ilginize, bilginize...

Mimarlık Dergisi / Sayı 347
347 k off - Herkes için evrensel tasarım / Mimarlık Dergisi

Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: HERKES İÇİN TASARIM
Evrensel Tasarım: Tanımlar, Hedefler, İlkeler


Neslihan Dostoğlu
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Ece Şahin
Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Yavuz Taneli
Öğr. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü