Yazının tam metni: BM Nihai Raporu Açıklandı - Türkiye Kas Hastalıkları Derneği-KASDER

Aralarında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin de bulunduğu STK (sivil toplum kuruluşları) Koalisyonu Mayıs 2010’da Birleşmiş Milletler’e (BM) Gölge Rapor vermiş, İsviçre’nin Cenevre kentinde raporun sözlü sunumunu yapmış ve bir dizi diplomatik temaslarda bulunmuştu.
(STK Koalisyonundan Birleşmiş Milletler)
STK koalisyonu; ilgili sözleşmenin Komitesi’ne engellilerin temel hak ve özgürlüklerden ne oranda yararlandığını ifade etmek ve ülkedeki durumu anlatmak, ortaya çıkan gerçeklerin tarifini, analizini, varılan sonuçları ve önerileri içerecek şekilde elde edilen bulguların yazılması ve Devlet’in verdiği raporda yer alan eksikliklere işaret etmek için raporlama yapmıştı.
BM Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi Komitesi’nin gerek devletten, gerek STK’lardan ve başka unsurlardan toplandığı bilgilerle Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyal hakların kullanımına ilişkin nihai değerlendirmesini tamamlayarak yayınladı. (Committee on Economic, Social and Cultural Rights - 46th session)
Komite STK koalisyonunun verdiği raporu dikkatle incelemiş, sorunları ve gerçek durumu fark etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne birçok talepte bulunmuştur. Değerlendirmede engellilere geniş yer verilmiş, STK koalisyonu hedefine bir anlamda ulaşmıştır. (Türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Türkçe çevirisi için İnsan Hakları Ortak Platformu’na (İHOP) teşekkür ediyoruz)
Değerlendirme raporunda özellikle 5378 sayılı, kamuoyunda Özürlüler Kanunu diye anılan kanunun geçici 2. ve 3. maddelerine işaret edilmiş erişilebilirlikle ilgili sorunların çözülmesi talep edilmiştir. Öte yandan Komite;
1-Engelli bireylerin ayrımcılığa maruz kalmaması için tedbir alınması gerektiğini,
2- Engelliler hakkında toplumda edinilen önyargıların bertaraf edilmesi için bilinç ve farkındalık çalışmalarının yapılmasını,
3- Sosyal hizmetler kapsamında engellilerin özel gereksinimlerinin karşılanması gerektiğini,
4- Engellilerin ekonomik, kültürel ve sosyal haklardan ne ölçüde yararlandığının incelenmesi ve araştırılmasını,
5- Engelliler hakkında BM Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi Komitesi’nin 5. Nolu Genel Yorum’da geçen hususlara dikkat edilerek devlet tarafından daha ayrıntılı bir rapor verilmesini,
6- Engellilerin sosyal güvenlik sisteminde kapsamındaki kişilere ait ayrıntılı bilgi verilmesini,
7- Ruh sağlığı etkilenmiş bireylere elektrokonvülsif tedavinin yapılabilmesi için mevcut düzenlemede gerekli yasal değişikliklere gidilmesini,
8- İnsan haklarının korunması alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle olan diyalogunu ve işbirliğini, özellikle de ekonomik, sosyal ve kültürel hakların teşvik edilip korunmasına yönelik olarak geliştirmesi,
talep edilmiştir.
Komite’nin talepleri elbette bunlarla sınırlı değildir. Yukarıda sunulan maddeler hususiyetle engelli bireylerin hakları bakımından özetlenmiştir.
Devletin bundan sonraki atacağı adımları, alacağı tedbirleri ve Komite taleplerinin ne kadar yerine getirileceğini ilgiyle izlemeye devam edeceğiz ve takipçisi olacağız.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği