TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞTAYI
24 Aralık 2011
Çağdaş Sanatlar Merkezi - ANKARA

ENGELLİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI
24 Aralık 2011

09.30 Kayıt

10.00 Açılış
Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.15 Film gösterisi

10.30 - 12.30
1. OTURUM:
ENGELLİ YAŞAMA TOPLU BAKIŞ
Oturum Başkanı
Ömer Özgül Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı
• Engelliler İle İlgili Mevcut Yasa ve Yönetmelikler
Ayşegül Badur
Peyzaj Mimarları Odası
• BM Uluslararası Engelli Haklar Sözleşmesi
Yrd.Doç. İdil Işıl Gül
Bilgi Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Öğretim
Görevlisi
• Engelliler İçin Ulaşılabilirlik
Dr. Deniz Çağlayan Gümüş
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Engellilere Psikolojik ve Sosyal Etkiler
Adem Kuyumcu
Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı

12.30 - 13.30 Yemek Arası

13.30 - 15.30
2. OTURUM:
KURUMLAR ADINA KONUŞMALAR
Oturum Başkanı
Alaeddin Aras
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
• T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Fatma Gökmen
• ODTÜ Mezunlar Derneği Engelsiz Yaşam Komisyonu
M.Fevzi Torun
• Çankaya Belediyesi • Engelliler Konfederasyonu
Hasan Tatar
• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği
H.Nezih Çıngır

15.30 -15.45 Ara

15.45 - 17.45
3. OTURUM:
FORUM / ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI OLMAK
Oturum Başkanı
Ayşegül Oruçkaptan
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

http://www.tmmob.org.tr/resimler/ekler/0795a95101ed776_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0