Sayfa 2 / 3 İlkİlk 123 SonSon
Toplam 38 mesajın 16-30 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #16
  Üye
  Eyüp TOKLU Avatarı

  Gerçek Adı
  Eyüp
  Üyelik Tarihi
  20.10-2008
  Son Giriş
  10.12-2017
  Saat
  21:13
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  618
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geçen haftadan bu yana yapılan görüşmeleri tamamlandı ve toplamda 125 madde olan teklif metni kabul edildi. Bakan İslam: Elbirliğiyle çıkardığımız kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorumAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam tasarının kabulünden sonra teşekkür konuşması yapmak için meclis kürsüsüne geldi. Kanun çalışmalarında çok uzun ve yorucu bir maratondan geçildiğini belirten Bakan İslam “Başta Plan ve Bütçe Komisyonumuz olmak üzere, bütün gruplarımız dâhil milletvekillerimize, Başkanlık Divanına, çok değerli bürokrat arkadaşlarıma, Meclisimizin çok değerli çalışanlarına bu yorucu mesaileri dolayısıyla gerçekten, bütün yüreğimle teşekkür ediyorum” dedi. “Elbirliğiyle çıkardığımız bu iyi ve güzel Kanunu'nun hayırlara vesilesi olmasını diliyorum” şeklinde konuşan Bakan İslam, “Bundan sonraki mesailerinizde ve çalışmalarınızda hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Tasarı, engelliler ve yaşlılar için ne getiriyor? Sosyal bir olgu olan engellilik konusuna ilişkin düzenlemelerin güncel gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla engelli bireyler için bir reform niteliği taşıyan 5378 sayılı Kanunda yenideğişiklikler ve düzenlemeler yapıldı.
  • Engelliler Kanunu’nda yapılan değişikliklerle Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye Uyum Sağlandı
  Türkiye, engellilik alanında bağlayıcı nitelikteki ilk ve tek uluslararası hukuki belge olan ve engellilerin ayrımcılıkla mücadele ana ekseninde hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit yararlanmasını ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını öngören “Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer almaktadır. Sözleşmeye taraf olmanın sonucunda Türkiye, başta yasal düzenlemeler olmak üzere, idari uygulamalarını, toplumsal hizmet ve görevlerini bu anlayış doğrultusunda değiştirmekte ve yürütmektedir. Bu nedenle engellilik konusunda 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Kanunla amaçlanan politika ve düzenlemeler, Sözleşme’nin bakış açısı ve bu Sözleşmeden doğan yükümlülükler doğrultusunda yeniden şekillendirmiş ve güçlendirilmiştir. Engelliler Hakkında Kanun'un amacı, "Engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır" şeklinde değiştirilidi.
  • Engelliğe Yönelik Sosyal Yaklaşım ve Anlayış Değişikliği Kanuna Yansıtıldı
  Yapılan değişikliklerle, engelli tanımı değiştirilerek, engelli kişinin kendi eksikliklerine ve yetersizliklerine vurgu yapan tıbbi odaklı bakış açısı yerine engelliliği bireyin sosyal çevre ile olan etkileşimiyle birlikte tanımlayan yeni anlayışın Kanuna yansıtılması sağlanmıştır. Böylece Türkiye’nin taraf olduğu Sözleşme ve çağdaş insan hakları perspektifi çerçevesinde engelli: “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey” olarak yeniden tanımlanmıştır. Engellilikle ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanımlamalarda uluslararası temel ölçütler esas alınacak, engellilik durumunun tespiti ve uygulama esaslarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenecek.
  • Ayrımcılık Konusunda Daha Güçlü Bir Yasal Zemin Hazırlandı
  Engelliler Hakkında Kanunda yapılan değişikliklerle engelliliğe dayalı ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık ve makul düzenleme tanımları yapılarak ayrımcılıkla mücadelenin yasal zeminin güçlendirilmesi sağlandı. Yapılan değişiklikle 5378 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta yer almayan ilgili diğer bazı tanımlara yer verildi. Bu bağlamda tasarıda, engelliliğe dayalı ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, habilitasyon, erişilebilirlik ve makul düzenleme tanımları Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme paralelinde tanımlanmıştır. İlk defa 5378 sayılı Kanunla düzenlenen engellilere yönelik ayrımcılık yasağı, genel esaslarda ve münferit hak ve özgürlüklere ilişkin pek çok hükümde yeniden düzenlenerek ve içeriği açıklanarak engelliliğe dayalı ayrımcılık detaylarıyla düzenlenmiştir.
  • Erişilebilirlik Tanımı, Standartları ve Erişilebilir Olması Gereken Alanlar Netleştirildi
  Kanunda yapılan değişikliklerle erişilebilirlik yükümlülüklerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması için erişilebilirlik, erişilebilirlik standartları ve umuma açık hizmet veren yapı tanımları yapıldı. Engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımı açısından, engelliler ve haklar arasında bir köprü niteliğinde olan erişilebilirliğin tanımı Sözleşmede yer alan tanım paralelinde ilk defa düzenlenmek üzere kanunda yer aldı, erişilebilirlik hak ve hizmetlere ulaşmakta vazgeçilmez temel bir unsur olarak vurgulandı.
  • Korumalı İşyerlerine Dev Teşvik Geldi, Korumalı İşyeri Açmak Kolaylaştırıldı
  Yasa ile iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin istihdamı açısından büyük önem arz eden korumalı işyerlerine işlerlik kazandırılması, yaygınlaştırılması ve bu suretle engelli istihdamının artırılması için birçok yeni destek hükmü getirildi. Korumalı İşyerlerinin Kurumlar Vergisinde her Bir Engelli Çalışan İçin 5 Yıl süreyle Belli Bir Oranda İndirim Yapılacak. Ayrıca Korumalı İşyerlerinde Çalışacak Engelliler İçin Gelir Vergisinden de 5 Yıl Süreyle İndirim Yapılacak. Her bir engelli için azami 5 yıl süre ile uygulanmak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’ sini aşmamak üzere, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü tutarında korumalı işyeri indiriminin gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi sağlanacak. Korumalı işyerlerinde çalışacak engellilerin maaşları (belli bir orana kadar) hazineden karşılanacak. Korumalı işyerlerinde çalışacak engellilere ödenecek ücretin belli bir oranının Hazineden karşılanması yoluyla engellilerin çalışma hayatına katılarak üretken olmaları sağlanacaktır. Yapılan değişiklik ile ayrıca bölgesel farklılıklar da gözetilerek engelli işsizliği sorununun giderilmesi ve işverenlere korumalı işyeri kurmalarını teşvik edici desteklerin sağlanması amaçlandı. Korumalı işyerleri işverenlerinin işsizlik sigorta primleri de Hazine'den karşılanacak. Korumalı işyerleri Çevre Temizlik Vergisi’nden de muaf tutulacak.
  • Özel Sektörde Engelli İstihdamı İçin Sağlanan Destek Artacak
  Özel sektörde engelli istihdamının arttırılmasının teşvik edilmesi için yükümlü olmadığı halde engelli çalıştıran işverenlere sigorta primi desteği gelirken, kota fazlası engelli çalıştıran işverenler için sigorta primi destek miktarı (%50’den %100’e) arttı. Kanun değişikliği ile yükümlü olmadığı halde ya da kontenjan fazlası engelli çalıştıran işverene çalıştırdıkları her bir engelli için hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazine tarafından karşılanması sağlanacaktır. Ayrıca engelli istihdamının teşvik edilmesi için, elliden az işçi çalıştıran işyerlerinin de kapsama alınarak işverenlerin engelli istihdamının tüm sektörlerde teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
  • Engellileri Etkileyen Her Konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Etkin Olması Sağlandı
  İş Kanununda yapılan değişiklikle engellilerin işe alınma süreçlerini düzenleyen yönetmelik için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşünün alınması sağlanarak sürece katkı verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü’nün Genel Kurulu ve Teknik Kurulu’nda, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’nda, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda ve Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu’nda temsil edilerek, engellilikle ilgili olabilecek tüm alanlarda etkin olacak. Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da Türk Standartları Enstitüsünün en yüksek karar organı olan Genel Kurulda ve Türk Standartları Enstitüsü bünyesindeki teknik kurulda temsil edilerek karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlandı. Engelliliğin önemli sebepleri arasında trafik kazalarının yer alması hususu da dikkate alınarak Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da temsil edilmesinin sağlanması ve karar alma sürecine katkı sağlanabilmesi amaçlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda ve afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda yer alması ile daha etkin bir koordinasyon sağlanması amaçlandı. Türk Akreditasyon Kurumu’nun akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak, Kurumun yapmış olduğu çalışmalara yönelik önerilerde bulunmak, Kurumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalara destek verilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak gibi görevleri yürüten Danışma Kuruluna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluştan birer temsilcinin katılmasının sağlanması amaçlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun engellilere yönelik düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da görüşü alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumunca, finansmanı sağlanan ortez, protez ve diğer iyileştirici nitelikteki araç ve gereçlerin miktarını, standartlarını, sağlanmasını, uygulanmasını, kullanma sürelerini ve garanti süresi sonrası bakım, onarım ve yenilenmesi hususlarında sınırlı olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşünün alınmasının sağlanması amaçlandı.
  • Engellilere Yönelik Ayrımcılık Yasağı İş Kanunu ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na Yansıtıldı
  Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme hükümlerine uygun olarak anılan Kanunlarda engelliliğin de açıkça vurgulanması, çalışma hakkının engelliler tarafından daha etkin bir biçimde kullanılabilmesinin sağlanması ve engellilerin eğitim alanında yapılacak her türlü ayrımcılığa karşı güçlendirilmesi sağlanmış oldu. Engellilerin işe alınmasından başlayarak istihdam sürecinin çeşitli aşamalarında ayrımcılığa uğramasına karşı engelliliğe dayalı her tür ayrımcılık yasaklanarak engellilerin ayrımcılığa karşı eşit ve etkin bir şekilde korunmasının güvence altına alınması sağlandı.
  • Engelli ve Engelli Yakını Memurların Yer Değiştirme Talepleri Karşılanacak
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikle, kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için kurumlarınca düzenlemeler yapılması öngörüldü.
  • Evde Bakım Aylıklarında Yaşanan Sorunlar Çözülecek
  Düzenleme ile engelliye evde bakım hizmeti uygulamasında köklü değişikliklere gidilerek sosyal yardım verilmek suretiyle bakıma muhtaç engellinin evde bakımına destek verilmesi olarak yeniden formüle edildi. Bu kapsamda söz konusu yardımdan faydalanmaya ilişkin gelir kriteri, Bakanlığın tüm yardım uygulamaları için belirlediği hane halkı yaklaşımı çerçevesinde yeniden belirlendi. Birden fazla bakıma muhtaç engellisi bulunan aileler açısından, durumun aile fertlerinin psiko-sosyal ve ekonomik durumları üzerindeki olumsuz etkileri ve ailenin bir ferdinin istihdam ile ilişkisini koparması hususu dikkate alınarak, söz konusu gelir kriterine ilişkin hesaplama yapılırken hanede bulunan birden fazla bakıma muhtaç engellinin hesaplamada hane lehine etki yapacak şekilde değerlendirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda birden fazla bakıma muhtaç engellinin bulunduğu hanelerde gelir kriterinin hesaplanmasında, hanede bulunan birinciden sonraki her bakıma muhtaç engellinin iki kişi olarak dikkate alınması sağlandı. Böylece bir engelliden sonraki her engellinin iki birey olarak değerlendirilmesi, birden fazla engellisi olan ve kapsamda olmayan çoğu hanenin de bu yardımdan faydalanmasını sağlayacak.
  • Özel Bakım Hizmeti Teşvik Edilerek Yaygınlaştırılacak
  Engellilere bakım hizmeti veren resmî kurumlara bu hizmetten dolayı yardım yapılabilmesi amaçlandı. Söz konusu hizmetlerin yerel düzeyde yaygınlaştırılmasının sağlanması amacı doğrultusunda, Bakanlık dışında bakım hizmeti veren resmî kurumların teşvik edilmesi sağlandı. Bu suretle, bakıma ihtiyacı olan engellilerin ailelerinin bulunduğu şehirlerdeki yerel yönetimlerin de bakım merkezleri açmaya teşvik edilerek hizmetin yaygınlaştırılması ve engellilerin yaşadıkları yerde bakımlarının sağlanması amaçlandı.
  • Muhtaç Yaşlılar İçin Hizmet Alımıyla Bakım Hizmeti Verilebilmesi İmkanı Sağlandı
  TÜİK verileri dikkate alındığında ülke nüfusunun yaşlanmakta olduğu, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerin yaşlı nüfusun huzurevlerine olan talebini arttırdığı görülmektedir. Özellikle büyükşehirlerdeki resmi kuruluşlarımızda bakım hizmeti almak için sıra bekleyen yaşlı sayısında artış olması sebebiyle yaşlı nüfusa bakım hizmetinin aksatılmadan ve daha uygun bir maliyetle verilmesinin sağlanması amacıyla muhtaç yaşlılara hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilmesi sağlandı.
  • Kurumlarda Ücretsiz Bakım Hizmeti Alan Muhtaç Engelli ve Yaşlılara İhtiyaçları İçin Verilen Harçlık Kanun Kapsamına Alınarak Kapsamı Genişletildi
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca halen Darülaceze ve diğer resmi kuruluşlarda desteklenen engelli ve yaşlılara verilen harçlığın kapsamı genişletildi.
  • Engelli Araçlarının ÖTV İstisnasının Kapsamı Genişletildi
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunlu olan engellilerin yüksek tavanlı araçları için ÖTV indirimi yapılacak. Söz konusu engelli kişiler tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunluluğunu sağlık raporu ile belgeleyecek. Engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılardan birisi de; tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin bindirilmesine uygun araçların ve sedye ile binilmesine uygun tertibat yapılması gereken araçların yüksek tavanlı araçlar olmaları ve motor hacimlerinin 1600 cc nin üstünde olmaları nedeniyle anılan kişilerin ÖTV indiriminden yararlanamamaları idi. Yeni hükümle yük taşınmasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu kapasitesi istiap haddinin %50 sinin altında olanlar ile sürücü dâhil dokuz kişilik oturma yeri olan araçlar için durumu uygun engelliler tarafından iktisabının da özel tüketim vergisinden istisna tutulması sağlandı.
  • Şehirlerarası Toplu Taşıma Hizmeti de Engelliler İçin Erişilebilir Olacak
  Düzenleme ile sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirlerarası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçların 7.7.2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirileceği hükme bağlandı. Ayrıca eklenen hükümle bu Yönetmeliğin çıkarılmasında ve uygulanmasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da sürece dahil olarak katkı sağlaması amaçlandı. Yeni hüküm ile 7.7.2018 tarihine kadar karayolu ile turizm taşımacılığı yapan veya şehirlerarası toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilere, engelli bireyin erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini en fazla yetmiş iki saat içinde karşılama yükümlülüğü getirildi. Ayrıca aynı tarihe kadar servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere, engelli personel veya öğrenciye talep hâlinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlama yükümlülüğü getirildi. Ayrıca ilgili fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı aylık süreden sonra üretilen, sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan erişilebilir olmayanlara şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmesi yasaklandı. Böylece engelli bireylerin erişebilirliğine uygun olmayan araçların kullanıma sokulmasının engellenmesi amaçlandı.

  EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BU MADDE KANUNDA OLMUŞTUR.

  ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5378
  Kabul Tarihi : 01.07.2005

 2. #17
  Üye
  yesil_izmit Avatarı

  Üyelik Tarihi
  15.03-2006
  Son Giriş
  20.08-2016
  Saat
  18:31
  Yaşadığı Yer
  Kocaeli
  Mesaj
  494
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arkadaşlar,
  Morel bozmak gibi olmasın ama bir kaç ufak şey dışında bana göre değişen bir şey yok, Devlet kurumlarının engellire özgü bir hale gelmesiyle ilgili daha öncede yasa vardı. Kimse yapmadı. Süreyi uzattılar
  Şimdi ulaşımla ilgili konu gündeme gelmiş umarım buda devlet kurumlarında ki düzenlemeye benzemez.
  Başkada cogu boş laf Avrupa standartı içinyazılan şeyler umarım daha somut şeyler görürüz ben haksız çıkarım

 3. #18
  Üye
  ersin_67 Avatarı

  Gerçek Adı
  ersin
  Üyelik Tarihi
  18.07-2011
  Son Giriş
  07.12-2017
  Saat
  13:27
  Yaşadığı Yer
  zonguldak
  Mesaj
  345
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  bu işverene müjde aslında engilliye değil bunu maaşa yansıtma gibi birşeyde yok heralde

 4. #19
  Üye
  aliozdemir_57 Avatarı

  Gerçek Adı
  ALi
  Üyelik Tarihi
  02.06-2010
  Son Giriş
  10.12-2017
  Saat
  18:22
  Yaşadığı Yer
  bolu
  Mesaj
  390
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Isverene tesvik adi altında pirimlerini devlet yatırılacak yani çalışan engellinin maasinda bir artış olmayacak

 5. #20
  Üye
  VİRGO Avatarı

  Üyelik Tarihi
  02.05-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  16:11
  Yaşadığı Yer
  İZMİR
  Mesaj
  253
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bu hükümetten yaşamınızı pozitif anlamda değiştirecek somut değişiklikler beklemeyin....Şimdiye kadar yap(a)madılar; şimdiden sonra da yapamazlar..Boşverin biz engelliler ölünce bu dünyada çile çektiğimiz için cennete gidicez..Takmayın böyle şeyleri kafanıza..

 6. #21
  Üye
  yesil_izmit Avatarı

  Üyelik Tarihi
  15.03-2006
  Son Giriş
  20.08-2016
  Saat
  18:31
  Yaşadığı Yer
  Kocaeli
  Mesaj
  494
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  hükümetin hakkını yememek lazım. Daha önce hiç yapılmayan bir çok konuya değindiler
  tabi daha yapacak çok şey var.

 7. #22
  Üye
  VİRGO Avatarı

  Üyelik Tarihi
  02.05-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  16:11
  Yaşadığı Yer
  İZMİR
  Mesaj
  253
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Değinmek ayrı; yaptırımlar getirmek ayrı..Sizi bilmem ama 11 yıldır benim hayatımda pozitif bir değişme olmadı.. Varsa benim haberim olmayan birşey..Yazın da bizde öğrenelim..

 8. #23
  Üye
  musty35 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.10-2008
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  19:28
  Yaşadığı Yer
  İZMİR
  Mesaj
  1.232
  Alınan Beğeniler
  51
  Verilen Beğeniler
  105

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  1 asgerı ucret kadar maaş versınler yeter. Gerısı traş zaten bukadar yazının içinde hıç bırsey yok...

 9. #24
  Üye
  Jungle Avatarı

  Gerçek Adı
  Brays
  Üyelik Tarihi
  22.07-2011
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Sakarya
  Mesaj
  259
  Alınan Beğeniler
  17
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  yesil_izmit;

  Ne hakkından bahsediyosun 1997 çıkartılmış engelli kanunlarını ısıtıp ısıtıp önüne koyuyor sende inanıyorsun bu kanunları bu hükümet yapmadı yapılmış kanunlara virgül koyup haklarını aldı sende yedin devam edin..

 10. #25
  Üye
  mazili Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.12-2013
  Son Giriş
  25.10-2017
  Saat
  20:09
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  165
  Alınan Beğeniler
  13
  Verilen Beğeniler
  5

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  http://www.netgazete.com/turkiye/616065.html4/02/2014 10:41Torba yasada, engelliler için müjdeli düzenlemeTorba yasada engellilerin yaşamını kolaylaştıracak pek çok düzenleme yer alıyorTürkiye'de sayıları 10 milyonun üzerinde olan engelli vatandaşların gözü kulağı Çankaya Köşkü'nde. Çünkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e geçtiğimiz hafta başında ulaşan ve kamuoyunda "internet yasası" olarak anılan "torba yasa" aslında 10 milyonun üzerinde engelli vatandaşın hayatını değiştirecek pek çok düzenlemeyi içerisinde barındırıyor. İnternet düzenlemelerinin gölgesinde kalan düzenlemeler arasında özel sektöre kota uygulanmaksızın, çalıştırdığı tüm engellilerin işveren sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, engellilerin "rapor alma" çilesinin sona erdirilmesi, korumalı iş yeri teşvikleri, engelli ayrımcılığının yasal olarak tanımlanması gibi birçok yenilik bulunuyor.Düzenlemede dikkat çekenler bazı maddeler şöyle:ENGELLİLERİN SİGORTA PRİMİ DEVLETTEN: Yasal yükümlülüğü olmasa bile engelli çalıştıran tüm işverenlere "sigorta prim desteği" verilecek. 50'den fazla çalışanı olan işyerlerinin yüzde 3'ü oranında engelli çalıştırması durumunda devletin sağladığı sigorta pirim desteğindeki bu "kota" kalkacak. Yani devlet sayısına bakmaksızın işverenin yanında çalıştırdığı tüm engellilerin sigorta primlerini karşılayacak.KORUMALI İŞYERİ TEŞVİKİ: Devlet, zihinsel engelliler için korumalı işyeri açan kişilere 5 yıl süreyle vergi indirimi, engellilerin maaşlarının belli oranda Hazine'den karşılanması, sigorta primlerini devletin ödemesi gibi destekler sağlayacak. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde korumalı iş yeri açanlar ayrıca 'bölgesel teşvik' de alabilecek.ENGELLİLERİN "RAPOR" EZİYETİ BİTECEK: Engellilerin temel yardımları alabilmesi için şart koşulan "engelli raporları"nda fiziksel engellilik oranları değil, kişinin başkasının desteğine ihtiyaç duyma oranları yer alacak.ENGELLİLERDEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİBaşbakan Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti Genel Merkezi önünde görme engelliler karşıladı. Malatya Milletvekili Öznur Çalık refakatinde gelen engelliler, 10 yıl boyunca yaptıklarından dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiler.AYRIMCILIĞA YASAK*Tüm şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri de engellilere göre düzenlenecek.*Muhtaç yaşlılar için hizmet alımı yoluyla bakım hizmeti sağlanabilecek.*Engellilerin yüksek tavanlı araçlarına da ÖTV indirimi gelecek.*Engelli memurların yer değiştirme talepleri karşılanacak.*Engellilere ayrımcılık, BM esaslarına göre yeniden tanımlanarak yasaklandı

 11. #26
  Üye
  musty35 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.10-2008
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  19:28
  Yaşadığı Yer
  İZMİR
  Mesaj
  1.232
  Alınan Beğeniler
  51
  Verilen Beğeniler
  105

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Yanlı tv ve gazeterlerde çok çıkıyo boyle haberler yersen..

  YIYENLER OY VERSIN.. YEMEYENLER 1SENE SONRA GENEL SECIMLERDE %10 OYLARI DUŞUrsE BAK NASIL ARTIRIYO MAAŞLARI AMA HERKES MEMNUN DEMEKKI .4-5milyon engellı oy atacak toplamda 45-50m oykullancak vatandaş sayısı.
  asagı yukarı %10 engellı sayısı demekkı.
  anlayana sıvrı sınek saz anlamayana davul zurna az.

 12. #27
  Üye
  yesil_izmit Avatarı

  Üyelik Tarihi
  15.03-2006
  Son Giriş
  20.08-2016
  Saat
  18:31
  Yaşadığı Yer
  Kocaeli
  Mesaj
  494
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arkadaşlar,
  Daha önce Engelli eleman alımı varmıy dı ? hükümetin hakkını yememek lazım dedim halada lafınmın arkdasındayım. Yapılan cok eksik şey var cok yanlıs var işler cok ağır ilerliyor bunu defalarca dile getirdim. ama hiç bir şey yapılmadı demek haksızlık olur.
  birde herkesin görüşüne saygılı olmak gerek diye düşünüyorum. herkesin doğrusu kendine siyaset konuşmuyoruz. Hepimizin ortak paydası engelli olmamız sorunlarmızı kardeşce tartışalım laf sokma yarışı kimseye bir şey kazandırmaz

 13. #28
  Üye
  cyberrx Avatarı

  Gerçek Adı
  Orhan alem
  Üyelik Tarihi
  15.12-2013
  Son Giriş
  17.11-2016
  Saat
  06:46
  Yaşadığı Yer
  Diyarbakır
  Mesaj
  19
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0
  Blog Mesajları
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bir an için eskiden lys'de sorulan uzun uzun yazılı türkçe paragraf soruları alıma geldi içerik bomboş birde yenilik deniyor.
  bence engellilere isteğe bağlı prim ödeyip emekli olabilme hakkı benzeri iyileştirmeler yapılsa idi çok iyi olurdu ama başta da dediğim gibi BENCE içi boş .

 14. #29
  Üye
  Riera Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.03-2010
  Son Giriş
  Saat
  Mesaj
  335
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: cyberrx Mesajı Gör
  Bir an için eskiden lys'de sorulan uzun uzun yazılı türkçe paragraf soruları alıma geldi içerik bomboş birde yenilik deniyor.
  bence engellilere isteğe bağlı prim ödeyip emekli olabilme hakkı benzeri iyileştirmeler yapılsa idi çok iyi olurdu ama başta da dediğim gibi BENCE içi boş .
  Katılıyorum bu isteğe bağlı sigortada engelliler % 12 sağlık sigortasındanda muaf tutulmalı, tabi biz hayal mahsülü şeyler yazıyoruz şimdilik temenniden ileri gidemiyor, bırakın yasayı yasa tasarısı olarak bile bunları sunan yok, çıkan torba yasada bir tane bile faydalı şey göremedim ben şahsen.

 15. #30
  Üye
  reys Avatarı

  Üyelik Tarihi
  19.03-2009
  Son Giriş
  20.10-2017
  Saat
  11:52
  Mesaj
  86
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  içi boş yenilik
Sayfa 2 / 3 İlkİlk 123 SonSon