@Gulayse,
1-İsteğe bağlı prim ödemelerinde engelliler için her hangi bir indirim yoktur.
2-Kadın sigortalının doğum borçlanması talebinde bulunabilmesi için;
-Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmasının bulunması,
-Doğumdan sonraki sürelerde adına prim yatırılmamış olması,
-Borçlanabileceği sürede çocuğunun yaşamış olması gerekmektedir.