılmayanların emekliliği ile ilgili olarak düzenlenen 60 ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile engelli sigortalıların yaşlılık aylığından faydalanabilmeleri kademeli bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre ;

ÖZÜRLÜLÜK DERECESİNE GÖRE KADEMELİ EMEKLİ OLABİLME TABLOSU
II . SINIF ENGELLİ ( SAKAT) SİGORTALILAR
III . SINIF ENGELLİ ( SAKAT) SİGORTALILAR
SİGORTALI SÜRESİ
İSTENEN SİGORTA HİZMET SÜRESİ
İSTENEN GÜN TOPLAMI
SİGORTALI SÜRESİ
İSTENEN SİGORTA HİZMET SÜRESİ
İSTENEN GÜN TOPLAMI
12 Yıl ve Daha Fazla Olanlar
15 Yıl
3600
12 Yıl ve Daha Fazla Olanlar
15
3600
9 Yıldan Fazla, 12 Yıldan Az
15 Yıl,8 Ay
3680
9 Yıldan Fazla, 12 Yıldan Az
16 Yıl
3760
6 Yıldan Fazla, 9 Yıldan Az
16 Yıl, 4 Ay
3760
6 Yıldan Fazla, 9 Yıldan Az
17 Yıl
3920
3 Yıldan Fazla, 6 Yıldan Az
17 Yıl
3840
3 Yıldan Fazla, 6 Yıldan Az
18 Yıl
4080
3 Yıldan Az Olanlar
17 Yıl, 8 Ay
3920
3 Yıldan Az Olanlar
19 Yıl
4240
06.08.2003 tarihinde işe başlayanlar
18 Yıl
4000
06.08.2003 tarihinde işe başlayanlar
20 Yıl
4400

  • 1. Dereceden sakat olanlar için 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme sayısı şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı için , bu gibi sigortalılar ile 06.08.2003 tarihinde 12 yıl ve daha fazla sigortalılık hizmet süresi olanların sakatlılık derecelerine bakılmaksızın malülük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla eskiden olduğu gibi yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.


  • Özürlü sigortalılar sakatlık derecelerinin arttığını , yetkili sağlık kurumlarınca yeniden tespit ettirmeleri durumunda en son alınan sağlık raporundaki sakatlık derecesine göre yukarıda verilen kademeli emeklilik tablosuna göre yaşlılık aylığından faydalanabilirler.


icon1 - Ne  zaman emekli olurum soranlara cevap Emekliliğinizi buradan hesaplayın.
engelliemekliliktablosu - Ne  zaman emekli olurum soranlara cevap