TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Toplam 4 mesajın 1-4 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  thomas Avatarı

  Üyelik Tarihi
  22.04-2010
  Son Giriş
  07.06-2022
  Saat
  01:28
  Mesaj
  191
  Alınan Beğeniler
  8
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 5
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Bu konuda değişik forumlarda bilgiler bulunmasına rağmen şahsımdan bilgi isteyen arkadaşlara süreçte kolaylık olması amacı ile tek bir başlıkla tecrübelerimi ve izlenecek yolu yazıyorum .

  Burada yazılan bilgiler 5434'e göre 4/C ' li olarak işe başlamış olan ve 1 EKİM 2008 öncesi göreve başlayan memurlar içindir .


  KANUN MADDELERİ :

  Özürlülerin daha kısa sürede emeklilik hakkını kazanmalarıyla ilgili ilk düzenleme 13.11.1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesine eklenen (j) fıkrası ile yapılmıştır.
  Buna göre, özürlülükleri sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl hizmeti bulunanlar istekleri halinde emekli aylığına hak kazanmışlardır.
  Bunlar 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi veya 4857 sayılı Kanuna ve bu Kanuna ait Yönetmeliğe göre atamaları yapılmış olanlar veya Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca özürleri belirli süre içerisinde tescil edilmiş olanlardır.
  Bu itibarla, bu fıkra uyarınca emeklilik talebinde bulunanların tayinlerinin ilgili mevzuat uyarınca yapılıp yapılmadığı hususunu belgelemeleri gerekmekte idi.
  Bilahare 22.09.1983 tarih ve 2889 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile TC. Emekli Sandığı Kanununa eklenen Ek Geçici 22nci madde ile: "Sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre tescili yapılmaksızın T.C.Emekli Sandığına tabi görevlere giren ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az %40 oranında yitirdiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve 15 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olanlar da 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesine, 13.11.1981 tarih ve 2559 sayılı Kanunla eklenen (j) fıkrası hükmünden yararlanırlar.hükmü getirilerek,
  Özürlü olduğu halde 22.09.1983 tarihinden önce, sağlam gibi göreve girmiş, aynı özrü sebebiyle son kez de en az %40 oranında çalışma güçlerini yitirdikleri sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olanlara da 15 yıl hizmeti tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmesi hakkı tanınmıştır.
  Daha sonra, bu 5434 sayılı Kanunun 39. maddesinin (j) fıkrası, 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 3. maddesiyle ; "Göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda özür oranı en az % 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri üzerine,şeklinde yeniden düzenlenmiş ancak yeni düzenleme paralelinde geçmişe dönük bir hüküm getirilmemiştir.
  Son olarak, 5510 sayılı Kanunun 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunla değişik Geçici 4. maddesinin (6) fıkrası il Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
  a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
  b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.hükmü getirilmiştir. Buna göre;
  1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara, en az 15 yıl emekli keseneği ödenmiş (ya da 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş) olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanması sağlanmıştır.
  2- Ayrıca çalışmaya başladıktan sonra alınmış raporu olanlardan çalışma gücündeki kayıp oranının;
  a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, (5760/360 = 16 YIL)
  b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, (6480/360 =18 YIL) gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanarak kendilerine yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

  Özürlülerin istekle emeklilik haklarını düzenleyen gerek 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (j) fıkrası, gerek ek geçici 22 nci madde, gerekse 5510 sayılı Kanun hükümleri, iştirakçilerle ilgili olup, bu hükümlerin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Burada dikkat çeken husus aynı durumda olanlara farklı uygulamaların yapıldığıdır. Şayet özürlü olduğu halde sağlam raporu alarak göreve başlayan bir iştirakçi varsa bu kişiye sağlam raporu verenler hakkında gerekli yasal işlem yapılmalı ya da ilgili kişi yalan beyanda bulunduğu için görevine son verilmelidir. Ancak, yapılan düzenlemeyle özürlü olduğu halde özrünü gizleyerek göreve başlayanlar hakkında önemli bir yaptırım getirilmiştir.

  A -

  İşe sağlıklı olarak girdiniz (Memurlar işe alınırken Devlet Hastanelerinden Türkiye'nin her yerinde çalışabilir , bulaşıcı hastalığı yoktur ... Raporu alırlar ve bu rapor ile çalışma hayatları başlar . ) ama sonradan sakatlandınız ve bunu SAĞLIK KURULU RAPORU ile belgelediniz .

  BUNDAN SONRA NE YAPACAKSINIZ ?

  B -

  1 - Raporunuz süreli mi değil mi ? Eğer elinizdeki raporda KONTROL MUAYENESİ ibaresi var ise uğraşmayın derim .


  2 - Rapor SÜREKLİ ve ORANI YÜDZDE 50 ' nin ve üzeri ise 16 yıl 5760 güne tabisiniz önce bu günün dolması lazım .

  3 - VERGİ İNDİRİMİ ile uğraşmayın . Memurlar ile ilgili değil .

  4 - İllerdeki SGK bünyesinde devlet memurları için bilgi , belge ve personel yoktur . Tüm kayıtlar SGK-ANKARA KAMU EMEKLİLİK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesindedir .

  5 - Size aşağıda dilekçenin nasıl olması gerektiğini ve ekinde bulunması gerekenleri tek tek yazıyorum . Bunların hepsi olması lazım yoksa KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GERİ GÖNDERİR ve her evrak gidip gelmesi en az 2 ay atar .

  YAPMANIZ GEREKEN :

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX Müdürlüğüne
  ANKARA

  03 Kasım 1997 tarihinde ilk atama ile normal hemşire (sağlıklı) olarak işe başladım .26 Mayıs 2010 tarihinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (Rapor No :1999) ve sürekli ibareli rapor aldım .

  Sonradan sakatlanan memur kapsamında 5510/Geçici madde4'e göre emeklilik işlemlerimin başlatılmasını ; Saygılarımla arz ederim .

  ....../....../2013
  Ad-SOYAD

  T.C : 111 111 111 11
  Adres :
  Ev : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX İş : XXXXXXXXXXXXXXX
  P.k : XXXX XXXXXXXXXXXXXX Bulvarı No : 39
  Gsm :XXXXXXXXXXXXXXXXXX P.k : 74100 Merkez / ANKARA
  Mail :XXXXXX@XXXXXX.XXX

  Ekler:
  1 - Ankara XXXXX Devlet Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu 26/05/2010 Rapor No:1158 ---ZORUNLU --- SON ALDIĞINIZ RAPOR .
  4 - İşe Giriş "Sağlık Kurulu Raporu" 21/08/1997
  Rapor No:1685---ZORUNLU---İŞE GİRERKEN ALDIĞINIZ RAPOR

  5 - Personel Kimlik Belgesi Fotokopisi---ZORUNLU DEĞİL

  6 - Askerlik Borçlanması belgesi---(VARSA) ZORUNLU

  7 - Terhis Belgesi---ZORUNLU

  8 - Hizmet Cetveli---ZORUNLU

  9 - Tahlil , tetkik ve tedavilere ait evraklar---ZORUNLU


  NOT :
  Evrakların hepsi özlük dosyasında var . Bulamadığınız varsa ildeki dosyada muhakkak vardır . Hizmet cetveli insan kaynakları alabilirsiniz . En önemlisi de işe girerken sağlıklı olduğunuzu gösteren rapor . ÇÜNKÜ ; SONRADAN SAKATLANAN MEMUR KAPSAMINDA BAŞVURUYORSUNUZ


  C -

  Kurumunuz sizi emekli edemez sadece yukarıda da belirttiğim gibi evraklarınızı gönderir . Bir nevi aracı kurum işlemi görür .


  DAHA ÖNCE BENZER BİR OLAYLA KARŞILAŞMADIKLARI İÇİN NE YAPACAKLARINI BİLEMEMEYEN ÇOK DEVLET DAİRESİ VAR .

  Şimdi onların düşüncesi şu ; biz personelin evraklarını gönderebilmemiz için valilik onayı ile bu personeli görevden ayırmamız lazım (EMEKLİLİK MÜRACATINDA BULUNAN KİŞİNİN GÖREVDEN AYRILMASI GEREKİR.) ama ya emekli olamazasa ne olacak . Onların yapması gereken şu yazacakları ÜST YAZIYA SADECE ŞUNU YAZACAKLAR .


  "İLGİLİNİN TALEBİNİN EMEKLİLİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİ." ÜST YAZIDA YAZILMASI GEREKEN SADECE BU .

  DAHA SONRA DOSYANIZ SGK ULAŞTIĞINDA RAPORUNUZ "YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA GİRECEK VE ONAYLANIRSA" kuruma ve size İLGİLİNİN RAPORU DEĞERLENDİRİLMİŞ VE YÜZDE 50 OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR .

  "TALEP ETMESİ VE GEREKLİ EVRAKLARIN GÖNDERİLMESİ HALİNDE DURUMU EMEKLİLİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR."

  ŞEKLİNDE CEVAP GELİNCE SİZİ AYIRACAKLAR VE ASIL EMEKLİ OLMA SÜRECİNİZ BAŞLAYACAK

  NOT : BURADA ÇOK ÖNEMLİ AYRINTILAR VAR .

  YÜKSEK SAĞLIK KURULU :

  1-RAPORU AYNEN KABUL EDEBİLİR .
  2-MEVCUT ORANI ARTIRABİLİR YA DA DÜŞÜREBİLİR .
  3-EK TAHLİL VE TETKİK İSTEYEBİLİR .
  4-FARKLI BİR HASTANEDEN BAŞKA BİR RAPOR TALEP EDEBİLİR .


  D -

  Cevap geldi ve GEREKLİ EVRAKLAR GÖNDERİLMESİ HALİNDE EMEKLİLİK İŞLERİ başlar denildi :

  KURUM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER VE GEREKLİ BELGELER :

  1- 3 Adet hangi ay emekliliğe ayrılmak istediğini bildiren form dilekçe(Adres kısmına ilgilinin ikametgah adresi yazılacaktır).

  2- 3 Adet Nüfus Cüzdan fotokopisi.

  3- Erkekler için; 3Adet Askerlik Belgesi (Askerlik için aylıksız izne ayrıldıkları ve tekrar göreve başladıkları tarihlerin MEBBİS Özlük Modülüne işlenip işlenmediğinin kontrol edilmesi, işlenmediyse işlenmesi)(Askerlik yapmadı ise yapmadığının belgelenmesi) Bayanlar için; Aylıksız izin kullanmış olanların aylıksız izne ayrıldıkları ve tekrar göreve başladıkları tarihlerin MEBBİS Özlük Modülüne işlenip işlenmediğinin kontrol edilmesi, işlenmediyse işlenmesi)

  4-3 Adet Askerlik Borçlanma fişi ve kesinti listesi (Askerlik hizmetini borçlananlar için)

  5- Açığa alınanların (tutuklu, görevden uzaklaştırma v.s.) açığa alındıkları tarih ile göreve iade edildikleri veya göreve son verildikleri tarihlerin belirtilmesi, açıkta iken açık aylıklarının ödenip ödenmediğinin ve bu süreye ait emekli keseneği ve kurum karşılıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilip gönderilmediğinin bildirilmesi,

  6- 5 Adet Fotoğraf (fotoğrafların arkasının alt kısmına tükenmez kalem ile adı soyadı ve emekli sicil numarasının yazılması)

  7-Önceki hizmetleri ile ilgili hizmet birleştirmesi ve intibakı varsa belgelerinin mutlaka eklenmesi (SSK-BAĞKUR-Vekil Öğretmenlikte geçen hizmetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin MEBBİS Özlük Modülüne işlenip işlenmediğinin kontrol edilmesi, işlenmediyse işlenmesi)

  8- İlgililerin bilgilerinde müdürlüğümüzce gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Müdürlüğümüzün talimatı üzerine 3 suret Hizmet Cetveli çıktısının alınması ve onaylanması,

  9-Varsa Yaş düzeltmesi kararının eklenmesi,

  10-Memuriyete başladıkları tarihte bitirmiş oldukları öğrenimden itibaren başlamak üzere, görevde iken bitirilen tüm öğrenimlere ait bilgilerin MEBBİS Özlük Modülüne işlenip işlenmediğinin kontrol edilmesi, işlenmediyse işlenmesi,

  12-Emekli Sandığı Kanununun 117 nci maddesi uyarınca zaman aşımına uğrayan hizmet süreleri hakkında, Emekli Sandığınca bu sürelere ait ihya işleminin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi verilmesi


  E -

  Kurum evraklarınızı gönderdi DEVAMINDA :

  1- SGK gelen evrak kayıt .
  2- Memur olduğunuz için raporunuzun ; "KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 'NA " sevk edilmesi .
  3- Rapor oranınızın geçerliliği ve inceleme için raporunuzun "YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA ." gönderilmesi .
  4- Raporun "YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA ." onaylandıktan sonra "AYLIK BAĞLAMA SERVİSİNE ." gelmesi.
  5- "AYLIK BAĞLAMA SERVİSİNE ." gelen onaylı rapora istinaden evraklarınızın tanzim edilmesi .
  6- Eğer raporu gönderirken valilik onayı ile görevden ayrılmadıysanız ( yani şu an hala çalışıyor iseniz ) KURUMUNUZA ; TAHSİS İÇİN GEREKLİ EVRAKLARINIZIN gönderilmesi diye yazının yazılması .
  7- Bu yazıya istinaden kurumunuzun sizi görevden ayırması ve dosyanızın "KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 'NA " gönderilmesi .
  8- Tekrar "AYLIK BAĞLAMA SERVİSİNE ." gelen dosyanın incelenerek AYLIĞINIZIN BAĞLANMASI .
  9- "AYLIK BAĞLAMA SERVİSİN'DEN." dosyanın "UZMANA" gönderilmesi.
  10-Dosyanız "UZMAN TARAFINDAN." onaylandıktan sonra .
  11-Dosyanın "İLK ÖDEME" servisine gönderilmesi .
  12-Kurum tarafından "MAAŞ - İKRAMİYE VE FARKLARIN" yine kurumca belirlenen yaşadığınız ildeki (HALK BANKASI) şubesine yatırılması .
  12-EMEKLİSİNİZ .

  NOT : BU SÜRECİ E-DEVLET SİSTEMİNDEN GÖREBİLİRSİNİZ .


  F -

  NE KADAR MAAŞ ALIRIM ?

  Memurların emekli ikramiyesi sadece taban maaş x yıl üzerinden hesaplanmaz . Emeklilik ikramiyesi hesabında ;DERECE - KADEME - EK GÖSTERGE ve MAKAM+TEMSİL+GÖREV TAZMİNAT GÖSTERGESİ unsurları da dahildir .

  1-https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do
  2-http://www.memurlar.net/emeklimaas/

  BU HESAPLAMALAR GERÇEĞE ÇOK YAKIN SONUÇ VERİR .

  ENGELLİ MEMURA EMEKLİLİKTE EXTRA YAN ÖDEME YOKTUR .
  HANGİ DERECEDEN VE KADEMEDEN EMEKLİ OLURSAN " O MAAŞI ALIRSIN."
  ENGELLİ MEMURA EXTRA DERECE VE KADEME VERİLMEZ .

 2. #2
  Üye
  thomas Avatarı

  Üyelik Tarihi
  22.04-2010
  Son Giriş
  07.06-2022
  Saat
  01:28
  Mesaj
  191
  Alınan Beğeniler
  8
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  5510 GEÇİCİ MADDE 4 ' e GÖRE EMEKLİLİK İSTEYEN ÖĞRTEMEN İSE !!!

  HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARI DIŞINDA DA EMEKLİLİK İSTEYEBİLİR .


  ÖĞRETMENLER "HAZİRAN VE TEMMUZ" AYLARI DIŞINDA EMEKLİLİK İSTEYEMEDİKLERİ İÇİN GENELGEYİ EKLEDİM .
  T.C.
  MİLLİ EĞİTİMBAKANLIĞI
  İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü

  Sayı : B.08.0.İKG.0.04.00.00.911/13229
  Konu : Emeklilik İşlemleri


  81 İL VALİLİĞİ
  (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

  GENELGE
  2012/15

  İlgi : a) 23/02/2012 tarihli ve B.08.0.İKG.0.04.00.00.911/9167 sayılı yetki devri makam onayı,
  b) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,
  c) 21/11/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.03.04.27-215/95609 sayılı Genelge,
  ç) 12/04/2007 tarihli ve B.O8.O.PGM.0.23.03.02.27-215/21576 sayılı Genelge,
  d) 01 /11 /2006 tarihli ve B,07.1 .EMS.0.10.01.01 / 4359-5504SK. sayılı yazı,
  e) 14/07/2009tarihlî ve B.13.2.SGK.0.10.03.09/I-5434-31 sayılı yazı,
  f) 22/07/2009 tarihli ve B.13.2.SGK.0.10.03.09/1-5434 Ek-18 sayılı yazı.


  3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır.
  Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede, Bakanlığımız Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) Sınıfında görev yapan yönetici (okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) ve öğretmenlerin emeklilik işlemlerine dair;


  MADDE 39- (1) Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır." hükmü bulunmaktadır.
  Bu hükme binaen Haziran ve Temmuz aylan dışında emeklilik isteğinde bulunan öğretmenin emekliliğe ayrılabilmesi için Bakanlığın uygun görüşü gerekmekte idi. Bakanlıkça verilen uygun görüş yetkisi, konu ile ilgili işlemlerin devredilmiştir. Devredilen yetki;
  a) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı konumundaki okullarda/kurumlarda görevli olanlar bakımından İnsan Kaynakları Genel Müdürünce,
  b) Taşra teşkilatında görevli olanlar bakımından Vali tarafından kullanılacaktır.
  Bu kapsamda Bakanlığımız -EÖH Sınıfına dahil kadrolarında görev yapan personelin emeklilik iş ve işlemlerine ait süreç aşağıda belirtildiği şekilde planlanacak ve yürütülecektir.  A. Emeklilik Başvuruları :

  1. Emekli olmak için genel başvurular KHK' da belirtildiği gibi HAZİRAN ve TEMMUZ
  aylarında yapılacaktır.

  2. Emeklilik için gerekli olan şartlan 31 Temmuz'dan sonraki bir tarihte dolduracak olanlarla,
  isteklerinde gecikenler bir sonraki döneme kadar (Haziran ve Temmuz) emekliye ayrılma isteğinde
  bulunamayacaklardır.

  3. Emekliye ayrılmalarını zorunlu kılan bir özür beyan edenler, Haziran ve Temmuz ayları dışındada emeklilik başvurusu yapabileceklerdir.
  Konu thomas tarafından değiştirilmiştir (14.10-2016 Saat 11:24 ).

 3. #3
  Üye
  thomas Avatarı

  Üyelik Tarihi
  22.04-2010
  Son Giriş
  07.06-2022
  Saat
  01:28
  Mesaj
  191
  Alınan Beğeniler
  8
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  KANUN MADDELERİ

  Özürlülerin daha kısa sürede emeklilik hakkını kazanmalarıyla ilgili ilk düzenleme 13.11.1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesine eklenen (j) fıkrası ile yapılmıştır.Buna göre, özürlülükleri sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl hizmeti bulunanlar istekleri halinde emekli aylığına hak kazanmışlardır.Bunlar 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi veya 4857 sayılı Kanuna ve bu Kanuna ait Yönetmeliğe göre atamaları yapılmış olanlar veya Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca özürleri belirli süre içerisinde tescil edilmiş olanlardır.Bu itibarla, bu fıkra uyarınca emeklilik talebinde bulunanların tayinlerinin ilgili mevzuat uyarınca yapılıp yapılmadığı hususunu belgelemeleri gerekmekte idi.Bilahare 22.09.1983 tarih ve 2889 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile TC. Emekli Sandığı Kanununa eklenen Ek Geçici 22. Madde ile sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre tescili yapılmaksızın T.C.Emekli Sandığına tabi görevlere giren ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az %40 oranında yitirdiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve 15 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olanlar da 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesine, 13.11.1981 tarih ve 2559 sayılı Kanunla eklenen (j) fıkrası hükmünden yararlanırlar. hükmü getirilerek,Özürlü olduğu halde 22.09.1983 tarihinden önce, sağlam gibi göreve girmiş, aynı özrü sebebiyle son kez de en az %40 oranında çalışma güçlerini yitirdikleri sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olanlara da 15 yıl hizmeti tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmesi hakkı tanınmıştır.

  Daha sonra, bu 5434 sayılı Kanunun 39. maddesinin (j) fıkrası, 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 3. maddesiyle girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda özür oranı en az % 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri üzerine,şeklinde yeniden düzenlenmiş ancak yeni düzenleme paralelinde geçmişe dönük bir hüküm getirilmemiştir.

  Son olarak, 5510 sayılı Kanunun 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunla değişik Geçici 4. maddesinin (6) fıkrası ile; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır. hükmü getirilmiştir. Buna göre;

  1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara, en az 15 yıl emekli keseneği ödenmiş (ya da 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş) olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanması sağlanmıştır.

  2- Ayrıca çalışmaya başladıktan sonra alınmış raporu olanlardan çalışma gücündeki kayıp oranının;a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, (5760/360 = 16 YIL)b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, (6480/360 =18 YIL) gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanarak kendilerine yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

  Özürlülerin istekle emeklilik haklarını düzenleyen gerek 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (j) fıkrası, gerek ek geçici 22 nci madde, gerekse 5510 sayılı Kanun hükümleri, iştirakçilerle ilgili olup, bu hükümlerin açıkta bulunanlar hakkında uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Burada dikkat çeken husus aynı durumda olanlara farklı uygulamaların yapıldığıdır. Şayet özürlü olduğu halde sağlam raporu alarak göreve başlayan bir iştirakçi varsa bu kişiye sağlam raporu verenler hakkında gerekli yasal işlem yapılmalı ya da ilgili kişi yalan beyanda bulunduğu için görevine son verilmelidir. Ancak, yapılan düzenlemeyle özürlü olduğu halde özrünü gizleyerek göreve başlayanlar hakkında önemli bir yaptırım getirilmiştir.


  EMEKLİ MAAŞINA HACİZ YAPILAMAMASI :

  MADDE 93 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.05.2008 RG NO: 26870 KANUN NO: 5754/56) (KOD 1)
  Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. (EKLENMİŞ İBARE RGT: 28.02.2009 RG NO: 27155 MÜKERRER KANUN NO: 5838/32) Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.

  Emekli maaşı kurum (SGK) ve Nafaka Borçları haricinde haczedilemez. Nafaka borçları için haciz hakkında aşağıdaki yargıtay kararına ulaştım. Bu kararda önemli bir cümle var ve size maaşın 1/4 oranında kesinti yapılması için yardımcı olabilir. Bunun için icra mahkemesine dava açmanız gerekir:borçlunun ve ailesinin geçimi için icra müdürlüğünce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümü haczedilebilir. Bu miktar 1/4ünden az olamaz.


  T.C.
  YARGITAY
  12. HUKUK DAİRESİ
  E. 2010/28762
  K. 2011/9895
  T. 18.5.2011
  NAFAKA ALACAĞI ( Adi Alacak Olmadığı Borçlunun Maaşının Haczinin Kabil Olduğu )
  MAAŞ HACZİ ( Takip Dayanağı Nafaka Alacağı Olup Borçlunun Maaşının Haczinin Kabil Olduğu Borçlunun ve Ailesinin Geçimi İçin İcra Müdürlüğünce Zorunlu Olarak TaktirEdilen Miktar Tenzil Olunduktan Sonra Kalan Bölümünün Haczedilebileceği/Bu Miktar 1/4²ünden Az Olamayacağı )
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA BAĞLANAN MAAŞ ( Haczedilebileceği ve Birikmiş Nafaka Alacağının Adi Alacak Olduğunun Kabulü İle İstemin Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
  2004/m.83
  5510/m.93
  ÖZET : Takip dayanağı nafaka alacağı olup adi alacak değildir ve borçlunun maaşının haczi kabildir. İ.İ.K.nun 83. madde hükümlerine göre, borçlunun ve ailesinin geçimi için icra müdürlüğünce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümü haczedilebilir. Bu miktar 1/4ünden az olamaz.
  İcra müdürlüğünce yukarda açıklanan yasal dayanaklar çerçevesinde inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle sosyal güvenlik kurumunca bağlanan maaşın haczedilebileceği ve birikmiş nafaka alacağının adi alacak olduğunun kabulüyle istemin kabulü isabetsizdir.
  DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
  KARAR : Takip dosyasının incelenmesinde borçlu hakkında başlatılan ilamlı takip ile birikmiş nafaka alacağı ile birlikte işleyecek aylık nafakanın da istendiği görülmüştür.
  İcra müdürlüğünce Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılan haciz müzekkeresi aylık 308.00 TL ile birikmiş nafaka borcu 8.515.00 TL için maaşının 1/4²ünün, nema, ikramiye alacağının ve emekli olması halinde ikramiyenin haczinin talep edildiği anlaşılmaktadır.
  İ.İ.K.nun 83. madde hükmü gereği, borçlunun ve ailesinin geçimi için icra müdürlüğünce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra 5510 Sayılı yasanın 93. maddesi uyarınca bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ise nafaka borçları dışında haczedilemez hükümünegöre nafaka borçları için haczedilmezlik kuralı uygulanmamaktadır.
  Takip dayanağı nafaka alacağı olup adi alacak değildir ve borçlunun maaşının haczi kabildir.
  İ.İ.K.nun 83. madde hükümlerine göre, borçlunun ve ailesinin geçimi için icra müdürlüğünce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümü haczedilebilir. Bu miktar 1/4²ünden az olamaz.
  İcra müdürlüğünce yukarda açıklanan yasal dayanaklar çerçevesinde inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle sosyal güvenlik kurumunca bağlanan maaşın haczedilebileceği ve birikmiş nafaka alacağının adi alacak olduğunun kabulüyle istemin kabulü isabetsizdir.
  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 18.5.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 4. #4
  Üye
  thomas Avatarı

  Üyelik Tarihi
  22.04-2010
  Son Giriş
  07.06-2022
  Saat
  01:28
  Mesaj
  191
  Alınan Beğeniler
  8
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Not : Memurlar Net "Alıntıdır"

  TEKRAR MEMUR OLMA

  Devlet Memuru olarak görev yapanlardan Emekli olanlar, Malulen Emekli olanlar ve ÖzürlüMemur olarak çalışanlardan Özürlülükleri üzerine emekli olanlar, tekrardan görevlerine dönüş yapabilirler mi?

  1- İstekle Emeklilik nedir?

  Emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden önce devlet memuru olanlardan kadın ise 20 yılını, erkek ise 25 yılını dolduran ve 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmündeki kademeli geçiş yaş şartlarını da tamamlayarak istekleri üzerine emekliliklerini isteyenler hakkında yapılan işlem olarak belirtebiliriz. Yani 20 VEYA 25 HİZMET YILI + YAŞ GRUBUNUN TAMAMLANMASI = EMEKLİLİK olarak formüle edebiliriz.
  8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlarda ise Kadın ve Erkek her ikisi de 25 hizmet yılı olacak, Kadınlarda 58 yaşını, Erkeklerde ise 60 yaşının doldurulması şartı aranacaktır.

  2- Malülen Emeklilik nedir?
  Malulen emeklilik herhangi bir rahatsızlıkları, hastalıkları olanların bu hallerini gösteren Sağlık Kurulu Raporları Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenir, Sağlık Kurulu Malul dediği durumda, devlet memuru malul sayılır. Devlet Memurunun en az 10 hizmet yılı var ise, yaş şartı aranmaksızın malulen emekli aylığı bağlanır.

  3- Özürlerine bağlı Emeklilik nedir?
  Özürlü olarak göreve başlanması durumunda En az % 40 oranında özürlü olması nedeniyle göreve başlayan Devlet memurları için en az 15 hizmet yılı çalışma süresi olduğunda emekli olabiliyorlar, 15 hizmet yılının içerisinde sigortalı veya bağ-kurlu süreleri de dahil ediliyor ve özürlerine istinaden emekli olunması için Devlet memuru olarak çalışırken müracaatın yapılması da gerekiyor. Bu durumda bir yaş şartı da aranmıyor.
  Göreve girmeden önce özür olmasına rağmen özürlü olarak göreve başlanmaması durumunda, görev yaparken ilgili sağlık birimlerinden alınacak olan sağlık kurulu raporları,Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu bu raporlar neticesinde çalışma gücündeki kayıp oranının;
  - % 50 - % 59 arasında olması durumunda en az 16 yıl,
  - % 40 - % 49 arasında olması durumunda en az 18 yıl,
  hizmet süresinin olması gerektiğini, yaş şartı aranmadan da aylık bağlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.
  Emekli, Malulen Emekli, Özürlü Emeklisi emekli olduğunda tekrardan göreve dönebilirler mi?
  Bu sorununun cevabını, 2005 yılında düzenlenmiş olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü açıklamıştır.
  5335 sayılı Kanun Madde 30:
  Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğerkanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.
  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.
  Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.
  Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;
  a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,
  b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,
  c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,
  d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
  e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,
  f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
  g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
  h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
  i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,
  Hakkında uygulanmaz.

  30. maddenin açıklaması:
  1- Emekli, Özürlü Emeklisi memurlar yeniden göreve atanamıyorlar. Danıştay: Emekli olan yeniden memur olarak atanamaz - Memurlar.Net
  adresimizde Danıştay tarafından verilen kararın yorumuna bakılabilir. Bu karar aşağıda belirttiğimiz istisnaları kapsamamaktadır.
  Yalnızca;
  Cumhurbaşkanı tarafından atananlar,
  Başbakan tarafından atananlar,
  Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler,
  Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler
  Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar,
  Emekli olsalar bile yeniden göreve atanabiliyorlar.
  Bu durumda ataması yapılacakların dışında, diğer emekli veya yaşlılık aylığı alanlar Genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar.
  Malulen Emekli memurun Madde 30 kapsamında olamayacağını değerlendirmekteyiz. Malulen emeklinin tekrardan göreve dönebilmesi için yeni görevini yapabileceğine dair bir sağlık kurulu raporunun olması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu izin verdiği durumda, ilgili Kurumda kabul ederse yeniden memur olabilir.
  5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 98 hükmü;
  ?Madde 98 ? Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malullerin, malullüklerinin bu vazifeleri yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır.?

  SONUÇ; Özürlülük nedeniyle emekli olanlar, hizmet ve yaş koşullarını tamamlayarak emekli olanlar gibi 5335 sayılı Kanun Madde 30 kapsamında tekrardan memurluğa alınamayacaklarını değerlendirmekteyiz.