Şizofreni hastalarının % 45 vergi indirimi raporu ile
emekli olabilmeleri daha kolayken ve az riskli iken
(Vergi indirimi raporu oranının düşme tehlikesi olmadığı için)

Diğer yandan şizofreni hastalarının % 80 vergi indirimi raporuyla
emekli olmaları büyük risk taşımaktadır. Nedeni ise gelecek zaman
içinde bu % 80 VERGİ indirimi raporu oranının düşme tehlikesi riskini içinde barındırmasıdır.


GELECEK ZAMAN İÇİNDE BU % 80 RAPOR ORANIN DÜŞMEYECEĞİNİ
KİM GARANTİ EDEBİLİRKİ. Kimse edemez doğrusu.