Memuriyette sigorta başlangıcın sayılmaz sigortaya yatan gün kadar geri gidersin yani 2017 de memur olmuşsun 1300 gün geri gidersin o zamanda memuriyette birleştirmeyle 7 yılın olmuş gibi olur ..
memuriyette maluliyet için çalışamaz raporu alacanki oda zor senin raporun tamam ama 5510 sayılı kanuna göre senin 16 yıl çalışmışlığın olması lazım
burda yanıldığın nokta ssk ile 657 yi karıştırma 657 farklı... zaten 16 yıl ile emekli olduğunda bile eğer engelli olarak atanmadıysan zaten yine malul emeklisi olacaksınız.
aşağıdaki tabloda ssk için sene gün memur 657 için sene lazım .... karıştırılan nokta bu yani aşağı yukarı memurluktan emekli olmak istiyorsan 9 yıl daha çalışman lazım
haa birde şu var 2008 sonra 657 değişti ben biraz eski memurum bizde yok ama sizler 4320 gün dolar işi bırakır seneyi bekler ve müracat edersen yanılmıyorsam buda oluyor..

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.