Toplam 7 mesajın 1-7 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  scakmak81 Avatarı

  Gerçek Adı
  sato
  Üyelik Tarihi
  25.10-2012
  Son Giriş
  23.11-2017
  Saat
  08:59
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  129
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Engellilerin, belediyelerin yetki verdiği özel halk otobüslerinden de ücretsiz olarak yararlanmasına imkan sağlayan yönetmelik yürürlüğe girdi
  Bugün Resmi Gazetede "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" adıyla bir yönetmelik yayımlanmıştır.
  Yönetmeliğe göre aşağıda sayılan 5 grup vatandaş, belediyelerin yetki verdiği özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

  • Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar
  • Zazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları;
  • Harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlar
  • Engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri,
  • Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler,

 2. #2
  Üye
  fleat Avatarı

  Gerçek Adı
  özgür
  Üyelik Tarihi
  25.05-2012
  Son Giriş
  15.01-2017
  Saat
  16:13
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  42
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ne zamandan ıtıbaren ozel halk otobuslerıne bedava bınılcekki tarıh bellımı

 3. #3
  Üye
  scakmak81 Avatarı

  Gerçek Adı
  sato
  Üyelik Tarihi
  25.10-2012
  Son Giriş
  23.11-2017
  Saat
  08:59
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  129
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  6 Ocak 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29585
  YÖNETMELİK
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:
  ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR
  DESTEĞİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
  HAKKINDA YÖNETMELİK
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
  b) Belediye: Ödeme yapılacak aracın işletmecisine toplu taşıma hizmeti için yetki vermiş olan belediyeyi,
  c) Genel Müdürlük: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü,
  ç) İI müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
  d) İşletmeci: Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı işletenleri,
  e) Şehir içi toplu taşıma hizmeti: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçları ya da denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Başvuru, Ödeme ve Denetim
  Belediye aracılığıyla gelir desteği ödemesi yapılacak işletmeciler
  MADDE 4 – (1) İşletmecilere belediyeler aracılığıyla, 4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri toplu taşıma hizmetinden herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeyerek ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ödeme yapılır.
  (2) İşletmeciler şehirlerarası toplu taşıma hizmeti için bu ödemeden faydalanamazlar.
  (3) Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar ücretsiz seyahat ve ödeme kapsamının dışındadır.
  Başvuru ve ödeme
  MADDE 5 – (1) Belediyeler, şehir içi toplu taşıma hizmeti için yetki vermiş olduğu işletmecilerin adı soyadı/unvanı, yetki belgesinin tarihi, sayısı ve süresi, araç plaka numarası (deniz araçlarında buna muadil sayı veya ayırt edici özellik), ilgili ayda aracın fiilen çalışıp çalışmadığı hususlarına dair bilgileri içeren listenin ekli olduğu yazıyı, her ayın son gününden itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe gönderir.
  (2) Genel Müdürlük, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ilgili belediyelerin taleplerini beş iş günü içerisinde il bazında icmal tablosu düzenleyerek Bakanlığa gönderir.
  (3) Bakanlık, Genel Müdürlükten gelen belgeler ve bilgiler doğrultusunda gelir desteği ödemesinin yapılması amacıyla ilgili il müdürlüklerine icmal tablosunu ve gerekli ödeneği gönderir.
  (4) İl müdürlükleri harcama talimatı ve icmal tablosunu ödeme emri belgesine ekleyerek gelir desteği tutarını ilgili belediyelerin bildirmiş oldukları banka hesaplarına aktarır. Aktarılan bu tutarlar, ilgili belediyeler tarafından beş iş günü içerisinde işletmecilerin banka hesaplarına ödenir.
  Ödeme miktarı
  MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gelir desteği ödemesinden yararlanacak olan işletmecilere;
  a) Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 750 TL,
  b) Diğer ulaşım araçlarından;
  1) Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1000 TL,
  2) Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 750 TL,
  3) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ise aylık 600 TL,
  4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla gelir desteği ödemesi yapılır.
  Denetim
  MADDE 7 – (1) Ücretsiz yolcu taşıma hizmeti veren toplu taşıma araçlarının işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak ödemelere ilişkin Genel Müdürlük ve belediyelerin iş ve işlemlerinin denetimi İçişleri Bakanlığı, il müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin denetimi ise Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda hizmet sunan işletmelere ilişkin denetim ise ilgili belediyelerce yapılır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Sorumluluk, Arşivleme, Haksız ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması
  Sorumluluk ve arşivleme
  MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve hazırladıkları belgelerin doğruluğundan sorumludur.
  (2) İlgili taraflar ve belediyeler, yapacakları iş ve işlemler ile ödemelerin her türlü mali sorumluluğunu taşırlar.
  (3) Gelir desteği ödemesine esas olan belgeler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere, idarelerin arşivlerinde en az on yıl süre ile saklanır.
  Haksız ve yersiz ödemelerin geri alınması
  MADDE 9 – (1) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemeden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan işletmeciler ile kişi ve kuruluşlar hakkında genel hükümlere göre gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.
  (2) Gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle haksız ve yersiz ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden Bakanlıkça istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Toplu ödeme
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4736 sayılı Kanunun birinci maddesinin dokuzuncu fıkrasının yürürlük tarihinden başlayarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönem için hak edilen gelir desteği ödemesi, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihini takip eden 60 gün içerisinde işletmecilere toplu olarak ödenir.
  Yürürlük
  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik 7/4/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 4. #4
  Üye
  Salim G. Avatarı

  Gerçek Adı
  Erdinç G.
  Üyelik Tarihi
  16.09-2015
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  13:29
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  115
  Alınan Beğeniler
  12
  Verilen Beğeniler
  6

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bu uygulama zaten mevcut. Engelliler belediye hizmetlerinden özel yada belediyeye ait şeklinde ayrım yaparak kullanmıyor.
  Rakamlar değişmiştir ve özel belediye işletmecilerini ilgilendirmektedir.
  Engelliler sitesinin haber yapmak için yapmış olduğu haberlerden biri...özel halk işletmecisi değilseniz dikkate almayın.

 5. #5
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Turan * Krt
  Mesaj
  1.544
  Alınan Beğeniler
  34
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Eyvallah, teşekkür ederim...

 6. #6
  Üye
  hakanoncul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Öncül
  Üyelik Tarihi
  18.06-2015
  Son Giriş
  23.05-2017
  Saat
  11:03
  Yaşadığı Yer
  balıkesir
  Mesaj
  185
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Zaten olan bir şey yeni değil ki.

  Yeni haber her şehirde ayrı ayrı kart ayrımcılığı olmayacak engelli kimlik belgesi her şehirde geçer deseydin olabilirdi

 7. #7
  Üye
  İbrahimt5 Avatarı

  Gerçek Adı
  İbrahim
  Üyelik Tarihi
  12.11-2009
  Son Giriş
  12.12-2017
  Saat
  22:48
  Yaşadığı Yer
  Kocaeli
  Mesaj
  197
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  65 yaş üstü içinde uygulanmış olması iyi olmuş