DEVLET ENGELLİLERİ ENGELLEYECEĞİNE KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÇÖZSÜN

Devlet Maliye Bakanlığını engellilerin önüne inzibat gibi dikerek, "Hop Vatandaş! köle olarak aşağılanmak ve karın tokluğuna çalışmak varken emekli olamazsın.Şimdi engelilik oranını bir düşüreyim de sen sürünmeye devam et" demektedir.Devlet kayıt dışı ekonomiye ise "Bana oy vermesen bile bana para ver ki seçim masraflaımı finanse edip yeniden seçileyim sen de tezgahını sürdürmeye devam et."demektedir.

109 engelli - Devlet engellileri engelleyeceğine kayıt kışı ekonomiyi çözsün!

BİMER Başvuru Tarihi: 11.02.2010 /
BİMER Başvuru Sayısı:73740
Ülkemizde engelli bir vatandaşın emekli olurken veya çalışıyorken GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ TESPİT SÜRECİ adı altında Maliye Bakanlığı uzmanlarınca denetime tabi tutulup engellilik oranlarının düşürülmesi suretiyle mağdur edilmesi ARTIK NORMAL KARŞILANAN BİR GELENEK haline gelmiştir.
Tabi ekonominin yaklaşık %50 sinini ve fili işgücünün önemli bir bölümünün Kayıtdışı olmasına da Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı göz yummaktadır.
Hal böyle iken ülkemizde çalışma şartları son derece kötü olup, insanlar günde 10-12 saat kötü koşullarda ağır psikolojik tacizlerle yıpratılarak çalıştırılmaktadır. İtiraz edenler işten çıkarılmakta itiraz edemeyenler ise sağlıklarının bozulup SGK ye yük olmak pahasına köle gibi çalışmaya devam etmektedirler. Ülkemizin İŞ KAZALARINDA uzun yıllardan beri AVRUPA BİRİNCİSİ DÜNYA ÜÇÜNSÜ olmasının en önemli sebebi budur.İnsanları ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK SÜRECİ İLE KÖLELEŞTİRİP LİMON GİBİ SIKIP ÇÖPE ATILMASI DEVLET TARAFINDAN SEYREDİLMEKTEDİR.
Normal insanları bile yıpratan bu çalışma koşulları engelli çalışanları daha fazla yıpratmaktadır. Bu durumda engellilerin emekliliklerini kolaylaştırmak yerine zorlaştıran bu uygulamaya son verilmelidir. Yani %40 ve üzeri engellinin raporunda süreklidir ibaresi yazıyorsa ve 3600 prim gününü doldurduysa Ankara onayı beklenmeden bulunduğu il veya ilçedeki SGK kurumuna başvurarak emekli olması sağlanmalıdır.
Emekli olup başkasının yanında çalışmadan kendi işini kurup işleten engellilere vergi indirimleri sağlanmalı işyeri kiralık ise stopaj alınmamalıdır.
Engellilerin işsiz kaldıkları ve üniversitede okudukları süreleri geriye dönük hizmet borçlanması yoluyla prim günlerini ödemeleri sağlanmalıdır.
Maliye bakanlığı engellilerle uğraşacağına gitsin 7 YILDIR DÜZELTEMEDİĞİ KAYIT DIŞI EKONOMİYİ KAYIT ALTINA ALSIN.
Bilginize sunar gereğini rica ederim. www.engelsizadalet.com

Kaynak : Hasan Başar

Sayın editör ve konu sorumlusu lütfen kişisel sitemi silmeyiniz.Ben bir engelli olarak yürüttüğüm hukuk mücadelesinde sizleri de temsil ettiğim gibi site üyesi engelli arkadaşların desteğine de ihtiyacım var.