Doğuştan görme engelli olan ve 3 yaşından sonra görme engelli olan çocukları karşılaştırdığımızı varsayalım. Her iki çocuk 5 yaşına geldiği zaman aralarinda gelişimsel olarak ne gibi farklılıklar beklersiniz(görme engelliğini edinme yaşı dışında tüm koşular eşit)