@composition

maluliyet cetveli'ne göre "Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, kontakt lensten yararlanmayan iki taraflı keratokonus" maluliyeti gerektiriyor.