Toplam 8 mesajın 1-8 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  hasan5667 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  21.10-2009
  Son Giriş
  08.04-2011
  Saat
  18:46
  Yaşadığı Yer
  Zonguldak
  Mesaj
  35
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÖMER DİNÇERİN DİKKATİNE

  A-Engellilere Yönelik Öneriler

  1-Engellilerin 12 yılda emekli olmalarını sağlayacak yasal düzenlemenin (Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tarafından teklif edilmişti) yasalaşıp yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır.

  2-Engellilerin hizmet sürelerindeki boşlukları geriye dönük borçlanmaları sağlanmalıdır. Bunun için belli bir müracaat süresi konulmaksızın süreklilik sağlanmalıdır. Daha sonra bu uygulama kademeli bir şekilde toplumun diğer kesimlerine yayılarak yayınlaştırılmalıdır.

  GEREKÇESİ: Engellilerin iş bulmaları günümüz Türkiyesi’nin şartlarında çok zordur. Buldukları işler de genellikle özel sektör işleri olup, sigortaların ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda emeklilik konusunda mağduriyetler yaşanmaktadır. Bunu önlemek için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.

  3-Tazminatla işine son verilmiş engellinin mahkeme kararı ile işe dönmesi durumunda aldığı tazminat tutarının emekli olacağı zaman alacağı tazminat tutarından kesilmesi kaydıyla faiziyle geri ödenmesi zorunluluğu kaldırılmalıdır. Sigortalının özel bir müracaatta bulunması gerekmezsizin yeniden canlandırılması sağlanmalıdır.

  GEREKÇESİ: Mevcut uygulamada mahkemeler uzun sürmekte, işsiz ve gelirsiz kalan engellinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu insanları mağdur etmemek adına çekmiş bulunduğu toplu paranın geri ödenmesi ayrı bir külfet olmaktadır. Beri yandan ödeyeceğini varsaysak bile konuyla ilgili bürokratik işlemler uzun sürmekte, bir sürü yazışma ve emek sarfiyatı söz konusu olmaktadır. Ayrıca almış bulunduğu tutarın emekli olması durumunda alacağı tazminattan düşürülmesi sağlanarak devletin önceki uygulamada öngörülmüş olan zararı telafi edilmiş bulunmaktadır. Gerek çalışan, gerek devlet açısından makul bir çözüm.

  4-Ağır Engelli düzeyindeki engelli vatandaşların engelli bağlanma şartların kolaylaştırılmalıdır. Mesela şizofreni teşhisi konulmuş bir hastaya ayrıca ağır engelli tanımı yazılmaksızın ağır özürlü sayılması sağlanmalıdır. Ayrıca bu maaşın bağlanması için öngörülen; engellinin oturduğu hanede bulunan kişilerin birey başına düşen paranın 375 TL DEN 600 TL ye çıkarılması sağlanmalıdır. Konuyla ilgili yasal düzenleme en kısa zamanda hayata geçirilmelidir.

  GEREKÇESİ: Şizofren hastalar bakımı çok zor olan hastalardır. Bazen bunların yanında sadece anneleri-teyzeleri-halaları gibi yaşlı insanlar durmakta olup hem hastanın hem de yanında duran insanın ayrı ayrı maaşları olduğunda kişi başına düşen tutar 375 TL yi geçmektedir. Ancak bir bedensel bakımdan diğeri ruhsal bakımdan hasta olan insanların birbirlerine bakabilmesi ne derece sağlıklı olur? Ayrıca üzüm üzüme baka baka kararır. Şizofren veya paranoyak insanlar maddi ve sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sağlanmadığı takdirde takıntılı düşüncelerin etkisiyle yakınlarındaki insanları rahatsız etmekte ve hatta onları yaralayabilmektedirler. Yine bu kişilere hane dışında bakacak olan üçüncü kişinin yoksul bir yakını olması durumunda, parasal yönden tatmin edilmesi gerekir ki; bu engellinin gerek sosyal, gerek tıbbi gerekse kişisel bakımını karışlayabilsin.


  B-Tüm Çalışanlara Yönelik Öneriler

  1-KPSS sınavı kaldırılmalıdır. Bunun yerine 3 ayda bir Tüm illerde kamu kurumları istihdam sınavları yapılmalıdır. Fakat kurum sınavlarında muhtemel suistimallerin önüne geçmek için gerekli yasal yapısal düzenlemeler en kısa zamanda yapılmalıdır. Benim bu konuda önerim şudur. Aday sınav salonunda cevap kağıdını teslim ederken, salonda bulundurulacak fotokopi makinesi ile cevap kağıdının fotokopisi çekilerek aslının aynıdır kaşesi vurulup salon başkanının imzası ile fotokopi adaya verilmelidir. Aday da fotokopiyi aldığını imzalayarak onaylamalıdır. SINAV CEVAP KAĞITLARI, NOTER-BASIN HUZURUNDA İNTERNETTEN CANLI OLARAK İZLENMEK KAYDI İLE OPTİK OKUYUCULARLA OKUNMALIDIR. Ertesi gün ulusal basında sorular ve cevap anahtarları yayınlanmalıdır. Aday sınavdan önce yazılı bildirimde bulunursa sorular ve cevap anahtarı adayın e posta adresine postalanacaktır.

  GEREKÇESİ: ÖSYM nin yaptığı sınavlar dahil olmak üzere tüm kurum sınavlarında insan faktöründen kaynaklanan şaibeler mevcuttur. Özellikle engelli memur alım sınavlarında her şey sınav komisyonunu inisiyatifine bırakılmakta aday itiraz edeceği zaman elinde uğradığı haksızlığı belgeleyecek somut bir bilgi ve belge bulunamamaktadır. Ortada somut bilgi ve belge bulunamaması sebebiyle olası itirazlar ret edilmekte şaibeli bir şekilde memur alımı yapan amirler cezalandırılamamaktadır. Bu sınavlarda; o kurumda çalışan sözleşmeli engelli personelin 657 li kadroya alınması için yapılmakta. Bu sözleşmeli listesine dışarıdan AKP li MV ve parti yöneticileri ve üst düzey bürokratların yakınları da dahil edildiğinden asil listedeki bazı sözleşmeliler yedek listesine bile kaydırılabilmektedir.

  1-İşkur-Sosyal Sigortalar-Emekli Sandığı-Bağkur satılmalıdır. İhtiyaç fazlası personel iş müfettişi yapılmalıdır.

  2-İstihdam büroları yaygın ve etkin duruma getirilmeli, bu amaçla gerekli teşvik ve tedbirler alınmalıdır. İstihdam bürolarına sembolik ücretler karşılığında kariyer danışma, kişisel gelişim, mesleki eğitim danışmanlığı, ...kursları vermeleri veya bu gibi kurs yerleri ile işbirliği yapmaları olanağı sağlanmalıdır.

  GEREKÇESİ: Uzun süre işsiz kalan insanların psikolojik sorunları vardır. Bu kişiler hemen işe bile girseler, ülkemizde kamu ve özel işyerlerinde psikolojik taciz uygulamaları çok yaygın olduğundan iş verimi düşmekte, işte oluşan gerginlik kişisin ruh sağlığını bozarak kullanılacak ilaçlar sebebiyle veya oluşacak iş kazaları sebebiyle devlet ve işyerleri zarara uğramaktadır. Bu nedenle istihdam bürolarında mutlak suretle psikolog veya psikolojik danışmanlık sertifikası olan uzman bulundurulma zorunluluğu getirilmelidir. İşe müracaat eden kişiler isteğe bağlı olarak sembolik bir ücretle mesleğe yönlendirme ve kişinin ruh sağlığının ortaya koyacak iki ayrı test yapılması sağlanmalıdır.

  3-Kamuya ait olan Sosyal Sigortalar-Emekli Sandığı-Bağkur satıldıktan sonra piyasada sigortacılık kuruluşları arasında tam olarak serbest rekabet oluşacaktır. Bu durumda tüm çalışanlara hangi sigorta kuruluşunu tercih ettiklerine ilişkin bilgi formu dağıtılarak konuyla ilgili tüm emeklilik-sağlık-hukuk danışma-işsizlik-eğitim-tatil sigortası hizmetlerini sunacak olan firmalara her yılın Ocak ayında internet siteleri, ulusal reklam-Tv programları ve CD-DVD ler yoluyla kendilerini tanıtmaları sağlanmalıdır. Şubat ayı içersinde bilgi formlarının işyerlerine çalışanlar tarafından teslim etmeleri istenmelidir. Mart ayından itibaren kişilerin maaşlarından ayrı olarak tercih ettikleri sigorta kuruluşuna emeklilik sağlık işsizlik sigortaları zorunlu sağlık-eğitim-tatil sigortaları isteğe bağlı olarak yatırılması sağlanmalıdır. Konuyla ilgili yasal ve yapısal düzenleme sağlanmalıdır.

  4-İşyerlinde Psiklolojik Tacizlerin Önlenmesi ve Bununla İlgili Tespit ve Yaptırımları içeren bir yasal düzenleme en kısa zamanda hayata geçirilmelidir.

  5-Sendikaların birer siyasi oluşum olarak değil hizmet-eğitim-yönetime katılma gibi işlevleri olan birer meslek örgütü olarak yeniden yapılanmalarını sağlayacak yasal düzenleme çalışması başlatılmalıdır. Örnek: Türkiye Barolar Birliği-Türk Tabipler Odası, …gibi.

  6-Devlet Memurlarının Disiplin ve Sicil Yönetmeliği Çağdaş Yönetim İlkeleri ve Yürürlükteki Avrupa Sosyal Şartı-ILO Sözleşmeleri gibi ua. Sözleşmeler ışığında yeniden düzenlenmelidir. Memurların amir bazlı değil, vatandaş odaklı, etkili-hızlı-doğru hizmet vermelerini amaçlayan yeni bir Kamu Personel Reformu oluşturulmalıdır.


  C- Zonguldağa Yönelik Sağlık Önerileri

  1-Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi şeklinde yapılandırılarak nöbetleşe olarak Düze Üniversitesi Tıp Fakültesi-Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara’daki Tıp Fakültelerinden öğretim üyesi getirtilerek sistemin oturması sağlanmalıdır. Böylelikle il dışına sevklerde hastaların Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim amaçlı kobay olarak kullanılması önlenecektir. Çünkü Üniversite hastaneleri YÖK e bağlı YÖK kendisine gelen şikayetlerin hemen hemen tümünü kapatıyor. Özerklik kötüye kullanılıyor.

  2-Kozlu Dispanserine bir Acil Polikliniği ivedi olarak açılmalıdır. Kozlu beldesinde üç adet maden kuyusu bulunmakta buralarda sık sıkı grizu-göçük vb. gibi iş kazaları olmaktadır. Buralarda yaralanan işçilerin bekletilmeden bu dispanserde oluşturulacak acil serviste müdahele imkanı sağlanırsa muhtemel ölümler ve sakatlıklar azaldığı gibi devletin ölüm ve sakatlıklardan kaynaklanan zararı azalacaktır.

  3-Amele Birliği Hastanesi ile Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi’nin yer değiştirilmesi sağlanmalıdır.

  DÜZENLEYEN: Hasan Başar www.engelsizadalet.com

 2. #2
  Üye
  E®KAN Avatarı

  Gerçek Adı
  ERKAN
  Üyelik Tarihi
  11.05-2007
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  1.348
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Kesinlikle her harfine katılıyorum...Bu önerilere kulak verilmeli..

 3. #3
  Üye
  hasan5667 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  21.10-2009
  Son Giriş
  08.04-2011
  Saat
  18:46
  Yaşadığı Yer
  Zonguldak
  Mesaj
  35
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arkadaşlar sayın bakana sunulacak bu çağrıya hepinizi sahip çıkmaya çağrıyorum. imkanı olanlar kendilerine göre düzeleyerek altına imzalayıp sayın bakana mektupla göndersin gönderemeyenler ozelkalem@calisma.gov.tr adresine e posta ile göndersinler. İyi dileklerimle Hasan Başar

 4. #4
  Üye
  hasan5667 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  21.10-2009
  Son Giriş
  08.04-2011
  Saat
  18:46
  Yaşadığı Yer
  Zonguldak
  Mesaj
  35
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  Engelli Emekliliği Maaş Bağlanma Birimine  KONU: Maaş bağlanması hk.
  TARİH: 06-11-2009

  Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme’nin (Kanun Tarih ve Sayısı: 29 Temmuz 1971 / 1451 ve Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 15 Ekim 1974 / 15037 ) 53.maddesi (“Mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak 5 yıllık bir prim ödeme veya çalışma süresini tamamlamış olan kimseler; ……… Staj süresinin 5 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla fakat 15 senelik prim ödeme veya çalışma süresinden az olması halinde, XI. bölüme ekli cetvelde gösterilen nispetlerden orantılı bir indirme yapılabilir. İş bu maddenin ikinci paragrafına uygun olarak indirimli yardım yapılır.”) kapsamında ekteki raporum ve prim ödeme tablom gereğince şahsıma emeklilik maaşı bağlanması gerekmektedir.

  Konuyla ilgili yürürlükteki diğer kanun hükümlerinin (506 sayılı kanunun malullük sigortasının 53. maddesi ile 60.maddesinin C fıkrası); Anayasa’nın 5.-11.-90. ve 177.maddeleri gereğince yok hükmünde sayılarak talebimin sözü edilen uluslararası sözleşme maddesi kapsamında yerine getirilmesi yasal bir zorunluluk arz etmektedir. Özellikle Anayasa’nın 90.maddesine 2004 yılında 5170 sayılı yasanın 7.maddesi ile ilave edilen amir hükme (Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır) tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uyma zorunluluğu vardır.

  Talebim yerine getirilmediği takdirde yargıya başvuru hakkım saklıdır.

  Bilgilerinize sunar gereğinin özenle ve ivedilikle yerine getirilmesini rica ederim.

  ADRES İSİM SOYİSİM
  İMZA

  EK:
  1-Rapor fotokopisi
  2-Nüfus cüzdanı sureti
  3-Hizmet dökümü.


  NOT: Sayın yönetici bu yazıyı Allah rızası için sabit başlık yapınız.

 5. #5
  Üye
  sevic Avatarı

  Gerçek Adı
  sevinc
  Üyelik Tarihi
  02.12-2006
  Son Giriş
  02.03-2016
  Saat
  20:26
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  42
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ınsallah bu cagrı duyulur engellı olmamızın verdı ezıklık le hastane köselerınde rapor almaya calısıyoz bide engellı degılsınız dıye derece dusurupte haklarımızı alamıyoz lutven duyun bızı yok saymayın saten ayakta zor duruyoz bıde tekme atmayın lutven duyun bızı

 6. #6
  Üye
  hasan5667 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  21.10-2009
  Son Giriş
  08.04-2011
  Saat
  18:46
  Yaşadığı Yer
  Zonguldak
  Mesaj
  35
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Değerli arkadaşlar, bu şablon dilekçeyi durumu uyan herkes göndersin.Yani en az 5 yıllık ödenmiş primi olan ve engelli durumda olan herkes bu dilekçeyi gönderebilir.Ayrıca olumsuz cevap verirlerse gelen yazıyı bana ve buraya gönderin ben size dava dilekçesi yazarım.Ayrıca muhtardan iki aza ve muhtarın ayrı ayrı imzaları olan bir fakirlik kağıdı alırsanız mahkeme masrafı ödemezsiniz.Hasan Başar www.engelsizadalet.com

  Muhterem yönetici lütfen site linkimi silemeyin.Param yok reklam almak için ziyaretçi lazım.

 7. #7
  Üye
  adempeh Avatarı

  Üyelik Tarihi
  01.08-2008
  Son Giriş
  25.07-2014
  Saat
  15:07
  Yaşadığı Yer
  kırıkkale
  Mesaj
  121
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bize sizler gibi destek olucak derdimizi anlatacak insanlar gerek çok güzel bir siteniz var yardımcı oluyor bize başarılar dilerim

 8. #8
  Üye
  passenger Avatarı

  Gerçek Adı
  AHMET ÜNSAL
  Üyelik Tarihi
  24.05-2009
  Son Giriş
  12.12-2012
  Saat
  21:03
  Yaşadığı Yer
  KONYA
  Mesaj
  31
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  sayın hasan5667v merhaba
  ben 3 yıla yaklaşıyor artık emekli olmak için uğraşıyorum şizofreni hastasıyım 3 agır atak gecirdim ve 4 cüsü geridönüsü olmuyan bazı hasarlar bırakıcak dedi doktorlar sürekli doktor kontrolünde kalıyorum ve sgk.benden sürekli rapor istiyor mesela önce ehliyetin varmı diye soruyor 3 aysonra iptal ettir diye yazı veriyor önce epikriz raporu istiyor sonra 3 aysonra hastaneye sevk ediyor
  3 hastaneden tamsekküllü %85 rapor aldım agırdır dediler halen rapor kurul uğraşıyoruz dedimki oradki görevliye ben şimdi para nereden bulayım doktorlar çalımaz raporu veriyor iş yerleride özürlü çalısır raporu istiyor ban diyorki hastalıgını gizle çalış buişler uzun sürüyor dedi
  bunun yasal bir süresi varmı doktoruma dedim ben çalısıcagım oda kesinlikle olmaz diyor sen işin ilaçlarını kulanmak bunu kulanırken çalışman sözkonusu degil bana bir hasta gösterdi doktor altına yapıyor ve surunu yitirmiş ailesi 1 yıl aramış ança bulabilmiş buduruma düşmen sözkonusu senin için diyor ançak 3 yıl son ra durumuna bakrız diyor
  neyapalım dilensekmi aceba onada kimse izin vermiyor yani budurum saglık acısın dan iyidegil doktor sgk ya gitmememide yasakladı yakınlarım gidiyor şimdi engelli lere yapılan işlerden bahsediyor herkez şizce benim durumum da kaç kişi var çok oldugunu biliyorum birde bu hastalık konusun da herkez yarcıclık yapıyor kimi cok okumaktan kimi de kimbilir neyaptıda allah bunu böyle yaptı diyor birde engelli biroların daçalısan hastane olsun sgk olsun kötü davranıyor hjastalar

  hangi hak hangi hangi neden den arıyorum hangi nedenden engeleniyor bilmnek zor onu getir bunu götür ömrümüz bitti nerede ise