SHÇEK özürlü ödeneklerine zam yaptı

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğünce özürlülere yapılan yardımlara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı (bkz).

Buna göre, kuruma bağlı merkezlerde yatılı olarak kalan özürlülere, merkez müdürünün önerisi, il müdürünün onayı ile gösterge rakamlarının her yıl belirlenen memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar, hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık harçlık olarak verilecek.
Bu gösterge rakamları, 6-12 yaş arası özürlüler için 600, 13-18 yaş arası özürlüler için 900, 18 yaş üzeri özürlüler için 1200 olarak belirlenirken, eğitim kurumlarına devam eden özürlüler için bulunduğu yaş grubunun gösterge rakamının iki katı harçlık tahakkuk ettirilecek.

Ücret karşılığı çalışan ve aldığı ücret harçlıktan fazla olan özürlülere harçlık tahakkuk ettirilmeyecek. Ancak öğle ve akşam yemeğini kuruluşta yiyemeyen çalışan özürlülere, yaş gruplarına göre belirlenen aylık harçlık tutarı yemek bedeli olarak ödenecek.
İzinsiz olarak merkezi terk eden özürlüler ile ailelerinin yanına korunma kararı kaldırılmak üzere verilen özürlüler adına harçlık tahakkuk ettirilmeyecek.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde alınan aylıklar ile varsa diğer geliri, yönetmelik çerçevesinde verilebilecek harçlıktan fazla olması halinde özürlüye ayrıca harçlık tahakkuk ettirilmeyecek.

Para kavramı gelişmiş ve parasını koruyabilen özürlülerin harçlıkları, özürlülerin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre günlük, haftalık veya aylık olarak imza karşılığında grup sorumluları tarafından elden verilecek.
Merkez Değerlendirme Heyeti tarafından yapılacak değerlendirmeyle para kavramının gelişmediğine veya parasını koruyamayacağına karar verilen özürlünün harçlıkları ve her türlü gelirleri, yasal temsilcisinin izni ile merkez müdürlüğünce bir kamu bankasına açılacak hesaba grup sorumlusu tarafından yatırılacak.
Bankada bulunan harçlık veya gelirleri, özürlünün özel ihtiyaçlarının karşılanması için grup sorumlusu tarafından bankadan çekilerek merkez müdürünün onayı ile oluşturulacak ve grup sorumlusunun da dahil olduğu en az 3 personelden oluşan bir komisyon marifetiyle harcanacak. Harcamalara ilişkin belgeler komisyon üyelerince imzalanacak ve bankaya para yatırılmasına ve çekilmesine ilişkin banka makbuzları ile harcamalara ilişkin belgeler özürlünün şahsi dosyalarında 5 yıl muhafaza edilecek.
Diğer bir merkeze nakledilen özürlünün dosyasında, en son harçlık aldığı ay ile harçlık veya gelir durumu belirtilecek.

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği çerçevesinde hizmete açılan ve faaliyet gösteren Özel bakım merkezinde yatılı olarak bakılan ve bakım ücreti Genel Müdürlük tarafından ödenen bakıma muhtaç özürlünün herhangi bir nedenle 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alamaması veya Genel Müdürlüğe bağlı resmi merkezlerdeki özürlülerin aldığı harçlıktan daha az geliri olması halinde bakıma muhtaç özürlünün harçlık ihtiyacı Genel Müdürlüğe bağlı resmi merkezlerde bakılan özürlülere verilen harçlıkların verilmesine ilişkin usul ve esaslar dahilinde Genel Müdürlükçe İl Müdürlüğüne ödenek gönderilerek karşılanacak.

(aa)