Ben de bakıma muhtaçlıktan emekli oldum.Yüzde 84 ağır özürlü raporuyla.Ama benim raporda 60 60 diye iki oran vardı.Biri ilik nakli, öbürü omurilik felci olmalı.Yani babanızın tek bir hastalıktan yüzde 60 ı geçmesi gerekiyor.Bir de çalışma gücü kaybı yönetmeliğine göre aşağıdaki hastalıklardan biri olmalı...
Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021


Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâlleri

MADDE 15 – (1) Sigortalıların ve özürlü çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacağı hâller aşağıda gösterilmiştir.

a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve arızalar.
b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.
c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.
ç) İki elin kaybı.
d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.
e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.
f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.