Arkadaşlar, 5510 sayılı yasanın 28. maddesinin 5. fıkrası* ile ilgili olarak kafa karışıklığı vardı. SGK yayınladığı genelgeyle konuya açıklık getirdi. Buna göre,

1- Bağ-Kurlular (yani 4b statüsündekiler) ilk sigortalılık tarihlerine bakılmaksızın ve vergi indirim hakkı elde etmiş olma şartı aranmaksızın SGK'ya başvurup, sevk sonucu alacakları işgücü kaybı raporuyla erken emeklilikten* yararlanabilirler.
2- 1 Ekim 2008'den sonra ilk kez sigortalı olanlar (da) vergi indirim hakkı elde etmiş olmaktan tamamen bağımsız olarak SGK'ya başvurup, sevk sonucu alacakları işgücü kaybı raporuyla erken emeklilikten* yararlanabilirler.
3- 506 sayılı yasaya göre 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar hala 506 sayılı yasaya göre erken emeklilikten yararlanabilirler. Bu da kademeli emeklilik ve vergi indirim hakkı elde etmiş olma şartı devam ediyor demek. Yani defterdarlığa başvurup vergi indirim hakkı elde etmeyenler erken emekli olamazlar.


* Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
MADDE 28
[...]
[5. fıkra] Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.