Sağlık Çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik anket hazırlanmıştır. Anket web ortamında doldurulacaktır.
Anketi Doldurmak için tıklayınız.

Anket sonuçlandığında ; Veri madenciliği yöntemleri kullanılarak sağlık personeli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik; Sağlık personeli verilerinin ve eğitim ihtiyaçlarının analizi, sınıflandırılması, sonuçların raporlanması ve bunun için geliştirilen yazılımın Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) alt yapısına entegre edilmesi suretiyle Bakanlığımızın amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda karar desteği sağlanarak politika belirleyicilere yararlı bilgiler sunulması hedeflenmektedir.

Engelliler Sitesi - Sağlık çalışanları için eğitim ihtiyaç mı? Anket