Toplam 14 mesajın 1-14 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  gerkurt Avatarı

  Gerçek Adı
  Gökhan
  Üyelik Tarihi
  17.03-2010
  Son Giriş
  06.02-2013
  Saat
  12:56
  Yaşadığı Yer
  İstanbul / pendik
  Mesaj
  57
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Henüz taslak halinde: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user...b57_taslak.htm

  Maliye Bakanlığından:

  Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği
  (Seri No: 57)

  1. Giriş
  Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, emlâk vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dışında başkaca belge talep edildiği, özürlülere ait indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasında sağlık kurulu raporunun aslının verilmesinde zorlukların yaşandığı, ayrıca sağlık kurulu raporlarının her yıl yeniden istenildiği anlaşılmış olup, bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
  2. Emlâk vergisi mükelleflerinden emlâk vergisi bildirimleri dışında bir belge talep edilmemesi
  1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun(1) 23 üncü maddesinde, Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dâhil), emlâk vergisi bildirimi verilmesinin zorunlu olduğu, bildirimlerin emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verileceği; 11 ve 21 inci maddelerinde de vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi gereken hallerde mükelleflerce verilen bildirim üzerine ilgili belediyece verginin tarh ve tahakkuk ettirileceği hüküm altına alınmıştır.
  1319 sayılı Kanunda, emlâk vergisi mükelleflerinden, bu vergiyle ilgili işlemler sırasında emlâk vergisi bildirimi dışında herhangi bir belge isteneceğine dair yükümlülük getiren bir hüküm bulunmamaktadır.
  Bu nedenle, emlâk vergisi mükelleflerinden emlâk vergisi bildirimi dışında tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, m2 cetveli veya başkaca bir belge talep edilmeyecektir.
  Belediyelerce, emlâk vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, tapu kayıtları Tapu ve Kadastro Kayıt Bilgi Sisteminden alınabilecektir. Ayrıca, mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgilerin ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda sağlanması mümkün bulunmaktadır.
  Öte yandan, belediyeler emlâk vergisi işlemlerinde öncelikle başta imar birimleri olmak üzere emlâk vergisine konu binalara ilişkin kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duyulması halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu binalarda yoklama ve tespit yapacaklardır.

  3. Özürlülere ait indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulaması
  1319 sayılı Kanunun 5378 sayılı Kanunla(2) değişik 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
  Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2005/9827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) ile özürlülerin Türkiye sınırları içinde muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılanlar hariç olmak üzere brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait bina vergisi oranı 2006 yılı için sıfıra indirilmiştir. 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(4) ile de 2007 ve takip eden yıllar için bu oranın uygulanacağı belirtilmiştir.
  47 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliğine(5) göre, özürlülerin indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Ancak, özürlü kimlik kartı sahibi mükellefler, özürlü kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve bu Tebliğ ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılacaklardır. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir.
  Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise, sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek ve bu tebliğ ekindeki “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine raporun fotokopisini ekleyerek indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmaları mümkün olacaktır.
  Diğer taraftan, ilk başvurudan sonra özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl yeniden verilmesi gerekmeyip, şartların taşınması halinde indirimli bina vergisi oranının uygulamasına devam edilecektir.
  47 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  Tebliğ olunur.  (1) 11/8/1970 tarihli ve 13576 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  (2) 7/7/2005 tarihli ve 25868 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  (3) 29/12/2005 tarihli ve 26038 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  (4) 29/12/2006 tarihli ve 26391 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  (5) 31/12/2005 tarihli ve 26040 (4.M) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 2. #2
  Üye
  BuAşkFazlaSana Avatarı

  Üyelik Tarihi
  28.05-2011
  Son Giriş
  10.07-2017
  Saat
  08:20
  Yaşadığı Yer
  antalya
  Mesaj
  209
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  çalışan ev sahibi engelliler emlak vergisi veriyor mu vermiyor mu şimdi anlamadım?belediyeye mi başvuruyoruz bilgi için?

 3. #3
  Üye
  ömer Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.08-2008
  Son Giriş
  23.01-2013
  Saat
  10:06
  Yaşadığı Yer
  şanlıurfa
  Mesaj
  151
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  bende anladım açıklama olsa iyi olurdu çalışan birisi evi var emlak vergisinden muaf olabiliyor mu ?

 4. #4
  Üye
  Landish Avatarı

  Üyelik Tarihi
  12.03-2010
  Son Giriş
  06.11-2017
  Saat
  11:10
  Yaşadığı Yer
  Istanbul
  Mesaj
  474
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  11

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Ben sigortalı olarak çalışıyorum, 155 m2 kendime ait evim var, belediyede gerekli formu doldurdum ve sağlık raporumun bir kopyasını verdim, emlak vergisi ödemiyorum.

 5. #5
  Üye
  malibey42 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  12.03-2007
  Son Giriş
  23.06-2015
  Saat
  14:46
  Yaşadığı Yer
  Antalya
  Mesaj
  38
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Finans haberlerinin doğru adresi - Mynet Finans Haber

  ÖZÜRLÜLERE İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI
  -Özürlülerin emlak vergisinde sıfır vergi uygulamasından yararlanabilmeleri için gereken belgeler azaltıldı.

  200 metre kareyi geçmeyen tek evi olan özürlüler, halen bina vergisinde sıfır orana tabi tutuluyor. Özürlüler, emlak vergisinde indirimli oran uygulamasından yararlanabilmek için de bir dilekçe, bir form ve tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belediyelere başvuruda bulunuyor.

  Taslakta dilekçe ve form birleştirilerek, belge sayısı azaltılıyor.

  Yeni düzenleme ile, özürlü kimlik kartı olanların, sağlık kurulu raporu olmadan, sıfır oranlı bina vergisi uygulamasından yararlanmalarına imkan tanınıyor.

  Taslağa göre, bu durumdaki mükellefler, Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formuna, özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli oran uygulamasından yararlanabilecek.

  Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükellefler ise sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini şimdi olduğu gibi yeni dönemde de belediye görevlisine ibraz edecek. Ancak, şimdiki uygulamadan farklı olarak, her yıl belediyelere sağlık raporu verilmeyecek. Özür durumu devam ettiği sürece, daha önce verilen rapor, geçerliliğini koruyacak.

 6. #6
  Üye
  BuAşkFazlaSana Avatarı

  Üyelik Tarihi
  28.05-2011
  Son Giriş
  10.07-2017
  Saat
  08:20
  Yaşadığı Yer
  antalya
  Mesaj
  209
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  çalışanlar da vermiyor yani emlak vergisi öylemi.iyiymiş bu

 7. #7
  Üye
  sevginur Avatarı

  Gerçek Adı
  sevgi
  Üyelik Tarihi
  06.10-2010
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kastamonu
  Mesaj
  188
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0
  Blog Mesajları
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  kamuda yada özelde çalışan, kanuna göre kendi üstüne 200 m2 nin altında ise evi en az %40 raporunu aslı gibidir yaptırarak belediyeye gittiğinde emlak vergisinden muaf olur. kendimden biliyorum, yeni yaptırdım

 8. #8
  Üye
  barissever Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.07-2010
  Son Giriş
  01.07-2015
  Saat
  11:59
  Mesaj
  17
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Aldığınız rapor tarihinden sonraki yılları kapsamaktadır.
  Ayrıca aynı ilde başka eviniz bulunmaması gerekiyor.
  Çalışanlar yararlanabiliyor.

 9. #9
  Üye
  karakeçili Avatarı

  Gerçek Adı
  HALİL
  Üyelik Tarihi
  24.12-2009
  Son Giriş
  03.01-2013
  Saat
  16:09
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  558
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  vergi indirimi, çalış veya çalışma oturduğun evi kapsar. ikinci bir evin varsa bu vergiye tabidir. her şeyin ikincisi (araba, ev, işyeri) vergiye tabidir.

 10. #10
  Üye
  ömer Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.08-2008
  Son Giriş
  23.01-2013
  Saat
  10:06
  Yaşadığı Yer
  şanlıurfa
  Mesaj
  151
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  süper teşk arkadaşlar

 11. #11
  Üye
  barissever Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.07-2010
  Son Giriş
  01.07-2015
  Saat
  11:59
  Mesaj
  17
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Belediyelerin fatura ettiği kaldırım ve asfalt vergilerinde indirim veya muafiyet durumu söz konusumudur.
  Konu hakkında bilgisi olan varsa bizi aydınlatabilir mi? Teşekkür ederim.

 12. #12
  Üye
  viva Avatarı

  Gerçek Adı
  viva
  Üyelik Tarihi
  12.11-2010
  Son Giriş
  14.01-2013
  Saat
  10:38
  Yaşadığı Yer
  ANTALYA
  Mesaj
  71
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  arkadaşlar benimde evim var %42 özürlü raporum var fakat evin tapusu yok yalnız belediyeye beyanname yatırıyorum acaba bende yararlanabilirmiyim tapu olması gerekiyormu indirimden yararlanabilmek için bilgisi olan arkadaşlar teşekürler.

 13. #13
  Üye
  fullmoongokturk Avatarı

  Gerçek Adı
  Göktürk KARAGÖZ
  Üyelik Tarihi
  30.04-2010
  Son Giriş
  03.11-2017
  Saat
  23:51
  Yaşadığı Yer
  Konya
  Mesaj
  646
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  İkinci bir evin vergisi olabilir ama ikinci bir otomobilin vergisi istisnadır...

  200 Metrekare altındaki meskenler Emlak vergisinden muaftır...

  Yukarıdaki tasarıda ise; her yıl istenilen sağlık raporlarının istenilmemesinden ve özürlü kişinin varsa özürlü kimlik kartı fotokopisi ekleyerek emsal kaydını gülcelleyebileceğinden bahsedilmektedir...

 14. #14
  Üye
  world56 Avatarı

  Gerçek Adı
  Erhan
  Üyelik Tarihi
  08.11-2010
  Son Giriş
  17.11-2014
  Saat
  23:01
  Mesaj
  271
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  bu kapsamda emlak vergisinden muaf olmak için, ağır özürlüler yani babam kardeşimin üzerinden yararlanabilir mi? raporu % 80 dir.