Öncelikle herkese geçmiş olsun.Yeni Kanuna tabi adi malül olanların çalışma hayatı ile ilgili kısıtlamanın düzeltilebilmesi için çabalıyorum düşüncemi aşağıda metin olarak ifade edeceğim.

5434 sayılı kanuna tabi iştirakçilerin “adi malül” olmaları halinde, tekrar işe başlamaları durumunda sosyal güvenlik destek primi ödeyerek sigortalı olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Ancak 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince malul sayılanlar için ise tekrar işe başlamaları halinde ise aynı kanunun 27.maddesi hükümleri gereğince “adi malül aylığı” kesilmektedir.
Ekonomik koşulları incelendiğinde ise yaşlılık aylığına müstehak olanların dahil ekonomik yetersizlik sebebiyle emeklilik sonrası tekrar destek primi ödeyerek çalışmaya devam ettiği görülmektedir.Kaldı ki adi malül aylığı tutarının yaşlılık aylığından düşük olduğu göz önünde bulundurulursa hayatı idame amaçlı ilgilinin bedenen sağlığı etkilemeyecek iş kollarında çalışma zorunluluğu bulunduğu kaçınılmaz gerçektir.Bu sebeple adi malüllüğe hak kazanmış kişiler beden gücü gerektirmeyen,sağlık yönünden kendileri için sorun teşkil etmeyen işler bularak ekonomik gelir elde etme imkanı tanınması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse tezgahtar,Ön muhasebeci vb. iş kolları gibi sağlık sorununu etkilemeyecek,gelir elde edebileceği bulunan iş kollarında faaliyet göstererek ekonomik hayatına katkı sağlayabilir ve çalıştığı iş kollarında destek primi ödeyerek ,devletin gelir elde etmesi ve iş kollarında çalışacak ilgililerin de mevzuata bağlı çalışması sağlanmış olacaktır. Maalesef gerçek şu ki mevcut şartlarda sağlık sebebi ile adi malül olarak emekliye ayrılanların ekonomik yetersizlik sebebiyle çeşitli iş kollarında faaliyet göstermediğini iddaasında bulunmak doğru olmayacaktır..
5434 sayılı kanunda ki adi malüllere verilen çalışabilme şartının 5510 sayılı kanuna tabi adi malüllere tanınması mevcut koşulların incelenerek tanınması gerekmektiğini düşünmekteyim.