Son zamanlarda siteye vergi indirimi ve malulen emeklilik ile ilgili eski yasa ve yeni yasa ile ilgili çok soru gelmektedir.Bu konun daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli açıklamaları izah etme gereği duydum.

1) Yeni dönemde en az on yıldan beri sigortalı olup, toplam olarak bin 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın bin 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlardan, çalışma gücü kaybı yüzde 60 ve üzerinde olduğu SGK Sağlık Kurulunca da saptanan çalışanların, malûlen emekli olabilirler.

2) Vergi indirimli raporlara sahip olan engellilerin yasal hakları korunmuş olup, kademeli emeklilik devam etmekte.

3) İlk defa sigortalılıkları 5510 sayılı Kanun kapsamında olup (yani 1 ekim 2008'den sonra ilk kez sigortalı olup) çalışma gücü kayıp oranlarının yüzde 60’ın altında olması nedeniyle malûl sayılmayan sigortalılar için SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranlarına sahip olanlar aşağıdaki listeye göre erken emeklilikten faydalanabileceklerdir.

5510emeklilik - Emeklilik türleri ve şartları

4 (a) sigortalıları için ilk defa 2008/Ekim ayı başında sigortalı olanlardan Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendinde 4320 gün, ( e) bendinde de 4680 gün için kademelendirme öngörülmüş olup, 4 (b) sigortalıları için ise Kanunun yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlara, koşulların yerine gelmesi halinde aylık bağlanacaktır. Bu sigortalılardan talepte bulunanların, Kanunun yürürlük tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları dikkate alınmayıp, öncelikle hastaneye sevk işlemleri yapılarak, bunların yeni tarihli sağlık kurulu raporları değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir.