Ölen anne veya babalarından aylık almak amacıyla boşanan ve
boşandıkları eşleriyle birlikte yaşamaya devam eden yetimlerin aylıkları
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihi itibariyle
kesilmektedir.

Ancak, SGK bu uygulamaya 1/10/2008 tarihinden önce yetim aylığı
bağlanan kız çocuklarını da dahil ederek Kanuna aykırı işlem
yapmaktadır.

Engelliler Sitesi - SGK, yetimin aylığını kesemez