universite karikatur - Üniversiteler arası Karikatür Yarışması “Üniversitede Engelli Olmak”

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER ARASI KARİKATÜR YARIŞMASI DÜZENLİYOR.

Yarışma konusu: 'Üniversitede engelli olmak' Dezavantaj yaşayan üniversite öğrencilerinin öğrenim yaşamlarının karikatürize edilerek çözümler getirmek ve empati sağlamak.

Konu:
“Üniversitede Engelli Olmak”, Dezavantaj yaşayan üniversite öğrencilerinin öğrenim yaşantılarının
karikatürize edilerek çözümler getirmek ve empati sağlamak.
Son katılım tarihi:
24 Nisan 2012 Salı, Saat 17:00

Yarışma Takvimi:
• Değerlendirme: 26 Nisan 2012 Perşembe günü, OMÜ SKS Daire Başkanlığında
• Sonuçlar: 30 Nisan 2012 Pazartesi günü, sks.omu.edu.tr, Ondokuz Mays nivesitesi - KARKATR KULB - KarikaturKulubu.com internet
adreslerinde
• Sergileme ve Ödül Töreni: 10 Mayıs 2012 Perşembe günü, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi,
Mavi Salon, Atakum / SAMSUN

Amaç:
Yarışmasının iki temel amacı vardır.
Birinci amaç,farklı görüşvedüşünceye sahip
insanların bir arada saygı, sevgi ve hoşgörü ile
yaşamlarını sürdürebilmelerinde köklü bir
geçmişi olan karikatür sanatının gelişmesini,
yaygınlaşmasını sağlamak, Türkiye genelinde
üniversitelerde okumakta olan ve karikatüre
gönül veren öğrencilerin yaratıcılığını
desteklemek, yüreklendirmek ve kültürel bir
etkinlik yapmalarını sağlamaktır.
İkinci amaç ise; 10‐16 Mayıs “Engelliler
Haftası” nedeniyle yapılması planlanan bir dizi
etkinlik kapsamındadır. Türkiye genelinde
öğrenim görmekte olan üniversitelerdeki
öğrencilerin engellilik konusuna bakışaçısını
ortaya koymak, karikatür fikirlerinden yola
çıkarak yapıcı çözümler bulunmasını sağlamak
ve empati duygusunu ortaya çıkartmaktır.
12

Katılım koşulları:
• Yarışma Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim görmekte olantüm ön lisans, lisans ve
lisansüstü öğrencilerinin katılımına açıktır.
• Her katılımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yerde sergilenmemişen fazla üç ayrı karikatür
ile katılabilir.
• Yarışmaya eser verecek olan öğrenciler kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği kullanabilirler
ancak, dijital ortamda hazırlanan ve yazıcıdan çıktı alınan çalışmalar kabul edilmeyecektir.
• Yarışmaya verilecek eserler, A4 (21x29.7cm) ölçülerindeki kağıt üzerinde olmalıdır.
• Eser(ler)in arka yüzeyine3 harf ve 4 rakamdan oluşan toplam 7 karakterli rumuz yazılarak
birden fazla eser gönderenler rumuzun sonuna sıra numarası eklemelidir.
(Örnek: ABC1234‐1,ABC1234‐2,ABC1234‐3 gibi)
• Eserlerin orijinalleri yollanmalıdır. (fotokopi kabul edilmez)
• Eserler gönderilirken iki zarf kullanılacaktır.
Küçük zarf içine, başvuru formu + Öğrenci kartı/belgesi fotokopisini zarf içine koyarak zarf
üzerine “ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI 2012” ibaresi ve rumuz(ları)
yazılmalıdır.
Büyük zarf içine, eser(ler) + küçük zarf konulmalıdır ve bu zarfın üzerine yalnız
“ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI 2012” ibaresi ile rumuz(lar) yazılarak
aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
• Eserler elden veya posta yolu ile 24 Nisan 2012 Salı günü, Saat 17:00’ye kadar aşağıdaki
adrese iletilmelidir.

Karikatürlerin teslim adresi:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Rektörlük Binası,
Kurupelit / Atakum / SAMSUN

Seçici Kurul:
• Prof. Dr. Hasan Gümüş/ Rektör Yardımcısı
• Doç. Dr. Ata Yakup KAPTAN / OMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
• Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR / OMÜ Karikatür Kulübü Akademik Danışmanı ve OMÜ Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü ResimİşEğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
• Yrd. Doç. Dr. M. Emin SARDOĞAN / OMÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
• Yrd. Doç. Dr. Serpil ALPTEKİN / Özel Eğitim Bölümü Başkanı
• Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU / Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
• Cengiz ÇELİK / Şube Müdürü, Engelli Öğrenci Birimi
• Hasan Tahsin YAZICI / Psikolojik Danışman
• Yılmaz MUSLU / Karikatürist
• Özkan ARABACI / OMÜ Karikatür Kulübü Başkanı

Değerlendirme:
Seçici Kurul, 26 Nisan 2012 Perşembe günü Saat 14:00 ‘detoplanarak teslim edilen eserleri
değerlendirecektir. Birinci aşamada sergiye değer bulunan eserler tespit edilecektir.İkinci aşamada
ise ödüle değer bulunan eserler belirlenecektir.Sonuçlar:
30 Nisan 2012 Salı günü Saat 17:00 ‘de sks.omu.edu.tr ve Ondokuz Mays nivesitesi - KARKATR KULB - KarikaturKulubu.com
internet adreslerinden duyurulacaktır.

Ödüller:
• Birinci için; 1.000 TL,
• İkinci için; 750 TL,
• Üçüncü için; 500 TL,
• 3 adet Juri Özel Ödülü,
• Sponsor Özel Ödülleri
• Çalışmaları sergilenmeye değer bulunan eserlere başarı belgesi verilecektir.
Açıklamalar:
• Eserler Engelliler Haftası dolayısıyla 10‐16 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde sergilenecektir.
• Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Karikatür Kulübü ödül alan ve sergilemeye değer
bulunan eserleri; afiş, katalog, broşür ve her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına
sahip olacaktır.
• Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir. Eserler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
ve OMÜ Karikatür Kulübü arşivinde kayıt altına alınacaktır.
• Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri buşartname hükümlerini kabul etmişsayılır.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı ile OMÜ Karikatür Kulübünün kararları geçerlidir.
• Yarışmada ödül alan eserler dışında diğer eserlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıntılı Bilgi için;
Tel: 0.362 312 19 19 Faks: 0.362.457 60 52 Dahili: 7085 – 7086‐3424
OMÜ SKS Site Adresi: sks.omu.edu.tr
OMÜ Karikatür Kulübü Site Adresi: Ondokuz Mays nivesitesi - KARKATR KULB - KarikaturKulubu.com

DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR
Karikatür Kulübü
Akademik Danışmanı

Özkan ARABACI
Karikatür Kulübü Başkanı

http://www2.istanbul.edu.tr/wp-conte...vuru_formu.pdf