Ankara Valiliği yayınladığı Genelge ile Ankara’da Faaliyet Yürüten Noterlerden,Özürlü vatandaşlardan ,özürlü işlemlerinde istekleri olmamasına rağmen tanık bulundurmaya zorlanmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel imzası ile yayınlanan Genelgede: “Ankara Valiliğine vaki özürlü vatandaşlarımızın başvurularından sayıları az da olsa bazı Noterlerin Kanunun açık hükmüne rağmen özürlü işlemlerinde istekleri olmamasına rağmen tanık bulundurulmasına zorlandıkları anlaşılmaktadır. İnsan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde ayrımcılık yapılamaz ilkesi uyarınca, özürlü haklarına ve mevzuatına aykırı işbu durumun önlenerek Ankara’da faaliyette bulunan tüm Noterlerin işlemlerini bir kez daha gözden geçirerek mevzuata uygun hale getirmelerini ve Özürlü Vatandaşlarımızı; ailesi, çevresi ve toplum içerisindeki durumlarını rencide edebilecek her türlü davranışlardan kaçınılmasını önemle rica ederim.” denildi.

Ankara Valiliğinin Konu ile ilgili Genelgesi şöyle:
‘’Özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü, her bakımdan gelişmeleri ile önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarının sağlanmasını ve bu hizmetlerin koordinasyonunun yapılmasını amaçlayan Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 5378 sayılı Kanun, 07 Temmuz 2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak halen yürürlükte bulunmaktadır.

Buna göre; 5378 sayılı Kanunun, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde özürlüler aleyhine ayrımcılık yapılamayacağı ilkesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 73. maddesinin 1 inci fıkrası “Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme özürlü olduğunu anlarsa, işlemler özürlünün isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır.” hükmüne amir olmasına rağmen Ankara Valiliğine vaki özürlü vatandaşlarımızın başvurularından sayıları az da olsa bazı Noterlerin Kanunun açık hükmüne rağmen özürlü işlemlerinde istekleri olmamasına rağmen tanık bulundurulmasına zorlandıkları anlaşılmaktadır.

İnsan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde ayrımcılık yapılamaz ilkesi uyarınca, özürlü haklarına ve mevzuatına aykırı işbu durumun önlenerek Ankara’da faaliyette bulunan tüm Noterlerin işlemlerini bir kez daha gözden geçirerek mevzuata uygun hale getirmelerini ve Özürlü Vatandaşlarımızı; ailesi, çevresi ve toplum içerisindeki durumlarını rencide edebilecek her türlü davranışlardan kaçınılmasını önemle rica ederim. ‘’denildi.

Gazete İzmir